Monday, August 19, 2013

ပညာေရး ႏွင္႔ ဒီမိုကေရစီ    လူတိုင္း ေနရာတိုင္းတြင္ ဒီမိုကေရစီ ဒီမုိကေရစီ ဟူ၍အသံမ်ား အားက်ယ္ေလာင္စြာ ၾကားရစျမဲ ျဖစ္ပါသည္။ဒီမိုကေရစီ ဆိုသည္မွာအမ်ား ျပည္သူ သေဘာဆႏၵျဖင္႔ ေရြးခ်ယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေစျခင္းလို႔ အဓိပၸယ္ အလြယ္ မွတ္ယူရပါမည္။ယခုမ်က္ေမွာက္ ေခတ္တြင္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပား သည္ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္သို႔အလွ်င္အျမန္ကူးေျပာင္းလာလွ်က္ရွိပါသည္။ဤအေၾကာင္းအခ်င္းအရာ ကို ၾကည္႔ခ်င္းအားျဖင္႔ ဒီမိုကေရစီ ဆိုသည္မွာ လူသားတို႔ လိုခ်င္မက္ေမာစရာထဲမွတစ္ခုျဖစ္သည္႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး နည္းစနစ္ တစ္ခု ျဖစ္သည္မွာ မျငင္းသာေပ။ထုိ႔အတူ ဒီမိုကေရစီ ဆိုသည္မွာ ျပည္သူတို႔ဆႏၵ
ကို အနည္းအမ်ား ခြဲျခား၍ စနစ္ရွိလွေသာ နည္းစနစ္ ဟု ဆိုခဲ႔ကာ ကၽြန္ေတာ္ တို႔သည္ျပည္သူလူထု ဆုိသည္႔အေၾကာင္းအျခင္းအရာ ကို ထည္႔သြင္းစဥ္းစား စရာ တစ္ခ်က္ျဖစ္လာပါသည္။
    ျပည္သူလူထုဆိုသည္႔စကားလံုးတြင္လူတန္းစားအေျမာက္အမ်ား စီးေျမာပါ၀င္ေနၾကေပသည္။ထုိ႔ႏွင္႔
အတူ၎ တို႔၏ အသိပညာ အတတ္ပညာ ဆိုင္ရာစသည္႔ကိစၥရပ္မ်ား ကို လည္း အသိတရား ျဖင္႔ သတိထားစဥ္းစားဖုိ႔လိုလာပါသည္။ၾကားျဖတ္၍ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ ဆိုသည္မွာ လိုတရ နတ္ေရကန္တစ္ခု အလားမ်က္လံုးထဲ ျမင္ေယာင္ၾကည္႔ကာ ပံုေဖာ္ေနၾကသလားဟုပင္ ထင္မွတ္ရေလသည္ ။ကၽြန္ေတာ္ သိေသာ ဒီမိုကေရစီဆိုသည္မွာ"အခြင္႔အေရးဟင္းအိုးႀကီး "မဟုတ္ေပ ။ အမ်ားျပည္သူ ဆႏၵျဖင္႔ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္သည္႔ အစိုးရႏွင္႔ တာ၀န္သိ တတ္ေသာျပည္သူတို႔ စည္း၀ါးက်က် ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကသည္႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ဟု ဖြဲ႔ဆိုေသာ္ မွားအံံ႕မထင္ေပ။ထုိ႔ေၾကာင္႔ အစိုးရႏွင္႔ ျပည္သူတို႔သည္ ဟန္ခ်က္ညီၾကဖုိ႔လိုသည္။ထုိ႔ေၾကာင္႔ မဲဆႏၵေပးခြင္႔ရေသာ ျပည္သူသည္ မ်ားစြာအခရာၾကလာေပသည္။ျပည္သူတို႔သည္အေၾကာင္းအက်ိဳး၊အေကာင္းအဆိုးကို ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္ေသာ အရည္အခ်င္းရွိရန္အထူးလိုအပ္ပါသည္။
            သုိ႔မွသာ လည္ပတ္ေနတဲ႔ပင္နယံ အသြားကဲ႔သို႔ ျပည္သူ နွင္႔ အစိုးရ ဟန္ခ်က္ညီၾကေပလိမ့္မည္။ သို႔မဟုတ္ပါလွ်င္ အစိုးရသည္မည္မွ်ပင္ေကာင္းေအာင္ လုပ္ေနေစကာမူ ဟန္ခ်က္မညီမွ်၍  ဗရုတ္သုတ္ခ ဒီမုိကေရစီ သာ ရၾကမည္ျဖစ္သည္။ထုိ႔ေၾကာင္႔ဒီမိုကေရစီ ထူေထာင္ေသာ ႏိုင္ငံရွိ  ႏိုင္ငံသားတုိင္းသည္  ရာခိုင္ႏႈန္း အမ်ားစု မွာ ပညာျဖင္႔ ဆင္ျခင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္း ရွိဖုိ႔လိုသည္မွာ ပကတိ အရွိတရား ျဖစ္ပါသည္။ဒါ႔ေၾကာင္႔ ဘယ္ေလာက္ပဲ ဒီမိုကေရစီ လိုခ်င္ပါတယ္ ေျပာေျပာ ၊ ဘယ္ေလာက္ပဲ
ဒီမုိကေရစီ ရေနပါတယ္ ေျပာေျပာ ပညာမဲ႔ လက္ထဲက ဓာတ္လံုးဟာ သူ႔ကို ဆိုးက်ိဳးေပးမယ္႔ အဆိပ္လံုး တစ္လံုးပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
          ဒါေၾကာင္႔ ႏိုင္ငံတစ္ခုမွာပညာေရးကိုအုတ္ျမစ္မခ်ပဲ ေခတ္မီတိုးတက္ေသာဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးဆီသုိ႔...
ဆိုသည္႔ ေၾကြေၾကာ္သံေတြဟာအဆန္မပါအသံသာျမည္တဲ႔သၾကၤန္အေျမာက္ကိန္းနည္းတူပဲ ျဖစ္သည္။
ဒါေၾကာင္႔ ေခတ္လူငယ္ေတြသည္ပညာကိုအပတ္တကုတ္ရွာေဖြၾကရန္၊လက္ဆင္႔ကမ္းၾကရန္ ေမတၱာရပ္ခံ
လိုပါသည္။ ဒါျဖင္႔ ဆက္စပ္၍ ဟိုတေန႔ က ၈၈ ရဲ႕ ၂၅ ႏွစ္ေျမာက္ အခမ္း အနား ေန႔တြင္ ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးမ်ားကို ဆိုင္းဘုတ္ကိုင္ တန္းစီးလွည္႔လည္ေနတဲ႔ ပံုမ်ားႏွင္႔ေတြ႔ ရေတာ့ အေတာ္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါသည္။ ဘာေၾကာင္႔ ႏိုင္ငံေရးသမားလုိ႔ ေခၚတဲ႔ လူတစု ဟာ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးေတြကို အသံုးခ်ေနပါသလဲ ။၀ါဒမိႈင္းတိုက္ေနပါသလဲ ကၽြန္ေတာ္ ျဖင္႔ စဥ္းစား၍ မရပါ။ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ႏိုင္ငံေရး လုပ္သည္ကိုမေ၀ဖန္လိုပါ.၊ သို႔ေသာ္ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးမ်ားကို ျဖင္႔ စာကေလးသိုက္နဲ႔ သပြတ္အူ ဇာတ္ထဲ ဆြဲမထည္႔ေစခ်င္သည္မွာအမွန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
    ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မည္ကဲ႔သို႔ ျဖစ္ေနသနည္း ။ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ပါသည္.။ ဟိုႏိုင္ငံမွာ ဟိုအခြင္႔အေရး ရတယ္ ၊ဒီႏိုင္ငံမွာ ဒီအခြင္႔အေရး ရတယ္ ျဖင္႔ လက္ညိႈးထိုး၍  ညႊန္းဆိုၾကပါသည္။ အမွန္စစ္စစ္ ထုိႏိုင္ငံမ်ား၏  ဒီမိုကေရစီ သက္တမ္းကို သူတို႔ မသိၾကျခင္းလား ၊ မသိျခင္ေယာင္ ေဆာင္ေနျခင္းလား ကၽြန္ေတာ္မသိႏိုင္ေပ ။ သူကိုယ္သူ ဒီမိုကေရစီ ဘိုးေအႀကီးလို႔ ခံယူေနသည္႔ အေမရိကန္ သည္ပင္ဤအေျခအေနမ်ိဳးေရာက္ရန္  ဆယ္စု ႏွစ္ ၂၀ နီးပါးမွ် ျဖတ္သန္းခဲ႔ရ သည္ဟု ဖတ္မွတ္ဖူးပါသည္။ဒါေတာင္ အေမရိကန္ မွာ ဒီမိုကေရစီ အျပည္႔အ၀ ရေနၿပီ ၊ လူ႔အခြင္႔ေရးေတြ အျပည္႔အ၀ ရေနၿပီလို႔ မထင္ပါနွင္႔ ။ ေန႔စဥ္ခိုးဆိုးလုယက္မႈေတြ ၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟ မႈေတြ ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိေနတုန္းဆိုတာ မေမ႔ေစလိုပါ။
                  အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ဒီမိုကေရစီအရင္းအျမစ္အစစ္အမွန္မွာပညာေရးသာ ျဖစ္ပါသည္။တနည္းအားျဖင္႔ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္တြင္ ပညာတတ္ေသာ ၊ ဆင္ျခင္ ေ၀ဖန္ ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ ျပည္သူလူထု အားေကာင္းရန္အထူးလိုအပ္ပါသည္။သို႔မဟုတ္လွ်င္ ဆင္ျခင္တံုတရား မဲ႔ေသာ ႏိုင္ငံ၌ ဒီမိုကေရစီ သည္  ဗရုတ္သုတ္ခ ကို သာ ျဖစ္ေစပါလိမ့္မည္။

ငါ႔ဘက္က မွားတာ ပါ ...တေလာကလံုးမွန္တယ္

  ခုတေလာ လႊတ္ေတာ္မွာေရာ ၊ အျပင္မွာ ပါ တပ္ကသိမ္းထားတဲ႔ ေျမ ဆိုေသာ အေၾကာင္းရာ နဲ႔ ပက္သက္ၿပီး ေျမယာပိုင္ဆိုင္သူ ျပည္သူေတြ နဲ႔ တပ္မေတာ္သားေတြ ျဖစ္ၾကတဲ႔ ျပႆနာေတြကို ၾကားေနရပါတယ္ ။ အဲဒီ အေၾကာင္းရာ အေနနဲ႔ ကိုယ္႔ဘာသာတစ္ေယာက္တည္း စဥ္းစားေနမိတယ္ ။

ျပည္သူတစ္ေယာက္လိုစဥ္းစားျခင္း

      ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဟာ ျပည္သူ ေတြ ကေန ေမြးဖြား လာေသာ ၊ ျပည္သူထဲက ျပည္သူမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ျပည္သူေတြ ရဲ့ခံစားခ်က္ကုိနားလည္ႏိုင္သလို ၊ လယ္ယာေျမ ျပႆနာမ်ားႏွင္႔ ပက္သက္လို႔ ကိုယ္ေတြ႔ ေတြလည္း ႀကံဳေတြ႔ ခံစားရဖူးပါတယ္ ။ ဒီေျမ ဒီယာေတြ ဟာ ၊ ဘုိးဘြားလက္ထက္ ကပိုင္ဆိုင္ခဲ႔တယ္ ၊ ဘိုးဘြား ေတြ ေသဆံုးတဲ႔ခါ အေဖ အေမေတြကို အေမြေပးခဲ႔တယ္  ။ဒီလယ္ေျမ ယာေျမေတြကိုတစ္ႏွစ္ ထက္ တစ္ႏွစ္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေျမျပဳျပင္တာေတြ ၊ ေရ ၾကာၾကာေနေအာင္ကသန္း တင္ရတာေတြ မ်ိဳးေတြမွာ မိသားစုလိုက္ ၆ ႏွစ္သား ၊ ၇ ႏွစ္သား ကေလးေတြ ပါမက်န္ တစ္မိသားစုလံုး လုပ္ကိုင္ၾကရတာမ်ိဳးပါ ။  စီးပြားေရး အဆင္မေျပလို႔ မိဘလက္ငုပ္လက္ရင္းေလးေတြကို ေရာင္းခ်သံုးစြဲရတာ မ်ိဳးရွိသလို ၊ ေပါင္ႏွံ သံုးစြဲရတာမ်ိဳးလည္းရွိတယ္ ။ ေရာင္းမယ္ ေပါင္မယ္ ပဲ ထားပါေတာ႔ ... ေမာင္ျဖဴ ဆီမွာေရာင္းရင္ ၁ သိန္းပဲရမယ္ ၊ ေမာင္မဲ ဆီမွာေရာင္းရင္ေတာ႔ ၅ သိန္းေလာက္ရမယ္ ဆိုရင္ ... ကၽြန္ေတာ္႔ အေနနဲ႔ ေမာင္မဲ ဆီေရာင္းခ်င္တာ သဘာဝက်မယ္ထင္ပါတယ္ ။ တခါတခါ စီးပြားေရး အဆင္ေျပတဲ႔ခ်ိန္ တျခားတပါးသူဆီကေန ဝယ္ယူၿပီး ကိုယ္႔ရဲ့ စိုက္ပ်ိဳးေျမတိုးခ်ဲ႔ ရတာေတြလည္းရွိတယ္ ။ ရြာနားတစ္ဝိုက္ ၊ ၿမိဳ႔နားတစ္ဝိုက္ ပိုင္ဆိုင္သူေတြသာ ေျပာင္းသြားၾကတယ္ ။ ဒီေျမကေတာ႔ ဒီေျမပဲ ။ အဲဒီ လယ္ယာေျမ နဲ႔ ပဲ စားေသာက္ဖို႔ ၊ သားသမီးေတြ ေက်ာင္းထားဖို႔ ၊ က်န္းမာေရးစားရိတ္သံုးစြဲ ဖို႔ ၊ အလွဳအတန္းျပဳ ၾကဖို႔ ၊ ကုသိုလ္ေရးလုပ္ၾကဖို႔ ရွာေဖြ ၾကရတယ္ ။ ဒီလယ္ေျမေတြ ၊ ယာေျမေတြ မွ မရွိရင္ ဘယ္လိုရပ္တည္မလဲ ။ လမ္းေတြေဖာက္တယ္ ၊ စက္ရံုေတြ ေဆာက္တယ္ ၊ အစိုးရစီမံကိန္းေတြ အေကာင္ထည္ေဖာ္တယ္ ၊ တပ္ေတြတည္တယ္  ... ကိုယ္ ပိုင္ဆိုင္တဲ႔ လယ္ေျမ ၊ ယာေျမေတြမွာ စီမံကိန္းေျမ ဆိုၿပီး ဆိုင္းဘုတ္ေလး လာေထာင္လိုက္တာနဲ႔ လုပ္ကိုင္လို႔ မရေတာ႔ဘူး ။ တခါတေလ သီးႏွံ ေလး ေတြ စိုက္ထားတယ္ .. ကိုယ္က ဂရုစိုက္ဖို႔ မလိုေသးလို႔ တျခား လယ္ေျမ ၊ ယာေျမေတြမွာ သြားလုပ္ကိုင္ေနတယ္ ... ကိုယ္သီးႏွံေလးေတြ ကိုယ္လည္းသြားၾကည့္ေရာ အလယ္တည္တည္ ကေန ဘူဒိုဇာ နဲ႔ ထိုးသြားတယ္ ။ တားခ်ိန္ ဆီးခ်ိန္လည္းမရလိုက္ဘူး ။ ယူတာကေတာ႔လမ္းတစ္ေနရာစာ ပဲ ဒါေပမဲ႔ ... လမ္းဟိုဘက္လည္း ထြန္တတံုးးစာ ၊ လမ္းဒီဘက္လည္း ထြန္တတံုးစာ ပဲ က်န္ေတာ႔ တဲ႔ခါ ဆက္လုပ္လို႔ မရေတာ႔႔ တာ မ်ိဳး ကုိယ္ေတြ႔ ႀကံဳရဖူးတယ္ ။

တပ္မေတာ္သား တစ္ေယာက္လိုစဥ္းစားျခင္း

         ျပည္သူအေတာ္မ်ားမ်ားျမင္ၾကတာ က သူတို႔ ပိုင္ဆိုင္ခဲ႔ေသာ ေျမ ၊ ယာေတြ ကို တပ္မေတာ္ က ဝင္ေရာက္ေနထိုင္ ေနတာ ၊ ဝင္ေရာက္ စိုက္ပ်ိဳးေနတာ ျဖစ္တဲ႔ အတြက္ ... တပ္မေတာ္က ေျမသိမ္းတယ္ (သို႔) တပ္သိမ္းေျမလို႔ ျမင္ၾကတာပါ ။ သို႔ ေပမဲ႔ တပ္မေတာ္ က ေျမသိမ္းခြင္႔ မရွိသလို ၊ ေျမသိမ္းလို႔လည္းမရပါဘူး ။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ကသာ ႏိုင္ငံအက်ိဳး အတြက္ ဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ နဲ႔ ေျမယာသိမ္းဆည္းခြင္႔ရွိပါတယ္ ။ ေနရာတစ္ေနရာ မွာ တပ္တည္ေဆာက္ေတာ႔မယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ရဲ့ ခြင္႔ျပဳမိန္႔ ႏွင္႔ အတူ ေျမအတိုင္းတာ ပမာဏ ကို သက္ဆိုင္ရာေျမတိုင္းဌာနက တဆင္႔ တိုင္းတာေပးရတာပါ ။ ၿပီးတဲ႔ ခါ အဲဒီေနရာကိုတပ္နယ္ ၊ တပ္ဧရိယာ အျဖစ္သတ္မွတ္ပါတယ္ ။ အဲဒီ အခါ က်မွ သာ တပ္မေတာ္ က ၿခံစည္းရိုးခတ္တာ ၊ တပ္တည္ေဆာက္တာ လုပ္ရပါတယ္ ။ တပ္တည္ေဆာက္တယ္ဆိုရာမွာ တခုေျပာလိုတာ က ... တပ္ရဲ့ အလည္ဗဟို (သို႔) စစ္ေရးအခ်က္ခ်ာ ေနရာမွာ တပ္ရဲ့ အဓိက ဗဟိုကင္း တပ္ေဆာက္ပါတယ္ ၊ လက္နက္ ၊ အေရးႀကီးစာရြက္စာတမ္း ၊ ခဲယမ္း စသျဖင္႔ ထားၿပီး ေန႔ညမျပတ္ေစာင္႔ၾကပ္ၾကရတဲ႔ေနရာပါ ။ အဲဒီေနရာ ဟာ တပ္ရဲ့ ၿခံစည္ရိုး ေတြနဲ႔ အနည္းဆံုး လက္နက္ တစ္ကမ္းအကြာ မွာရွိမွ ရပါတယ္ ။ လက္နက္ တစ္ကမ္းမွီၿပီဆိုရင္ အျပင္ကေန လာပစ္ခတ္မယ္ဆိုရင္ ဗဟုိကင္း က်ဆံုးပါလိမ႔္မယ္ ။ ဗဟိုကင္းက်ဆံုး ရင္ တပ္က်ဆံုးတာပါပဲ ။ အဲဒီေတာ႔ ဗဟိုကင္းကို မူတည္ၿပီး ပတ္လည္ ေျမေနရာေတြ ယူထားတယ္ဆိုပါေတာ႔ ... တခ်ိဳ႔ ေနရာေတြကို စစ္သည္ေတြေနဖို႔ ဘားတိုက္ေတြ ၊ ရိပ္သာေတြ ၊ ရံုးအေဆာက္ဦးေတြ လိုင္းခန္းေတြ တည္ေဆာက္လိုက္တယ္ ။ ပုိေန ၊ လြတ္ေနတဲ႔ ေနရာေတြရွိတယ္ ။ အဲဒီေနရာေတြကို တပ္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအတြက္ သီးႏွံေတြ စိုက္ၾကတယ္ ။ မူလ ေျမပိုင္ဆိုင္သူ ျပည္သူေတြ အျမင္မွာက်ေတာ႔ ... တပ္မေတာ္ က သူတို႔ ေျမသိမ္းၿပီး ...သူတို႔ယူစိုက္တယ္လို႔ျမင္ၾကတယ္ ။ တခု သိရမွာ က ကၽြန္ေတာ္တို႔ စစ္သားေတြ စစ္တိုက္ခ်င္လို႔ စစ္ထဲဝင္လာတာ စပါးစိုက္ခ်င္လို႔ ဝင္လာတာ မဟုတ္ဘူး ။ ေယာက်ာၤး ကစစ္တိုက္ ၊ မိန္းမက ေကာက္စိုက္ ၊ သားႀကီးေတာ႔ ေကာက္လွိဳင္းပုတ္ ၊ သမီးႀကီးေတာ႔ စပါးျပာ ... လုပ္ခ်င္လို႔ လုပ္ေနၾကတာမဟုတ္ဘူး ။ မိသားစုေတြ ရွိတယ္ ၊ အနာဂါတ္ေတြရွိတယ္ ၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြရွိတယ္ ။ ဒါေပမဲ႔ တစ္ရက္အတြက္ ရိကၡာ ျမန္မာေငြ ၅၀၀ က်ပ္ေက်ာ္နဲ႔ မိသားစုဘယ္လို ထမင္းစားမလဲ ။ ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ၾကည့္ျပန္ေတာ႔လည္း ႏိုင္ငံသားဝင္ေငြ တစ္လ ၄၁ ေဒၚလာ ပ်မ္းမွ် ရွိတဲ႔ ႏိုင္ငံ မွာ ဒီထက္ပိုၿပီး ထင္စားစရာ ဘာေတြရွိမွာလဲ ။ အဲဒီေတာ႔ တပ္ရဲ့ ဦးေဆာင္သူ ေတြဟာ စပါးမစိုက္ခ်င္လည္းစိုက္ ၊ ႏြားမေမြးခ်င္လည္းေမြး ၊ ဝက္မေကၽြးခ်င္လည္းေကၽြး ဆိုတာေတြ စစ္သည္ေတြ မလုပ္ လုပ္ခ်င္ေအာင္ ... ေခ်ာ႔လိုက္ ၊ ေခ်ာ႔လိုက္ နဲ႔ ခိုင္းၾကရတယ္ ။ တခါတေလ တပ္ေတြရွိတယ္ ...တပ္ ရဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုမျပည့္ဘူး ... ေကာင္းတဲ႔ လူတစ္ရာေလာက္က တစ္ႏွစ္မွာ ၈ လစစ္ဆင္ေရးထြက္ ၊ တပ္မွာက်န္ခဲ႔တာ က ေျချပတ္ ၊ လက္ျပတ္ ၊ အကန္း ... အဲဒီေတာ႔ တပ္မွာကင္းေစာင္႔ႏိုင္ ၊ ႏြားေက်ာင္းႏိုင္တာ ေလာက္ပဲလုပ္ႏိုင္တယ္ ။ အဲဒီေတာ႔ တပ္ရဲ့ လယ္ေျမေတြကို အျပင္ က လူေတြကို သီးစားျပန္ခ်တယ္ ။ အဲဒီ ခါ ျပည္သူေတြ အေနနဲ႔ ျမင္ၾကတာ က တပ္ က လယ္ေတြသိမ္းၿပီး ကိုယ္႔လယ္ကို အငွား နဲ႔ သီးစားျပန္လုပ္ရတယ္လို႔ ျမင္တယ္ ။ တကယ္တမ္း က ဒီလယ္ယာေျမေတြကိုတပ္ ေျမအေနနဲ႔ အစိုးရ က စီမံခန္႔ခြဲခြင္႔ေပးထားတဲ႔ အတြက္ သာ ကိုယ္တာဝန္ယူရတဲ႔ ခ်ိန္မွာ တာဝန္ရွိသလို စီမံခန္႔ခြဲတာပါ ။ ဒီတပ္မွာ ကၽြန္ေတာ္ ၃ ႏွစ္တာဝန္က်တယ္ဆိုရင္ .. ဒီေျမေတြ ကိုကၽြန္ေတာ္ ၃ ႏွစ္ လုပ္ကိုင္ေပးရတယ္ ။ ေနာက္ တျခားတပ္ကို ေျပာင္းေရႊ႕ သြားရင္ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ မဆိုင္ေတာ႔ဘူး ။ တပ္မေတာ္သား ေတြ ဟာေျမသိမ္းလို႔ မရပါဘူး ။

အစိုးရအေနနဲ႔ စဥ္းစားျခင္း

        အစိုးရတရပ္ဟာ ျပည္သူေတြ ကိုယ္စားျပဳဖို႔ ၊ အမ်ားကိုယ္စား ..ျပည္သူမ်ားရဲ့ အက်ိဳးစီးပြားကို ေဆာင္ၾကဥ္းဖို႔ တာဝန္ေပးျခင္းခံရသူေတြ ပါ ။ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ ကာလမွာ အစိုးရ အဖြဲ႔ရဲ့ အႀကီးဆံုး သမၼတ ဟာႏိုင္ငံေတာ္ကို ကိုယ္စားျပဳပါတယ္ ။ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ပက္သက္တဲ႔ အေရးအရာေတြ စီမံရာမွာလည္း ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔ က စီရင္ျပဳစုထားတဲ႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ဥပေဒ မ်ားအရသာ စီမံခန္႔ခြဲရတယ္ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ သမၼတဦးဘဦး လက္ထပ္တည္း က လယ္ယာေျမ ႏိုင္ငံပိုင္ျပဳလုပ္ေရးအက္ဥပေဒ အရ ...ႏိုင္ငံေတာ္ မွာရွိတဲ႔ လယ္ ၊ ယာ ေျမမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္က သာပိုင္ဆိုင္ပါတယ္ ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပဌာန္းတဲ႔ လယ္ယာေျမဥပေဒ အခန္း (၁) ပုဒ္မ ၁ ရဲ့ အပိုဒ္ခြဲ (ဃ) မွာလည္း လယ္ယာေျမအားလံုးရဲ့ မူလပိုင္ရွင္ဟာႏိုင္ငံေတာ္ ျဖစ္ၿပီး ...ျပည္သူမ်ား ေတာင္သူမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္အသံုးခ်ခြင္႔ ျပဳထားျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္ ။ ေနာက္ အခန္း (၁၀) ရဲ့ ပုဒ္မ ၂၉ မွာလည္း ( ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေရရွည္အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားအလို႔ငွာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအတြက္ လယ္ယာေျမကို အျခားနည္းျဖင့္ အသံုးျပဳရန္သက္ဆုိင္ရာစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဗဟုိလယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခဲြမႈအဖဲြ႕၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ရယူၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖဲြ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ ) ဟု ဆုိထားတာ ျဖစ္တဲ႔ အတြက္ ... ႏိုင္ငံေတာ္ နဲ႔ ပက္သက္ေသာ စီမံကိန္းေတြ ၊ စက္ရံုေတြ ၊ လမ္းေတြ ၊ တံတားေတြ ၊ ဆည္ေျမာင္းေတြ ၊ တပ္ေတြ တည္ေဆာက္ရမွာ ယခင္လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင္႔ ၊ ေပါင္ႏွံေရာင္းခ်ခြင္႔ ေပးထားေသာ ျပည္သူမ်ားထံမွ ျပန္လည္သိမ္းယူခြင္႔ရွိ ေနတာျဖစ္ပါတယ္ ။ သို႔ေပမဲ႔ ျပန္လည္သိမ္းယူရာမွာေတာ႔  လယ္ယာေျမဥပေဒ အခန္း ၉ ပုဒ္မ (၂၆) မွာ
( တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္တြင္ မည္သုိ႔ပင္ပါရွိေစကာမူ ႏုိင္ငံေတာ္အက်ဳိးငွာျဖစ္ေစ၊ အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးငွာ ျဖစ္ေစ သိမ္းယူသည့္လယ္ယာေျမႏွင့္ ယင္းလယ္ယာေျမေပၚ၌ အေဆာက္အအုံျဖင့္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ျပဳျပင္ျခင္းအပါအဝင္ မူလလယ္ယာေျမ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရရွိထားသူ ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ နစ္နာမႈ လုံးဝမရွိေစရန္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းႏွင့္ အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ကို သက္ဆုိင္ရာက ျပဳလုပ္ေပး ႏုိင္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဗဟိုလယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္ လုိအပ္သလုိ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ )  ဆိုၿပီး သိမ္းယူခံရေသာ ျပည္သူမ်ားနစ္နာမွုမရွိေစရန္ အကာကြယ္ေပးထားတာကိုေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္ ။
ဒီ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ဥပေဒ ေတြကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္တယ္ဆိုလွ်င္ အစိုးရတစ္ရပ္ အေနနဲ႔ Rule of the law ကို လိုက္နာတယ္လို႔ ဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္ ။

ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနနဲ႔ စဥ္းစားျခင္း

        လယ္ယာေျမဥပေဒ ၂၀၁၂ ျပဌာန္းခါ စ ...ထြက္လာတဲ႔ အသံေတြကို မွတ္မိေနပါတယ္ ။ လယ္လုပ္သူ လယ္မပိုင္ရလို႔ justice မျဖစ္ဘူးလို႔ ဆိုၾကသူေတြလည္းရွိပါတယ္ ။ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေတြဟာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ ကို ကိုယ္စားျပဳ ၾကတာမဟုတ္ပါဘူး ။ ျပည္သူအားလံုးကိုကိုယ္စားျပဳ ၾကတာျဖစ္လို႔ စဥ္းစားၾကတဲ႔ ခါ ျပည္သူအားလံုးအတြက္ စဥ္းစားၾကရတာျဖစ္ပါတယ္ ။ ဥပမာ ကၽြန္ေတာ္ဟာ လယ္သမား သားသမီးတစ္ေယာက္မို႔ ကိုယ္႔လုပ္တဲ႔လည္ ၊ ကိုယ္႔မိဘဘိုးဘြားေပးထားခဲ႔ တဲ႔လယ္ကို ကိုယ္႔ဘာကို ဘာပဲ စိုက္စိုက္၊ ဘယ္သူ႔ကိုပဲေရာင္းေရာင္း ကၽြန္ေတာ႔္ စိတ္ႀကိဳက္ စီရင္ခ်င္တာ ဟာ ကၽြန္ေတာ္႔ အတြက္သဘာဝက်ပါတယ္ ။ သို႔ေသာ္ လူအမ်ားကိုကိုယ္စားျပဳ သူေတြ အေနနဲ႔ က်ေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္႔စိတ္ႀကိဳက္ဟာ တျခားတပါးသူေတြကို ဂယက္မရိုက္ဖို႔လည္းထည့္စဥ္းစားၾကရဦးမယ္ ။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ နယ္စပ္တစ္ေနရာမွာ ေျမပိုင္ဆိုင္တယ္ဆိုပါေတာ႔ တျခား ႏိုင္ငံကို ကၽြန္ေတာ္ပိုင္ဆိုင္ေသာေျမ ကၽြန္ေတာ္ေရာင္းလိုက္မယ္ဆိုရင္ ..အဲဒီေျမဟာ ျမန္မာ႔ေျမပံုထဲက ပါ ပဲ႔ပါသြားမွာျဖစ္ပါတယ္ ။ အဲဒီေတာ႔ ျပည္သူေတြအားလံုးကို လယ္ယာေျမ လုပ္ကိုင္ခြင္႔ ၊ ေပါင္ႏွံခြင္႔ ၊ ေရာင္းခ်ခြင္႔ကို သတ္မွတ္ထားေသာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားနဲ႔အညီ ခြင္႔ျပဳထားမယ္ ..သို႔ေပမဲ႔ ေျမယာအားလံုးရဲ့ မူလပိုင္ရွင္ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္တယ္ ဆိုတာကိုေတာ႔ အားလံုးတစ္ေျပးညီျပဌာန္းေပးရတာမ်ဳိးျဖစ္လာပါတယ္ ။

နိဂံုး

    ဒီ အေၾကာင္းရာေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္႔ ဦးေႏွာက္နဲ႔ ဥာဏ္မွီသေလာက္ ၊ ကၽြန္ေတာ္ေလ႔လာမိသေလာက္ ၊ ကၽြန္ေတာ္႔ ကိုယ္ေတြ႔ ေတြ ပါ ေပါင္းစပ္ၿပီး သံုးသပ္ထားတာပါ ။ ကၽြန္ေတာ္မျမင္ ႏိုင္တဲ႔ အေၾကာင္းရာမ်ားလည္း ရွိေကာင္းရွိေန ႏိုင္ပါေသးတယ္ ။ ဒီအေၾကာင္းရာေတြမွာ ၊ ခုျဖစ္ပ်က္ ေနတဲ႔ ျပႆနာေတြ မွာ ဘယ္သူေတြ မွားသလဲ လို႔ ေမးလာရင္ ... ကၽြန္ေတာ႔္အျမင္ေတာ႔ ဘယ္သူမွ မမွားပါဘူးလို႔ပဲ ရိုးရိုးသားသားေျဖရပါလိမ္႔မယ္ ။ ခု ဒီကိစၥ ေတြ ျဖစ္ေနသလို ၊ ေနာက္ထပ္ လည္း ထပ္ျဖစ္လာဖို႔ ရွိေန လိမ္႔ဦးမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္ ။ အားလံုး မမွားဘူးဆိုေပမဲ႔ ျပႆနာ ကေတာ႔ ျဖစ္ေနပါတယ္ ။ အဲဒီ အခ်က္ေတြထဲ က ေန ၊ ဒီ အေၾကာင္းရာေတြ ထဲ ကေန အေကာင္းဆံုး ဆိုတဲ႔ အေျဖကို ရွာ ႏိုင္မွသာအဆင္ေျပမွာပါ ။ လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္သူေတြ က လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္သူလိုေတြး ၊ လယ္ယာပိုင္ဆိုင္သူေတြ အတြက္ပဲျမင္ ၊ တပ္မေတာ္သားေတြကလည္း တပ္မေတာ္သားေတြလို ေတြး ၊ တပ္မေတာ္သားေတြ အတြက္ပဲ ကြက္ျမင္  ၊ အစိုးရကလည္း အစိုး၇လိုေတြး အစိုးရလိုျမင္ ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွည္မ်ားကလည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္လိုေတြး ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္လိုပဲ ျမင္ ......အခ်င္းခ်င္း ေတြ အျပစ္တင္ေနလို႔ မၿပီးပါဘူး ၊ ဒါဟာ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး  နစ္နာေစမဲ႔ စကားေတြ နဲ႔ တိုက္ခိုက္လိုက္လို႔ လည္းၿပီးမသြားဘူး ။ အေျဖရွာၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္ ။ ကၽြန္ေတာ္ေတြးမိတဲ႔ အေတြး စေတြ ကေန တဆင္႔ စာဖတ္သူ ကိုယ္တိုင္ေတြးၿပီး ... ျပႆနာရဲ့ အေျဖ ကို ကိုယ္တိုင္ထုတ္ႏိုင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ ခ်န္လွပ္ထားခဲ႔ပါတယ္ ။

(ရုပ္ဆိုး)

အသက္ ၃၀ မွာေျပာင္းလဲလာတဲ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ရင္သားအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ(For Girl)အပိ်ဳေဖာ္၀င္စကေန ေသြးမဆံုးခင္အခိ်န္ အတြင္းမွာ ကင္ဆာမဟုတ္တဲ့ ရင္သား အဖုအကိ်တ္ျဖစ္တာက ေတြ့ရမ်ားေလ့ ရိွပါတယ္။ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး အမ်ားစုက ရင္သားစမ္းသပ္မႈကို ခံယူရမွာ ရွက္ရံြ့တတ္တာေၾကာင့္ ဆရာ၀န္ကို ျပသဖို့ အခိ်န္ဆဲြေနတတ္ၾက ပါတယ္။ သင္က အသက္ ၃၀ အရြယ္ ျဖစ္ေနခဲ့ရင္ ဒီအသက္အရြယ္မွာ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚနိုင္တဲ့ ရင္သားအေၾကာင္းကို သိထားဖို့ လိုပါတယ္။

ရင္သား အဖုအကိ်တ္
မေဟာ္မုန္း အီစထရိုဂ်င္က ရင္သားတင္းရင္းေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပးပါတယ္။ ရင္သားမွာ ၾကြက္သားေတြ ပါ၀င္မႈမရိွဘဲ အမွ်င္တြယ္ဆက္ တစ္သ်ဴး၊ အဆီတစ္သ်ဴး၊နို့ရည္ထုတ္နိုင္တဲ့ ဂလင္းတစ္သ်ဴး စတာေတြနဲ့ ဖဲြ့စည္းထားပါတယ္။ အသက္ ၃၀ အရြယ္မွာ အမို်းသမီးေတြရဲ့ ရင္သားမွာ ကင္ဆာမဟုတ္တဲ့ အကိ်တ္အဖုေတြ ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ ဒီထက္ ငယ္ရြယ္သူေတြမွာလည္း ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ ကင္ဆာမဟုတ္တဲ့ အဖုအကိ်တ္ေလးေတြ ျဖစ္တဲ့အခါ နာက်င္ျပီး အဖုအကိ်တ္ေလးကို လက္နဲ့ စမ္းၾကည့္ရင္ ဟိုဘက္ဒီဘက္ ေျပးေနတတ္ပါတယ္။ နာက်င္မႈက ရာသီလာခါနီး အခိ်န္ေတြမွာ နာတတ္ျပီး တခိ်ဳ႔လည္း ရာသီလာျပီး ေနာက္ပိုင္းမွာလည္း နာက်င္တာကို ဆက္လက္ ခံစားရနိုင္လို့ အရီဇီုးနားသိပၸံပညာရပ္ စင္တာမွ ပါေမာကၡ လီရိုနာဒြန္းေနက ေျပာပါတယ္။

ရင္သားကင္ဆာ ျဖစ္မွာ မစိုးရိမ္ပါနွင့္
ဒီအသက္အရြယ္မွာ အမိ်ဳးသမီး အမ်ားစုက အိမ္ေထာင္တစ္ခုရဲ့ မိခင္ေကာင္းေတြ အျဖစ္ သားသမီးေတြကို နို့ခိ်ဳတိုက္ေကြ်းတာက ရင္သားကင္ဆာ ျဖစ္နိုင္ေျခကို ေလွ်ာ့ခ်နိုင္ပါတယ္။ ျဖစ္နိုင္ရင္ ကေလးကို အသက္ငယ္ငယ္နဲ့ နို့ျဖတ္လိုက္တာမို်း မလုပ္ပါနဲ့။ အမို်းသမီးတခိ်ဳ႔က ကေလးကို နို့ခိ်ဳတိုက္ေကြ်းတာေၾကာင့္ ရင္သားေတြ ေလ်ာ့ရိေလ်ာ့ရဲ ျဖစ္ျပီး တဲြက်လာမလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ္မႈေတြ ရိွေနပါတယ္။ ကေလးငယ္ကို နို့ခ်ိဳတိုက္ေကြ်းတာက ရင္သားတစ္သ်ဴးေတြ ေလ်ာ့ရဲမသြားေစပါဘူး။ နို့ခိ်ဳတိုက္ေကြ်းခိ်န္မွာေတာ့ ရင္သားေတြ ၾကီးလာတာေၾကာင့္ အေရျပားေပၚမွာ အေၾကာျပတ္ရာမို်းေတြ ထင္နိုင္ေပမယ့္ ကေလး နို့ျဖတ္လိုက္တဲ့အခါ ပံုမွန္ အေနအထားကို ျပန္ေရာက္သြားပါတယ္။ ၂၀၀၇ ခုနွစ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ အစားထိုးခဲြစိတ္ကု ဆရာ၀န္ညီလာခံမွာ နို့ခ်ိဳတိုက္ေကြ်းတာေၾကာင့္ ရင္သားေလ်ာ့ရဲမႈ မရိွနိုင္ပါ။ ရင္သားကို ေကာင္းေကာင္း ေထာက္ပံ့မေပးနိုင္တဲ့ ပြပြေခ်ာင္ေခ်ာင္ ဘရာစီရာ ၀တ္တာ၊ ကေလးမ်ားမ်ား ယူတာ၊ ေဆးလိပ္ ေသာက္သံုးတာ၊ အသက္ၾကီးတာေတြကသာ ရင္သား ေလ်ာ့ရဲျပီး တဲြက်ေစတယ္လို့ ဆိုပါတယ္။ အသက္ၾကီးလာတဲ့အခါ ရင္သားမွာ နို့ရည္ထုတ္ဂလင္းေတြ နည္းျပီး အဆီေတြ မ်ားလာကာ တင္းရင္းမႈလည္း ေလ်ာ့နည္းလာပါတယ္။

ရင္သား ေလ်ာ့ရဲမႈမွ ကာကြယ္ရန္
ရင္သားမွာ ၾကြက္သားေတြ မရိွတာေၾကာင့္ တင္းရင္းဖို့ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္တာက ထိေရာက္မႈ မရိွဘူးလို့ ပညာရွင္ေတြက ေျပာပါတယ္။ တခို့် ဆရာ၀န္ေတြက ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ရာမွာ အမို်းသမီး အားကစားသမားေတြ ၀တ္ဆင္တဲ့ ဘရာစီရာမို်းကို ၀တ္ဆင္ျပီး လုပ္သင့္တယ္လို့ အၾကံျပုပါတယ္။ ေျပးလႊားခုန္ေပါက္ လုပ္ရတဲ့ ေလ့က်င့္နည္းေတြက ရင္သားမွာရိွတဲ့ အရြတ္ေတြကို ဆဲြဆန့္သလို ျဖစ္ျပီး ရင္သားတင္းရင္းမႈကို ေလ်ာ့နည္းေစတာ ေၾကာင့္ပါ။

ရင္သားကင္ဆာ ျဖစ္နိုင္ေျခ
အသက္ ၃၀ ကေန ၃၉ နွစ္ အတြင္း အမို်းသမီးေတြမွာ ရင္သားကင္ဆာ ျဖစ္ပြားနိုင္ေျခ နည္းပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီး ၂၂၉ ေယာက္မွာ တစ္ေယာက္နႈန္းသာ ျဖစ္နိုင္ေျခ ရိွတယ္လို့ ေလ့လာမႈေတြမွာ ေတြ့ရပါတယ္။ မိဘမ်ိဳးရိုးမွာ ရင္သားကင္ဆာ ျဖစ္ဖူးသူ ရိွရင္ေတာင္ အသက္၃၀ မွာ ရင္သားဓာတ္မွန္ ရိုက္ဖို့ မလိုေသးပါဘူး။ အသက္ငယ္တဲ့ မိန္းကေလးေတြရဲ့ ရင္သားမွာ တစ္သ်ွဴးေတြနဲ့ တင္းတင္းရင္းရင္း ရိွတာေၾကာင့္ ရင္သားဓာတ္မွန္ ရိုက္ျပီး စစ္ေဆးလည္း ရင္သားမွာ ကင္ဆာရိွ၊ မရိွကို မသိရိွနိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ လစဥ္ ရာသီလာခါနီး ရက္ေတြမွာ လက္ေခ်ာင္းေတြနဲ့ ကိုယ္တိုင္ စမ္းသပ္မႈကိုေတာ့ လုပ္သင့္ပါတယ္။ ရင္သားမွာ မသကၤာစရာ စမ္းသပ္ ေတြ့ရိွပါက ဆရာ၀န္နဲ့ တိုင္ပင္ျပသပါ။

♥♥♥ႏွင္းစက္♥♥♥


."အင္တာနက္ကို မုန္းတယ္.... မိန္းမေတြကို မုန္းတယ္... ကိုယ့္ကိုယ္ကို
အမုန္းဆံုးပဲ"

သန္းေခါင္ယံ ည(၁၂)နာရီတြင္ အင္တာနက္ေပၚသို႔ သူတက္အလာကို ေစာင့္ေနတတ္သည္မွာ
ကြ်န္မအတြက္ အက်င့္တစ္ခုလို ျဖစ္ေနသည္။ အခန္းထဲတြင္ မီးမ်ားကို ပိတ္ျပီး
ကြ်န္မတစ္ေယာက္တည္း ထိုင္ေနမိသည္။ ကြန္ပ်ဴတာ screen ေပၚမွ ျဖာက်လာေသာ ျပာလဲ့လဲ့
မီးေရာင္မွလဲြ၍ အခန္းတစ္ခုလံုး ေမွာင္အတိက်ေနသည္။ သူ၏ screen name မွာ
(midnight)ျဖစ္ျပီး သန္းေခါင္ယံည(၁၂)နာရီတိတိတြင္ online ေပၚသို႔ တက္လာတတ္သည္။
ကြ်န္မမွာ ညတြင္မအိပ္ဘဲ အင္တာနက္ေပၚတြင္ ေျခဆန္႔ေနတတ္ေသာ
ဇီးကြက္တစ္ေကာင္ျဖစ္သည္။ ပထမဆံုးအၾကိမ္ ကြ်န္မဆီပို႔ေသာ သူ၏ message မွာ
ထိုစာေၾကာင္းေလးျဖစ္သည္။

"အင္တာနက္ကို မုန္းတယ္.... မိန္းမေတြကို မုန္းတယ္... ကိုယ့္ကိုယ္ကို
အမုန္းဆံုးပဲ"
ထိုစာေၾကာင္းကို ဖတ္ျပီး ကြ်န္မစိတ္၀င္စားသြားမိသည္။ ကြ်န္မလည္း
ဘာလုပ္ရမွန္းမသိ ပ်င္းေနသည့္ အခ်ိန္မို႔ စာတစ္ေၾကာင္းရိုက္ျပီး ပို႔လိုက္မိသည္။
ကြ်န္မပို႔ေသာ စာကိုဖတ္ျပီး သူေပါက္ကရထပ္ေျပာေတာ့မည္ မဟုတ္ဟု ကြ်န္မေတြးမိသည္။

"ကိုယ့္ကိုယ္ဒီေလာက္မုန္းေနရင္ သြားေသလိုက္ပါလား"
သို႔ေသာ္ တစ္မိနစ္မွ်ပင္ မၾကာလိုက္....
"ဟုတ္တယ္.. ကြ်န္ေတာ္က အခုသရဲေလ"
"ဟား....သရဲျဖစ္ရတာေပ်ာ္လား"
"ကြ်န္ေတာ္ မေပ်ာ္ပါဘူး။ ကိုယ့္ကိုအဆံုးစီရင္မိတဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္မကြ်တ္ဘူး"
"ဟား...ဟား.. အခ်စ္အတြက္ေၾကာင့္လား"

ဒီလိုႏွင့္ စာေတြ အျပန္အလွန္ပို႔ၾကရင္း သူႏွင့္ ကြ်န္မ online သူငယ္ခ်င္း
ျဖစ္သြားၾကသည္။ သူသည္ သူ႔ကိုယ္သူ တေစၦတစ္ေကာင္အျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ
ေယာက်ာ္းေလးတစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္။ သူသည္ ညတိုင္း သန္းေခါင္ယံအခ်ိန္တြင္ တိက်စြာonline
ေပၚသို႔ ေရာက္လာတတ္သည္။ ထိုအျပဳအမႈမ်ားေၾကာင့္ သူ႔ကို အံ့ၾသထိန္႔လန္႔စြာ
ကြ်န္မပိုစိတ္၀င္စားမိသည္။ တေစၦသရဲ အင္တာနက္ သံုးပါ့မလား... ဒါဟာ တိုက္ဆိုင္တဲ့
ေနာင္ေျပာင္မႈ တစ္ခုပဲျဖစ္မည္ဟု ကြ်န္မ ေျဖသိမ့္မိသည္။ သူသည္ အရင္ကတည္းက
ကြ်န္မ၏ရုပ္ရည္ကို ျမင္ဖူးထားသည့္အလား ဘယ္ေတာ့မွ ကြ်န္မ၏ ပံုပန္းသ႑ာန္ကို
မေမးဖူးခဲ့။ တစ္ခါတရံ သူသည္ ကြ်န္မေဘးတြင္ရွိေနခဲ့ျပီး ကြ်န္မကို
ထိုင္ၾကည့္ေနသည္ဟု ေျခာက္တတ္ေသးသည္။

"ကြ်န္မ အခုဘာလုပ္ေနလဲ"
တစ္ခါတရံ ေနာက္ေျပာင္ျပီး သူ႔ကို ကြ်န္မေမးဖူးသည္။ ခဏမွ် သူႏႈတ္ဆိတ္
ေနတတ္ျပီး...
"ေတာ္ပါျပီ... ကြ်န္ေတာ္မေျပာခ်င္ဘူး.. ေျပာလိုက္ရင္ လန္႔သြားဦးမယ္"
"ေကာ္ဖီေတြ သိပ္မေသာက္နဲ႔ေလ"
"ပံုဆိုးပန္းဆိုး ထိုင္မေနနဲ႔ေလ"
တစ္ခါတရံ ကြ်န္မ ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ စကားမ်ားကို သူေျပာတတ္သည္။ ထိုစာရေသာ
အခ်ိန္တြင္ တိုက္ဆိုင္စြာ ကြ်န္မမွာ ေကာ္ဖီေသာက္ေနသည့္အခ်ိန္ (သို႔)
ထိုင္ခံုေပၚတြင္ ေျခအစံုကို စုတင္ျပီး ငုတ္တုတ္ထိုင္ကာ ကြ်န္ပ်ဴတာကို
စိုက္ၾကည့္ေနသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။

ကြ်န္မႏွင့္ chatting လုပ္ေနေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ သူ႔ဘ၀ေနာက္ေၾကာင္းကို
ေျပာျပတတ္သည္။ သူသည္ အသက္(၂၃)ႏွစ္ျဖစ္ျပီး chat room ထဲမွ ေမ"ဟုေခၚေသာ
မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကို အစဲြအလမ္းၾကီးစြာ ခ်စ္မိခဲ့ေၾကာင္း၊ ေမ"ေၾကာင့္
သူ႔ကိုယ္သူ အဆံုးစီရင္မိေၾကာင္း၊ အင္တာနက္ကို ပထမဦးဆံုး ထိေတြ႔မိသည့္ သူ႔အဖို႔
chatting ဟုေခၚေသာ အင္တာနက္ စကား၀ုိင္း၏ လွည့္စားမႈကို နားမလည္ခဲ့ေၾကာင္း၊
ေမ"၏ေဖာ္ေရြေသာ အေျပာအဆိုမ်ားေပၚတြင္ သူသာယာမိေၾကာင္း ကြ်န္မကို ေျပာျပတတ္သည္။
အင္တာနက္တြက္ ဆရာတစ္ဆူလို ျဖစ္ေနေသာ ေမ"မွာ သူ မသိနားမလည္သည္မ်ားကို
သင္ျပတတ္သည္။ ေမ"၏ ေႏြးေထြးေသာ အေျပာမ်ားေၾကာင့္ chatroomထဲ
သူအျမဲ၀င္ျဖစ္ခဲ့သည္။ chatroom ထဲ၀င္တိုင္း ေမ"မွလဲြ၍ မည္သူႏွင့္မွ်
သူစကားမေျပာေပ။

"ကြ်န္ေတာ္ ေမ့ကို ခ်စ္တယ္.... ကြ်န္ေတာ္ရဲ႔ အင္တာနက္ခ်စ္သူ လုပ္ႏိုင္မလား"
"အင္တာနက္ ခ်စ္သူအတြက္ ဘာေကာင္းက်ဳိးရွိလဲ"
"ကြ်န္ေတာ့္မွာ ေမကိုေပးဖို႔အတြက္ အခ်စ္ေတြ အျပည့္ရွိပါတယ္"
"အခ်စ္... အဟား... ေမမွာ ေပါလြန္းလို႔ကြယ္"
"ဒါဆို ေမလိုခ်င္တာ ကြ်န္ေတာ္အကုန္ေပးမယ္"
"အသက္ ယူမယ္ဆိုရင္ ေပးႏိုင္မလား"
"ေကာင္းျပီေလ"

ေမ"၏အခ်စ္ကို ရဖို႔အတြက္ အရာရာကို သူစြန္႔လြတ္ရဲခဲ့သည္။ ေမ"၏ စကားလံုး
ခ်ဳိခ်ဳိေလးမ်ားၾကား သူမိန္းေမာ သာယာေနခဲ့မိသည္။ ၾကာေတာ့ အင္တာနက္ထဲတြင္
ေျပာရသည္ကို သူ အားမရေတာ့။ ေမ"ကို အျပင္ေလာကတြင္ သူေတြ႔ခ်င္လာသည္။
လူကိုယ္တိုင္ေတြ႔ျပီး ေမ"ကို ေပြ႔ဖက္နမ္း႐ႈပ္ခ်င္မိသည္။ ေမ" ကိုအျပင္တြင္
ေတြ႔ရန္၊ ဖုန္းဆက္ခြင့္ ေပးရန္ သူေတာင္းဆိုမိသည္။ ေမ"က ေတာင္းဆိုမႈေတြ
မ်ားလြန္းေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေတြ႔ခြင့္မေပးႏိုင္ေၾကာင္း အျပင္းအထန္
ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူ႔အေပၚ ေမ"၏ဆက္ဆံမႈမ်ားက ေအးစက္လာခဲ့သည္။
ေမ"ပို႔လာေသာ စာေၾကာင္းမ်ားကို ဖတ္ျခင္းျဖင့္ သူ႔အေပၚတြင္
ေမ"စိတ္ကုန္လာျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိသာေနသည္။

ညတိုင္း သန္းေခါင္ယံအခ်ိန္တြင္ သူသည္ အခ်ိန္တိက်စြာ onlineေပၚသို႔ ေရာက္လာျပီး
သူႏွင့္ေမ"၏ ပံုျပင္ကို ကြ်န္မအား ေျပာျပတတ္သည္။ တစ္ခါတရံ သူ၏လုပ္ရပ္မ်ားကို
ကြ်န္မ မေထာက္ခံမိေသာ္လည္း ညတိုင္း online တက္ျပီး သူေျပာေသာ ပံုျပင္ကို
နားေထာင္သည့္အလုပ္မွာ ကြ်န္မအတြက္ မလုပ္မျဖစ္ အလုပ္တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။

"ဘာျဖစ္လို႔ မီးမဖြင့္တာလဲ... အလင္းျပန္ေနတာ မ်က္စိပ်က္မယ္ေနာ္"
"ဘာေျပာခ်င္တာလဲ.. ကြ်န္မကို ထိုင္ၾကည့္ေနျပန္ျပီလို႔ ေျခာက္လွန္႔ခ်င္တာလား"
"ကြ်န္ေတာ္ တကယ္ထိုင္ၾကည့္ေနတယ္ေလ... ဘာလဲ မယံုေသးဘူးလား"

ကြ်န္မ ဘာျပန္ေျပာရမွန္း မသိေတာ့။ တစ္ခါတေလ ကြ်န္မကိုယ္တိုင္ပင္ အနားတြင္
သူရွိေနသည္ဟု ယံုမွား သံသယ၀င္မိတတ္သည္။ ၀ိညာဥ္၏ သံလိုက္ဓာတ္ႏွင့္ အင္တာနက္၏
သံလုိက္လႈိင္းမ်ား တစ္ခါတရံ ဆဲြငင္တတ္သည္ဟု သူငယ္ခ်င္းမ်ားက ေျပာဖူးေသာ္လည္း
ကြ်န္မ အယံုအၾကည္ မရွိခဲ့။ ထူးဆန္းသည္မွာ သူ႔ကို ကြ်န္မနည္းနည္းမွ
ေၾကာက္မေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

"ခင္ဗ်ားက ထူးျခားတယ္"
"ဘာျဖစ္လို႔လဲ"
"ခင္ဗ်ား ကြ်န္ေတာ့္ကို မေၾကာက္လို႔ ကြ်န္ေတာ္က သရဲဆိုတာ တကယ္မယံုလို႔လား"
"ကြ်န္မ တေစၦသရဲေတြ အယံုအၾကည္ မရွိဘူး"
သူေျပာသမွ်ကို နားေထာင္ျပီး မနက္မိုးလင္းမွ ကြ်န္မအိပ္ယာ၀င္ျဖစ္သည္။
မနက္ပိုင္းတြင္ ေနျမင့္မွ ထတတ္ေသာ အက်င့္ေၾကာင့္ ကြ်န္မ၏ အတန္းခ်ိန္မ်ားကို
ညေနပိုင္းတြင္သာ ေရြးထားသည္။ ဒီေန႔အတန္းဆင္းခ်ိန္တြင္ ကြ်န္မေခါင္းေတြ
ေလးလံျပီး ကိုယ္လက္မအီမသာ ျဖစ္ေနသည္။ အိမ္အေရာက္ ေဆးေသာက္ျပီး midnight online
ေပၚသို႔ တက္လာခ်ိန္မွ ထေတာ့မည္ဟု စိတ္ကူးႏွင့္ ကြ်န္မအိပ္လိုက္သည္။

အိပ္ေပ်ာ္ျပီး သိပ္မၾကာလိုက္ စိတ္ထဲတြင္ တကယ့္အျဖစ္လိုလို အိပ္မက္လိုလို
ေယာက္်ားေလးတစ္ေယာက္ ကြ်န္မအခန္းထဲသို႔ ၀င္လာသည္ဟု ခံစားမိသည္။
ကြ်န္မထထိုင္ဖို႔ ၾကိဳးစားေသာ္လည္း ဘယ္လိုမွ ထမရခဲ့။ ထိုေယာက္်ားေလးမွာ
အျပာႏုေရာင္ ည၀တ္အကၤ်ီကို ၀တ္ဆင္ထားသည္။ ရုပ္ရည္မွာ သန္႔ျပန္႔ေနေသာ္လည္း
မ်က္ႏွာမွာ ေသြးဆုတ္ျပီး ျဖဴေရာ္ေနသည္။ အၾကည့္မွာ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔သည္။ ကြ်န္မ
ကုတင္နားသို႔ ခ်ည္းကပ္လာျပီး ကြ်န္မ၏ဆံပင္မ်ားကို ပြတ္သပ္ေနသည္။ ထို႔ေနာက္
ကြ်န္မမ်က္ႏွာကို ညင္သာစြာ ပတ္သပ္ေပးျပီး "ကိုယ့္ကိုယ္ေကာင္းေကာင္း ဂ႐ုစိုက္ေလ"
ဟုေျပာျပီး ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္။ ကြ်န္မမ်က္စိကို အားယူဖြင့္လိုက္မိသည္။ နာရီကို
ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ည ၁၂နာရီ ၁၀မိနစ္။ ကြ်န္မ ကုတင္ေပၚမွ ခုန္ဆင္းျပီး ကြန္ပ်ဴတာကို
အလွ်င္အျမန္ဖြင့္လိုက္သည္။ လိုင္းခ်ိတ္ေနခ်ိန္တြင္ ထိုအျဖစ္အပ်က္မွာ တကယ္လား၊
အိပ္မက္လား ဆုိသည္ကို ကြ်န္မ ေတြးေနမိသည္။ အိပ္မက္ျဖစ္သည္ထားဦး.. ဘာေၾကာင့္
ထိုလူ႔ ရုပ္ရွည္ကို ကြ်န္မေကာင္းေကာင္း မွတ္မိေနပါလိမ့္။ ကြ်န္မ
ေ၀ခဲြမရျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ဖန္သားျပင္ေပၚတြင္ စာတစ္ေၾကာင္းေပၚလာသည္။

"ကိုယ့္ကိုယ္ေကာင္းေကာင္း ဂ႐ုစိုက္ေလ"
ကြ်န္မ တစ္ကိုယ္လံုး ေတာင့္တင္းသြားသည္။ အိပ္မက္ထဲက စကားႏွင့္
တစ္ထပ္တည္းပါလား...
စာေၾကာင္းေရးပို႔လိုက္သူမွာ ကြ်န္မႏွင့္ ညတိုင္း chatting လုပ္ေနေသာ သူ႔ကိုယ္သူ
တေစၦသရဲပါဟု ေျပာေသာ midnight.... ကြ်န္မ အသက္ရွဴဖို႔ ေခတၱေမ့ေနခဲ့ျပီး
ကြန္ပ်ဴတာ ဖန္သားေပၚက စာကိုသာ မ်က္ေတာင္မခတ္ ၾကည့္ေနမိသည္။ သူဟာ ကြ်န္မလို
လူစင္စစ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္း ကြ်န္မကိုယ္ကြ်န္မ အသိေပးေနမိသည္။

"တစ္ေယာက္ထဲေနရင္ အစာေတြကို ပံုမွန္စားရမယ္ေလ"
ကြ်န္မ ျပန္မေျပာသည္ကို သူသတိထားမိပံု မရ။ သူေျပာခ်င္တာကို ေျပာေနသည္။
"ရွင္အခု ဘယ္မွာလဲ... ကြ်န္မ အခန္းထဲမွာပဲလား.. ဟုတ္တယ္ မဟုတ္လား" ကြ်န္မ
ထိန္႔လန္႔စြာ ေမးလိုက္သည္။
"ခင္ဗ်ား ဘယ္လို အေျဖမ်ဳိးကို လိုခ်င္လဲ"
"တိက်တဲ့ အေျဖမွန္ကို ကြ်န္မလိုခ်င္တယ္"
"ခင္ဗ်ား ခရမ္းႏုေရာင္ ည၀တ္အကၤ်ီကို ၀တ္ထားတယ္။ အက်ၤီေအာက္မွာ
အိတ္ကပ္ေလးႏွစ္ခုပါတယ္။ အိတ္ကပ္ေပၚမွာ လိပ္ျပာပံုဖဲျပားေလးပါတယ္။
စားပဲြခံုေပၚမွာ ခင္ဗ်ားေသာက္ေနက် ေကာ္ဖီခြက္ေလး တင္ထားတယ္။ ဒီညေတာ့ ခြက္ထဲမွာ
ေကာ္ဖီ ရွိမေနဘူး။ ခင္ဗ်ား အိပ္ေပ်ာ္သြားလို႔ ေကာ္ဖီမေဖ်ာ္ရေသးဘူး။
ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ေကာ္ဖီ မေသာက္ပါနဲ႔လား.... ခင္ဗ်ား ဖ်ားေနျပီ"

ဖန္သားေပၚက ဆက္တိုက္ေပၚလာေသာ စာမ်ားကို ဖတ္ရင္း ကြ်န္မႏွလံုးေသြးမ်ားပင္
ရပ္တန္႔သြားျပီလားဟု ထင္မိသည္။ ကြ်န္မဘာမွ ျပန္မေျပာႏိုင္ေတာ့... ကြန္ပ်ဴတာ
ပါ၀ါခလုတ္ကို အျမန္ဆံုးပိတ္ျပီး ကုတင္ေပၚသို႔ ခုန္တက္ကာ ေစာင္ကို
ေခါင္းျမီးျခံဳထားလိုက္သည္။ ကြ်န္မေဘးတြင္ သူရွိေနသည္။ ကြ်န္မ အခန္းထဲတြင္
တကယ္ရွိေနခဲ့လို႔လည္း ကြ်န္မ၏ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈေတြ၊ ကြ်န္မ၏အက်င့္ေတြကို
သူသိေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ညတိုင္း online ေပၚသို႔ ပံုမွန္တက္ျပီး
သူ႔ကိုေစာင့္ေနတတ္ေသာ ကြ်န္မ၏ တံုးအအ အျပဳအမႈမ်ားကို သူအရင္ကတည္းက
ေစာင့္ၾကည့္ေနပံုရသည္။ သူေစာင့္ၾကည့္ေနသည္ ဆိုသည့္အေတြးႏွင့္ ေၾကာက္စိတ္ေၾကာင့္
ကြ်န္မတစ္ကိုယ္လံုး ေစာင္ထဲတြင္ တုန္ေနမိသည္။ မည္မွ်ၾကာၾကာ တုန္လႈပ္ေနမိသည္
မသိ။ ညေနက ေသာက္ထားေသာ ေဆးအရွိန္ေၾကာင့္ ကြ်န္မ တေျဖးေျဖး အိပ္ေပ်ာ္သြားသည္။
မႈန္၀ါး၀ါး ကြ်န္မ၏ မသိစိတ္ထဲတြင္ သူသည္ ကုတင္ေဘးတြင္ ထိုင္ရင္း ကြ်န္မအား
ကရုဏာသက္စြာ ၾကည့္ေနသည္။ ေနာက္တြင္ ကြ်န္မ ႏွစ္ႏွစ္ျခိဳက္ျခိဳက္
အိပ္ေပ်ာ္သြားေတာ့သည္။

မနက္ႏိုးလာသည့္ အခ်ိန္တြင္ ကြ်န္မ အပူခ်ိန္တက္ေနသည္။ တစ္ကိုယ္လံုး
ေပ်ာ့ေခြေနျပီး လမ္းေလွ်ာက္ဖို႔ရန္ အင္အားပင္ မရွိေတာ့။ ညတုန္းက အျဖစ္အပ်က္ကို
ျပန္စဥ္းစားမိသည္။ သူသည္ ေန႔ခင္းတြင္ ကြ်န္မေဘးတြင္ ရွိေနမည္ မဟုတ္ဟု ထင္မိသည္။
တေစၦသရဲမ်ားသည္ အလင္းေရာင္ကို ေၾကာက္ၾကသည္ မဟုတ္ပါလား..။ ကြ်န္မ ကုတင္ေပၚမွ
အားယူထလိုက္သည္။ ေကာ္ဖီေဖ်ာ္ရန္ ေရေႏြးတည္ေနရင္း ညက သူေျပာခဲ့ေသာ စကားကို
ျပန္သတိရမိသည္။

"ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ေကာ္ဖီ မေသာက္ပါနဲ႔လား.. ခင္ဗ်ား ဖ်ားေနျပီ"
ေကာ္ဖီကို ကြ်န္မ ဆက္မေဖ်ာ္မိေတာ့။ ညတုန္းက ျမင္ခဲ့ဖူးေသာ သူ႔ပံုရိပ္ကို
ကြ်န္မျမင္ေယာင္မိသည္။ သူသာ တေစၦမဟုတ္ခဲ့လွ်င္ မိန္းကေလးမ်ား
၀ိုင္း၀ိုင္းလည္ေနေသာ ရုပ္ရွည္ရွိသူျဖစ္သည္။ သူ၏ခံစားခ်က္မ်ားကို နားေထာင္ျပီး
သူ႔အေပၚ ကြ်န္မ သနားမႈေတြ ပိုသြားျပီလား...သူ႔ကို ကြ်န္မ ခ်စ္မိသြားျပီမလား..
တေစၦတစ္ေကာင္ကို ကြ်န္မခ်စ္မိသြားျပီလား... ဘယ္ေလာက္ စိတၱဇဆန္တဲ့
အျပဳအမႈလဲေနာ္...

သူေျပာျပဖူးေသာ သူ႔အေၾကာင္းမ်ားကို ကြ်န္မျပန္စဥ္းစားမိသည္။ သူ႔အေပၚ ေမ"
ဆက္ဆံေရးက်ဲလာခဲ့သည္ ဆိုသည့္အထိပဲ ကြ်န္မသိခဲ့သည္။ သူ႔လို ရုပ္ရည္ေခ်ာေမာသည့္
လူကို ေမ" ဘာေၾကာင့္မ်ား ျငင္းဆန္ခဲ့သလဲ.. ကြ်န္မသိခ်င္လာမိသည္။ သူဘာေၾကာင့္
ကိုယ့္ကိုယ္ အဆံုးစီရင္ခဲ့လဲ... "အင္တာနက္ကို မုန္းတယ္.. မိန္းမေတြကိုမုန္းတယ္"
ဟုေျပာျပီး ဘာေၾကာင့္ ထိုအေၾကာင္းမ်ားကို အင္တာနက္ေပၚက ကြ်န္မအား ေျပာျပေနသလဲ..
ကြ်န္မသိခ်င္စိတ္ ပိုျပင္းျပလာခဲ့သည္။

ညအေမွာင္ထု၏ တေျဖးေျဖး ၀င္ေရာက္လာမႈက ကြ်န္မစိတ္ကို ပိုလႈပ္ရွားေစခဲ့သည္။
သိခ်င္စိတ္မ်ားေၾကာင့္ ည ၁၁နာရီ မိနစ္ ၅၀တြင္ ကြ်န္မ အခန္းမီးမ်ားကုိ ဖြင့္ျပီး
ကြန္ပ်ဴတာေရွ႔တြင္ ထုိင္ေနမိသည္။ မည္မွ်ပင္ သတၱိရွိသည္ထားဦး တေစၦတစ္ေကာင္ႏွင့္
အေမွာင္ထဲတြင္ ကြ်န္မ ထိုင္ရဲမည္မဟုတ္။ ကိုယ္ေရာင္ေဖ်ာက္ထားေသာ တေစၦတစ္ေကာင္ကို
ကြ်န္မ မျမင္မေတြ႔ႏိုင္မွန္း သိေနေသာ္လည္း တံခါးေပါက္ဘက္သို႔ ကြ်န္မ မၾကာခဏ
လွည့္ၾကည့္ေနမိသည္။ သူ႔ကို ကြ်န္မေစာင့္ေနေၾကာင္း သူ႔အား သိေစခ်င္ေသးသည္။

ည ၁၂ နာရီ ၀၁ မိနစ္... နံရံေပၚတြင္ ခ်ိတ္ဆဲြထားေသာ နာရီလက္တံ၏ တစ္ေခ်ာက္ေခ်ာက္
အသံမွလဲြ၍ တစ္ခန္းလံုး တိတ္ဆိတ္ေနသည္။ ဒီည သူလာပါဦးမလား...။မေန႔ညက ကြ်န္မ
အျပဳအမႈေၾကာင့္ ဒီည သူထပ္လာပါ ဦးမလား...

"တစ္ခန္းလံုး မီးေတြ ထိန္ေနေအာင္ ဖြင့္ထားတာ ကြ်န္ေတာ့္ကို ေၾကာက္သြားျပီလား"
သူလာပါျပီ.... ကြ်န္မ ၀မ္းသာသြားမိသည္။ သူ႔ကိုေမးဖို႔ ေမးခြန္းေတြ ကြ်န္မမွာ
အမ်ားၾကီးရွိေသးသည္ မဟုတ္ပါလား..။

"နည္းနည္းေတာ့ ေၾကာက္မိပါတယ္"
ကြ်န္မ စာျပန္မရိုက္ဘဲ ပါးစပ္က တိုးတိုးေလး ေရရြတ္လိုက္မိသည္။ သူသာ
ကြ်န္မအခန္းထဲတြင္ ရွိေနခဲ့လွ်င္ ကြ်န္မေျပာသမွ် သူၾကားႏိုင္လိမ့္မည္ဟု
ကြ်န္မထင္သည္။ ယခု အျဖစ္အပ်က္မွာ တစ္ေယာက္ေယာက္က ေနာက္ေျပာင္ေနသည္ဟု ကြ်န္မ
ေမွ်ာ္လင့္ခ်င္ေသးသည္။

"ခင္ဗ်ား အရင္က ကြ်န္ေတာ့္ကို မေၾကာက္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ စိတ္မေကာင္းဘူးဗ်ာ"
"အရင္တုန္းက တစ္ေယာက္ေယာက္က ေနာက္ေျပာင္ေနတယ္လို႔ ကြ်န္မထင္ခဲ့တယ္ေလ။
တကယ့္သရဲျဖစ္မယ္မွန္း ေတြးမထားမိဘူး"
"အခု ခင္ဗ်ား သိျပီေလ။ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ ဆက္စကားေျပာေနဦးမလား"
"အင္း... ေျပာမယ္။ ကြ်န္မသိခ်င္တာေတြ ေမးရဦးမယ္" ကြ်န္မ အသက္ကို ျပင္းျပင္းေလး
ရွဴသြင္းလိုက္မိသည္။
"ေမနဲ႔ ရွင့္အေၾကာင္းကို အစအဆံုး ေျပာျပႏိုင္မလား"

"ေမဟာ ကေ၀မတစ္ေယာက္ပါ။ လွည့္စားတတ္တဲ့ ကေ၀မ... ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ခ်စ္သူေတြ
မျဖစ္ခင္ကတည္းက သူ႔မွာ လက္ထပ္ရမဲ့သူရွိျပီးသား.. အင္တာနက္မွာ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔
ခ်စ္တယ္ဆိုတာကလည္း သူ႔အတြက္ အပ်င္းေျပဖို႔ သက္သက္ပဲ။ ကြ်န္ေတာ့္ကို
အရုပ္တစ္ရုပ္လို သူသေဘာထားခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႔ ခံစားခ်က္ကို သူအမ်ဳိးမ်ဳိး
လွည့္စားခဲ့တယ္"

"ရွင္ ဘယ္လိုလုပ္သိလိုက္တာလဲ"

"သူနဲ႔ေတြ႔ႏိုင္ဖို႔ ကြ်န္ေတာ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ၾကိဳးစားခဲ့တယ္။ အၾကိမ္ၾကိမ္လည္း
ေတာင္းဆိုခဲ့တယ္။ သူ႔ကို မျဖစ္ျဖစ္တဲ့နည္းနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ေတြ႔ႏိုင္ေအာင္
ၾကိဳးစားမယ္လို႔လည္း ေျပာခဲ့တယ္။ ထူးထူးဆန္းဆန္းပဲ ကြ်န္ေတာ့္ကို သူေတြ႔မယ္လို႔
ခြင့္ျပဳခဲ့တယ္။ သူနဲ႔ေတြ႔ရမဲ့ရက္မွာ ကြ်န္ေတာ္စိတ္အရမ္းလႈပ္ရွားခဲ့တယ္။ သူ႔ကို
ေတြ႔တာနဲ႔ သူမွန္း ကြ်န္ေတာ္မွတ္မိေနခဲ့တယ္။ သူအရမ္းလွတယ္။ ဓာတ္ပံုထဲကထက္ေတာင္
လွတယ္"

ကြန္ပ်ဴတာ ဖန္သားျပင္ေပၚမွ တက္လာေသာ စာမ်ားကို ဖတ္ရင္း ကြ်န္မမ်က္ေတာင္ခတ္ဖို႔
ေမ့ေနခဲ့သည္။

"ခင္ဗ်ားၾကည့္ရတာ သက္သာေသးပံု မေပၚဘူး သြားအိပ္လိုက္ပါလား"

"ဟင့္အင္း... ကြ်န္မ ေမးဖို႔ ေမးခြန္းေတြ က်န္ေနေသးတယ္" ကြ်န္မ ေခါင္းရမ္းရင္း
ေျပာလိုက္မိသည္။

"ခင္ဗ်ားရဲ႔ လက္ကို ကြ်န္ေတာ္ ကိုင္ေနတယ္... ခံစားလို႔ရလား"
မေမွ်ာ္လင့္ေသာ စာေၾကာင္းေၾကာင့္ ကြ်န္မေယာင္ရမ္းျပီး လက္ကို ၾကည့္လိုက္မိသည္။
ကြ်န္မ ခံစားလို႔ မရခဲ့...သို႔ေသာ္ ေႏြးေထြးေသာ လက္တစ္စံုက ကြ်န္မလက္ကို
ဆုတ္ကိုင္းထားသည္ဟု ကြ်န္မျမင္ေယာင္ၾကည့္မိသည္။

"ခင္ဗ်ား ၾကည့္ရတာ အားမရွိဘူးဗ်ာ။ ကြ်န္ေတာ္ စိုးရိမ္တယ္။ ေမးခ်င္တဲ့
ေမးခြန္းေတြ ေနာက္ညမွ ေမးပါလား... အနားယူလိုက္ေနာ္"

စာေၾကာင္းေလး တစ္ေၾကာင္းသာျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၾကင္နာေသာ သူ႔စကားမ်ားကို
ကြ်န္မခံစားမိသည္။

"ကြ်န္မ တစ္ခုေမးျပီးရင္ သြားအိပ္မွာပါ"
ကြ်န္မ အရဲစြန္႔ျပီး ကြ်န္မ အသိခ်င္ဆံုး ေမးခြန္းတစ္ခုကို ေမးလိုက္မိသည္။
"ဘာျဖစ္လို႔ ကြ်န္မကိုမွ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရတာလဲ"

"... ကြ်န္ေတာ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနတာ ၾကာျပီ။ ခင္ဗ်ားနဲ႔ chatting မလုပ္ခင္ကတည္းက
ခင္ဗ်ားအခန္းထဲမွာ ကြ်န္ေတာ္ရွိေနခဲ့တယ္"

တေစၦတစ္ေကာင္ ကြ်န္မ အခန္းထဲတြင္ အေစာၾကီးကတည္းက ရွိေနသည္ကို ကြ်န္မ
မသိခဲ့ပါလား.. ကြ်န္မ၏ ေန႔စဥ္ အျပဳအမႈမ်ားကို သူေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့ပါလား...။
ထိုသို႔ ေတြးမိလိုက္စဥ္ ကြ်န္မပါးႏွစ္ဘက္ အပူေၾကာင့္ ရွိန္းခနဲ ျဖစ္သြားသည္။

"ဟား...ဟား.. ခင္ဗ်ား ဘာေတြးေနလဲ ကြ်န္ေတာ္သိတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ အဲဒီေလာက္
ေအာက္တန္း မက်ပါဘူးဗ်ာ"

ကြ်န္မပါးႏွစ္ဘက္ နီျမန္းသြားသည္ကို ၾကည့္ျပီး ကြ်န္မ၏အေတြးကို သူသိေနခဲ့သည္။
"တစ္ျခားလူမသိေအာင္ ေစာင့္ၾကည့္တဲ့ အျပဳအမႈေတြဟာ မတရားဘူးဆိုတာ ရွင္မသိဘူးလား"

"တရားတယ္၊ မတရားဘူးဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္ မသိဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၀ိညာဥ္ေတြက ဒီလိုပဲ
ေလွ်ာက္သြားေနတတ္တယ္ေလ။ ခင္ဗ်ားနဲ႔ ခင္ျပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း ကြ်န္ေတာ္
အခ်ိန္သတ္မွတ္ျပီး လာခဲ့တယ္။ တစ္ခ်ိန္လံုး ကြ်န္ေတာ္ေစာင့္ၾကည့္ မေနေတာ့ပါဘူး"

"ေနပါဦး..... ေန႔လည္အခ်ိန္ေတြမွာ ရွင္ဘာလုပ္ေနလဲ"

"ေန႔လည္.. ေန႔လည္ဆိုရင္ ေလးေထာင့္အခန္းထဲမွာ ထားထားတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ထဲ
ကြ်န္ေတာ္၀င္ေနရတယ္ေလ။ ညအခ်ိန္လို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ထြက္လာခြင့္မရဘူး"

ကြ်န္မ မ်က္လံုးမ်ား ျပဴးသြားမိသည္။
ေလးေထာင့္အခန္း......... ခႏၶာကိုယ္....

"ေန.. ေနပါဦး... လူေတြက ရွင့္ကို မသၿဂၤိဳလ္ၾကေသးဘူးလား"
"ကြ်န္ေတာ္ရဲ႔ ခႏၶာကိုယ္က ေဆးရံုမွာပဲ ရွိေနေသးတယ္။ ေမ့ေျမာေနဆဲမို႔ သူတို႔က
လက္မလြတ္ခ်င္ၾကေသးဘူးနဲ႔ တူတယ္"

သူ...သူ... အသက္ရွင္ေနဆဲပါလား..။ ၀ိညာဥ္ကသာ ေလွ်ာက္သြားေနျခင္းျဖစ္သည္။
ေဆးရံုတြင္ လဲေလ်ာင္းေနေသာ ခႏၶာကိုယ္မွာ ၀ိညာဥ္မဲ့ေသာ ခႏၶာကိုယ္ျဖစ္မည္။

"ရွင္ဘာျဖစ္လို႔ ကိုယ့္ခႏၶာကိုယ္ထဲ မျပန္တာလဲ... လူလုပ္ရမွာ
ေတာ္ေတာ္စိတ္ကုန္သြားျပီလား"

"ကြ်န္ေတာ္ ျပန္သြားရင္ ခင္ဗ်ားကို ကြ်န္ေတာ္ မျမင္ရေတာ့ဘူး။ ကြ်န္ေတာ့္ကို
ေမ့သြားမွာ စိုးတယ္"

သူ႔စကားကို ၾကားျပီး ကြ်န္မ စိတ္မေကာင္းျဖစ္သြားမိသည္။ သူ၏စိတ္ထဲတြင္ ကြ်န္မ
ရွိေနခဲ့ျပီလား... လူသားတစ္ေယာက္အေနႏွင့္ သူ၏ပိုက္ေထြးမႈကို
ကြ်န္မခံယူခ်င္ေသးသည္။ လူတစ္ဖန္ျပန္လုပ္ဖို႔ သူ႔မွာ အခြင့္အေရးေတြ ရွိေနေသးသည္။
ကြ်န္မကို ျမင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ထိုအခြင့္အေရးကို သူ လက္လြတ္ေတာ့မလား။ ကြ်န္မ
မ်က္စိေထာင့္စြန္းက မ်က္ရည္မ်ား အတားအဆီးမဲ့ စီးက်လာသည္။

"မငို.. မငိုပါနဲ႔။ ကြ်န္ေတာ္ ဘာအမွားမ်ား ေျပာမိပါလိမ့္
(ကြ်န္ေတာ္မ်က္ရည္ေတြကို သုတ္ဖို႔ ၾကိဳးစားေနတယ္)"

ထိုစာေၾကာင္းကို ၾကည့္ျပီး ကြ်န္မ အသံထြက္ ရယ္လိုက္မိသည္။ တေစၦတစ္ေကာင္က
ကြ်န္မကို ႏွစ္သိမ့္ေနပါလား..။ စီးက်လာေသာ မ်က္ရည္မ်ားကို ကပ်ာကယာ
သုတ္ေပးေနသည့္ သူ႔ကို ကြ်န္မျမင္ေယာင္ၾကည့္မိသည္။

"ရွင္ရဲ႔ ေပြ႔ဖက္မႈကို ကြ်န္မ ခံယူခ်င္ေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုမဟုတ္ေသးဘူး။ တကယ့္
လူတစ္ေယာက္အျဖင့္နဲ႔ ေပြ႔ဖက္မႈကို ကြ်န္မ ခံယူခ်င္တယ္"

"ကြ်န္ေတာ္ရဲ႔ ခႏၶာကိုယ္ထဲ ျပန္၀င္ဖို႔ ေျပာေနတာလား"
"ဟုတ္တယ္"

"၀င္သြားျပီးေနာက္ပိုင္း ခင္ဗ်ားနဲ႔ ပတ္သက္သမွ် ကြ်န္ေတာ္ သတိမရေတာ့မွာကို
မေၾကာက္ဘူးလား"
"ဒီလိုပဲ ျဖစ္တတ္သလား..ကြ်န္မကို ေမ့သြားမွာလား" ကြ်န္မစိတ္ပူစြာ
ေျပာလိုက္မိသည္။

"အေသအခ်ာေတာ့ မသိဘူး။ တစ္ခ်ဳိ႔ေမ့တတ္တယ္။ တစ္ခ်ဳိ႔ မေမ့တတ္ဘူး။
ခံႏိုင္ရည္အားကို ၾကည့္ရဦးမယ္ေလ"

ျပန္သြားျပီး သူ သတိမရခဲ့လို႔ ကြ်န္မကို လာမရွာႏိုင္ခ်င္ေနပါေစ။ ကြ်န္မေၾကာင့္
သူသည္ ခိုကိုးရာမဲ့ ၀ိညာဥ္တစ္ေကာင္ေတာ့ မျဖစ္ေစခ်င္ပါ။

"ျပန္သြားပါ။ ရွင္ ကြ်န္မကို မေမ့ဘူးလို႔ ကြ်န္မ ယံုၾကည္တယ္။
လူစင္စစ္တစ္ေယာက္အျဖင့္နဲ႔ ကြ်န္မေရွ႔မွာ ထိုင္ျပီး ရွင္နဲ႔
ေမအေၾကာင္းေျပာျပတာကို ကြ်န္မ ၾကားခ်င္ေသးတယ္"

မ်က္စိကိုမွိတ္ သူ႔ပံုရိပ္ကို ျမင္ေယာင္ ခံစားရင္း ကြ်န္မ ေျပာလိုက္သည္။

"ခင္ဗ်ား စကားကို ကြ်န္ေတာ္ နားေထာင္မယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ ခႏၶာကိုယ္ထဲ ျပန္၀င္မယ္။
ကြ်န္ေတာ့္ ျပန္အလာကို ေစာင့္ေနမလား"

"ကြ်န္မ ေစာင့္ေနမယ္။ တစ္သက္လံုး ေစာင့္ေနမယ္။ ကြ်န္မကို ေမ့ခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာင္
ရွင္သတိရျပီး ကြ်န္မကို ျပန္မွတ္မိလာတဲ့အထိ ေစာင့္ေနမယ္"

ကြ်န္မေျပာရင္း ရင္နင့္မိသည္။ မ်က္ရည္မ်ားက အတားအဆီးမဲ့စြာ စီးဆင္းလာျပန္သည္။
သူ ကြ်န္မအနားက ေပ်ာက္ကြယ္သြားေတာ့မယ္ဆိုတာ ရာခုိင္ႏႈန္း တစ္၀က္က ေသခ်ာေနျပီ။
ရင္ထဲ စူးေနေအာင္ နာက်င္လာမိသည္။

"ခင္ဗ်ားပါးကို ကြ်န္ေတာ္ နမ္းလိုက္တယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ ေကာင္းေကာင္း
ဂရုစိုက္ေနာ္။ ကြ်န္ေတာ္သြားျပီ။ ကြ်န္ေတာ့္ျပန္အလာကို ေစာင့္ေနပါေနာ္"

နာရီလက္တံမ်ား တစ္စကၠန္႔ျပီး တစ္စကၠန္႔ ေရြ႔ေနသည္။ ကြန္ပ်ဴတာ ဖန္သားျပင္ေပၚတြင္
သူ၏ စာမ်ား ထပ္ေပၚမလာေတာ့။ ကြ်န္မ ထိုင္ခံုေပၚတြင္ ထိုင္ရင္း အားရပါးရ
ငိုလိုက္မိသည္။ အိပ္မက္ထဲက သူ႔ပံုရိပ္ကို စဲြစဲြျမဲျမဲ မွတ္ထားရန္ ကိုယ့္ကိုယ္
သတိေပးလိုက္မိသည္။ သူသည္ အခ်ိန္မေရြး ကြ်န္မေရွ႔တြင္ ေပၚလာႏိုင္သည္။
ထိုအခ်ိန္ေရာက္လွ်င္ အလွပဆံုးျပံဳးလွ်က္ သူ႔ကို ေႏြးေထြးစြာ ကြ်န္မၾကိဳမည္။
သူမလာမွန္း သိေနလွ်က္ႏွင့္ ညသန္းေခါင္ ၁၂နာရီေရာက္တိုင္း ကြ်န္မ online ေပၚသို႔
တက္ျပီး သူ႔ကိုရွာျမဲ... သူ၏ message မ်ားကို ေမွ်ာ္ေနျမဲပင္။ ကြ်န္မ၏
အျပဳအမႈမ်ားသည္ စိတၱဇဆန္ေကာင္း ဆန္ေနလိမ့္မည္။

၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀


ျပကၡဒိန္ စာရြက္မ်ား တစ္ရြက္ျပီးတစ္ရြက္ ေၾကြက်ကုန္သည္။ လူသြားလူလာမ်ားၾကားတြင္
သူ႔ကို ကြ်န္မ လိုက္ရွာေနမိသည္။ ကြ်န္မကိုေတြ႔လွ်င္ ကြ်န္မႏွင့္
ပတ္သက္ခဲ့ဖူးသမွ် သူ မွတ္မိေနမည္ဆိုသည္ကို ကြ်န္မ ယံုၾကည္ေနမိသည္။
ေက်ာင္း၀င္းထဲရွိ သစ္ရြက္မ်ားပင္ ေႏြဦးေလႏွင့္အတူ ျမဴးတူးေပ်ာ္ပါးေနၾကကုန္ျပီ။
မၾကာမီ ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ ေရာက္ေတာ့မည္။ ေလ႐ႈးတစ္ခ်က္အေ၀ွ႔ ကြ်န္မလက္ထဲက
စာရြက္မ်ား ျပန္႔က်ဲကုန္သည္။ ထိုစာရြက္စာတမ္းမ်ား မရွိလွ်င္ စာေမးပဲြတြင္
ကြ်န္မ ဒုကၡလွလွေလး ေတြ႔ဦးမည္။ စာရြက္မ်ားကို ကြ်န္မ ကပ်ာကယာ
လိုက္ေကာက္လိုက္သည္။ ကြ်န္မႏွင့္အတူ စာရြက္မ်ားကို လိုက္ေကာက္ေနေသာ
အရိပ္တစ္ခုကို ေတြ႔လိုက္္မိသည္။ စာရြက္မ်ားကို ေကာက္ရင္း ကြ်န္မ ေဘးနားတြင္
ေျခအစံကို ရပ္လိုက္သည္။

"ကိုယ့္ကိုယ္ ေကာင္းေကာင္း ဂရုစိုက္ေလ"

ကြ်န္မရင္ ဒိန္းခနဲ ခုန္သြားမိသည္။ ခပ္ၾသၾသႏွင့္ ႏူးညံ့ေသာ ထိုအသံမွာ
ကြ်န္မႏွင့္ မရင္းႏွီးေပမယ့္ ထိုလူေျပာလိုက္ေသာ စကားမွာ midnight ေျပာတတ္ေသာ
စကားႏွင့္ တစ္ထပ္တည္း။ ကြ်န္မ အထိန္႔အလန္႔ ေမာ့ၾကည့္လိုက္မိသည္။

သူ... သူပါလား... အိပ္မက္ထဲက ရုပ္ပံုလႊာေလး... အသားအနည္းငယ္ ညိဳသည္မွလဲြ၍
ကြ်န္မ အသိစိတ္ထဲက ရုပ္ပံုေလး၊ ကြ်န္မႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ ရုပ္ပံုေလး။ ခႏၶာကိုယ္
အနည္းငယ္ ဖြံ႔ျဖိဳးသည္ကလဲြ၍ အိပ္မက္ထဲက ရုပ္ပံုႏွင့္ တစ္ထပ္တည္း။
ကြ်န္မေရွ႔တြင္ သူထိုင္ခ်လိုက္သည္။

"ေဆာရီးပဲေနာ္.. ေတာ္ေတာ္ေလး က်န္းမာဖို႔အတြက္ အခ်ိန္ယူေနရလို႔ပါ။ လံုး၀
ေနေကာင္းသြားျပီဆိုမွ ကြ်န္ေတာ္ လာေတြ႔ရဲတယ္ေလ"

ကြ်န္မ အံ့ၾသ၀မ္းသာျပီး ဘာျပန္ေျပာရမွန္း မသိေတာ့။ မ်က္လံုးအိမ္ထဲတြင္
မ်က္ရည္မ်ားျဖင့္ ျပည့္လွ်ံေနခဲ့သည္။ ကြ်န္မကိုယ္ကို ေထာင္မတ္ေပးရင္း
ကြ်န္မမပါးကို ညင္သာစြာ သူပြတ္သပ္လိုက္သည္။

"ကြ်န္ေတာ္ ထင္တဲ့အတိုင္းပဲ ပါးျပင္ေတြက ႏူးညံ့ေနတယ္"
"ကြ်န္ေတာ့္ကိုယ့္ကြ်န္ေတာ္ ျပန္မိတ္ဆက္ေပးပါရေစ"

သူရယ္ရင္း လက္ကို ကမ္းေပးသည္။ ရယ္ေနပံုက အျပစ္ကင္းေသာ ကေလးေလးတစ္ေယာက္ႏွင့္
တူေနသည္။

"ကြ်န္ေတာ့္နာမည္ ေနေဒြးေဇာ္ပါ။ ေတြ႔ရတာ ၀မ္းသာပါတယ္"
"ေတြ႔ရတာ ၀မ္းသာပါတယ္။ ကြ်န္မ မိဆိုးပါ"

ကြ်န္မျပန္ကမ္းလိုက္ေသာ လက္ကို ၾကင္နာစြာ သူဆုတ္ကိုင္ထားလိုက္သည္။
"မိဆိုး ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ တစ္သက္လံုး လက္တဲြသြားႏိုင္မလား"
ကြ်န္မ ေခါင္းကို သြင္သြင္ငံု႔လိုက္မိသည္။

ေႏြဦး၏ ေလ႐ူးႏွင့္အတူ ကြ်န္မေရွ႔သို႔ သူေရာက္လာခဲ့သည္။ ရြက္ေၾကြမ်ား
ျဖန္႔ခင္းထားေသာ အ၀ါေရာင္လမ္းေလးေပၚတြင္ သူႏွင့္ကြ်န္မ ပထမဆံုးအၾကိမ္
ေတြ႔ဆံုၾကသည္။

ေသာ္တာေမာင္
မဖတ္ရေသးတဲ့သူေတြဖတ္လို႔ရေအာင္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ဘယ္သူေရးထားတာလဲေတာ့မသိပါဘူး

ျပီးပါျပီ

အလွတရား၏ေနာက္ကြယ္မွာအတၱေတြနဲ႕ ၿပည့္ႏွက္ေနတဲ့ ဘ၀
မာနေတြနဲ႕ မြန္းၾကပ္ေနတဲ့ ခႏၶၶာ
ပကာသနေတြနဲ႕ တန္ဆာဆင္တဲ့ အလွ
သကာလိုခ်ိဳၿမတဲ့ အေၿပာ
ရႊန္းလဲ့ေတာက္ပတဲ့ မ်က္၀န္းတစုံ
ေကာင္းၿခင္းမ်ားစြာနဲ႕ ၿပည့္စုံတဲ့မင္းရဲ႕ ဘ၀
လူတကာေၿပာေနၾကတယ္
အမရာ ကိႏၵရီ
မဒီ သမၺဴလ
ေတာ္ေလး၀၀င္တဲ့ မိန္းမလွမ်ိဳးတဲ့ေလ
ဟုတ္မွာပါေလ...........
မင္းကသိပ္လွပါတယ္.....
ဒါေပမယ့္ မိန္းကေလးေရ
ငါၿမင္ေနတဲ့ မင္းရဲ႕ အသြင္
သိပ္ကိုအက်ည္းတန္ေနပါလား
ဘ၀ကို အတၱစိတ္နဲ႕ ရွင္သန္
မာနေၿခ လွမ္းေတြနဲ႕ ၿဖတ္သန္း
ပကာသနေတြ အေပၚယံဆင္ၿမန္း
ခ်ိဳသာတဲ့ အေၿပာေလးေတြနဲ႕ ဖ်ားေယာင္း
ေတာက္ပ ရႊန္းလဲ့တဲ့မင္းအၾကည့္ တခ်က္ေအာက္
က်ရွံဳးခဲ့ရတဲ့ လူေပါင္းမ်ားစြာအတြက္
၀င့္ၾကြားစြာ ေအာင္ပြဲခံ
ဟာ............ဟ.......ဟား...........
ဘယ္မွာလည္း စစ္မွန္တဲ့ မင္းအလွ
ႏွလုံးေသြးမ်ားစြာကို ေသာက္သုံး
မင္းအလွအတြက္ ...
ခ်စ္တတ္တဲ့ ႏွလုံးေသြးေတြ
ေသာက္သုံးေနရတာ မင္းအလွတဲ့လား
တကယ္ေတာ့ မိန္းကေလး
မင္းရဲ႕ အမူအက်င့္ေတြကို ဖယ္ခြါ
ၾကင္နာတဲ့ စိတ္ကေလးထားလိုက္မယ္ဆ္ို
လူေတြေၿပာတဲ့ မင္းအလွ
ကမာၻမွာေတာင္ စံတင္ေလာက္ပါရဲ႕
ခုေတာ့ မိန္းကေလးေရ..........
ငါေၿပာတဲ့ အက်ည္းတန္မွဳေတြဟာ
မင္းအလွတရားရဲ႕....... ေနာက္ကြယ္မွာပါ.............
အလွတရားရဲ႕.......................
ေနာက္ကြယ္မွာ.....။............။..................။ဒီပဲယင္းသားေလး

အစားအစာမွ ရယူႏိုင္ေသာ ႏွလံုးက်န္းမာေစသည္မ်ားအစားအစာမွ ရယူႏိုင္ေသာ ႏွလံုးက်န္းမာေစသည္မ်ား ခႏၶာကိုယ္ က်န္းမာဖို႔ ေန႔စဥ္စား ေသာက္ေနတဲ့ အစားအေသာက္ ေတြကေန ကစီဓာတ္၊ အသားဓာတ္၊ ေရ၊ ဗီတာမင္နဲ႔ သတၲဳဓာတ္ေတြကို ရယူရပါတယ္။ ေန႔စဥ္စားေသာက္ေနတဲ့ အစားအ ေသာက္ေတြကေန ခႏၶာကိုယ္အတြက္ တစ္ေန႔တာ လိုအပ္တဲ့ ဗီတာ မင္နဲ႔ သတၲဳ ဓာတ္ေတြ အျပည့္အဝ ရရွိပါရဲ႕လား။ ႏွလံုးက်န္းမာ ဖို႔အတြက္ ဆိုရင္ေတာ့ ေရြးခ်ယ္စားဖို႔ လိုအပ္တဲ့ ဗီတာမင္နဲ႔ သတၲဳဓာတ္ေတြ ရွိေနပါတယ္။


ဗာဒံေစ့

ဗာဒံေစ့ ကေန ရရိွနိုင္တဲ့ ဗီတာမင္နဲ႔ သတၱဳဓာတ္ေတြက နွလံုးနဲ႔ စိတ္ေန စိတ္ထားကို ေကာင္းမြန္ေစ ပါတယ္။ ဗီတာ မင္ဘီနဲ႔ မဂၢနီဆီယမ္က စိတ္ခံစားမႈ ေကာင္းေစတဲ့ ဆီ႐ိုတိုနင္ေဟာ္မုန္းကို ထုတ္ေပးပါ တယ္။ ဇင့္က စိတ္ဖိစီးမႈေတြ ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးတာေၾကာင့္ ႏွလံုးက်န္း မာေရးကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါ တယ္။ ဗီတာမင္အီးရဲ႕ ဓာတ္တိုးဆန္႔က်င္ အာနိသင္က ႏွလံုးေရာဂါ မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ ေပးပါတယ္။

ကညြတ္

ကညြတ္မွာ ပါဝင္တဲ့ ဗီတာမင္ေတြက ေရာင္ရမ္းမႈကို ေလ်ာ့နည္းေစၿပီး ႏွလံုး က်န္းမာေရးကို အေထာက္ အကူ ျဖစ္ေစပါတယ္။ အပူေပးၿပီးခ်က္တဲ့အခါ အာဟာရဓာတ္ေတြ မဆံုး႐ံႈးေအာင္ အခ်ိန္ၾကာၾကာ ခ်က္ျပဳတ္ တာကို ေရွာင္ပါ။

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးကေန ပရိုတင္းဓာတ္ကို မ်ားစြာရရွိႏိုင္ၿပီး ႏွလံုးက်န္းမာေစဖို႔ စိတ္ ဖိစီးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးတဲ့ ဗီတာမင္ဘီအုပ္ စု၊ သံဓာတ္နဲ႔ ကယ္လ္စီယမ္မ်ားစြာ ပါဝင္ပါတယ္။ အမွ်င္ဓာတ္ မ်ားစြာပါဝင္ပါတယ္။ ေသြး တြင္း မေကာင္းတဲ့ ကိုလက္စ ထေရာအဆီေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးၿပီး ႏွလံုးက်န္းမာသန္စြမ္းေစပါတယ္။

စေတာ္ဘယ္ရီသီး

စေတာ္ဘယ္ရီးသီးမွာ အင္တီေအာက္ဆီးဒင့္ျဖစ္တဲ့ ဗီတာမင္ စီမ်ားစြာ ပါဝင္တာေၾကာင့္ ႏွလံုးေရာဂါ မျဖစ္ပြား ေအာင္ ကာကြယ္ေပးပါတယ္။ အမွ်င္ ဓာတ္မ်ားစြာပါဝင္ၿပီး ဝမ္းခ်ဳပ္တာမျဖစ္ ေအာင္လည္း ကာ ကြယ္ႏိုင္ပါတယ္။

အစိမ္းရင့္ေရာင္ ဟင္းသီးဟင္းရ႔ြက္

အစိမ္းရင့္ေရာင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ေတြကေန ရရွိႏိုင္တဲ့ ဗီတာမင္စီက အ႐ိုး၊ သြားနဲ႔ ဆံပင္ေတြကို သန္မာေစပါတယ္။ ဗီတာမင္ေအနဲ႔ မဂၢနီဆီယမ္စိတ္တည္ ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေစပါတယ္။

အဆီထုတ္ထားေသာ အသား

အဆီထုတ္ထားတဲ့ အသားေတြ စားသံုးတာက ဇင့္၊ သံဓာတ္၊ ဗီတာမင္ဘီ အုပ္စုေတြ ရရိွနိုင္ပါတယ္။ စိတ္ ဖိစီးမႈကို ေလ်ာ့နည္းေစၿပီး စိတ္တည္ၿငိမ္ေအး ခ်မ္းမႈကို ရရွိေစပါတယ္။ စိုးရိမ္ေသာက ကင္းေဝးတဲ့ ခံစားမႈေတြ ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ႏွလံုးက်န္းမာေရးကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါတယ္။ အဆီမ်ားေသာငါး

အဆီမ်ားတဲ့ ဆယ္လ္မြန္ငါး၊ ဆာ ဒင္းငါးေတြ စားသံုးတဲ့အခါ ခႏၶာကိုယ္အ တြက္ လိုအပ္တဲ့ အိုမီဂါ-၃၊ ဗီတာမင္ ဘီ-၆၊ ဘီ-၁၂ ကို ရရွိေစပါတယ္။ အိုမီ ဂါ-၃ က ႏွလံုးက်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ ေစတဲ့ အဆီပါ။ ဗီတာမင္ ဘီ-၁၂ က စိတ္ခံစားမႈေကာင္းေစတဲ့ ဆီ႐ိုတိုနင္ ေဟာ္မုန္းကို ထုတ္ေပးပါတယ္။

စပ်စ္သီး

စပ်စ္သီးမွာ အင္တီေအာက္ဆီးဒင့္ ေတြ မ်ားစြာပါဝင္ပါတယ္။ ေသြးေၾကာအ တြင္း ႏိုက္ထရစ္ေအာက္ ဆိုက္ေတြမ်ား ေစၿပီး ေသြးခဲမႈကို မျဖစ္ေအာင္ တားဆီး ေပးတာေၾကာင့္ ႏွလံုးေရာဂါမျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ၿပီး သား ျဖစ္ေစပါတယ္။

ေထာပတ္သီး

ေထာပတ္သီးက ႏွလံုးကို က်န္းမာ ေစတဲ့ အစားအစာတစ္ခုပါ။ မျပည့္ဝဆီေတြ မ်ားစြာပါဝင္တာေၾကာင့္ ေသြးတြင္း မေကာင္းတဲ့အဆီေတြ ေလ်ာ့နည္းေစၿပီး ေကာင္းတဲ့အဆီေတြ မ်ားေစပါတယ္။ ေထာပတ္သီးမွာ ပါဝင္တဲ့ လိုင္ကိုပင္းက ႏွလံုးက်န္းမာေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္လို အပ္ပါတယ္။

သစ္ၾကားသီး

သစ္ၾကားသီးကို သေရစာ အျဖစ္ စားသံုးပါက ႏွလံုးက်န္းမာေရးကိုေကာင္း မြန္ေစတဲ့ အိုမီဂါ - ၃၊ အယ္လ္ဖာ လိုင္ႏို လစ္အက္စစ္ စတာေတြကို ရရွိႏိုင္ပါ တယ္။ သစ္ၾကားသီးကို ေန႔စဥ္ သေရ စာအျဖစ္ စားသံုးေပးပါက မေကာင္းတဲ့ အဆီေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးၿပီး ႏွလံုးက်န္း မာေရးကို ေကာင္းမြန္ေစပါတယ္။ ဆာ ေလာင္မႈမရွိဘဲ ေက်နပ္မႈျဖစ္ေစတာ ေၾကာင့္ ကိုယ္အေလး ခ်ိန္ေလွ်ာ့ခ်လိုသူ ေတြအေနနဲ႔ စားသံုးသင့္ပါတယ္။

အုတ္ဂ်ံဳ

သင့္မနက္စာမွာ အုတ္ဂ်ံဳစားေပး တာေၾကာင့္ အမွ်င္ဓာတ္မ်ားစြာ ရရွိေစ ပါတယ္။ အုတ္ဂ်ံဳက ႏွလံုးက်န္း မာေစဖို႔ ေသြးတြင္းမေကာင္းတဲ့ ကိုလက္စထေရာ အဆီေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးၿပီး ေကာင္းတဲ့ အဆီေတြကို မ်ားေစပါတယ္။

ပန္းသီး

ပန္းသီးတစ္လံုး ေန႔စဥ္စားပါက က်န္းမာေရးကို ေကာင္းမြန္ေစပါတယ္။ ပန္းသီးမွာ ဗီတာမင္ စီ၊ ပက္ပ္တင္ေတြ ပါဝင္ၿပီး မေကာင္းတဲ့ ကိုလက္စထေရာ အဆင့္ကို က်ဆင္းေစၿပီး ႏွလံုးကို က်န္း မာေစပါ တယ္။

ကန္စြန္းဥ

ကန္စြန္းဥမွာ အင္တီေအာက္ဆီး ဒင့္မ်ားစြာပါဝင္ၿပီး ခႏၶာကိုယ္တြင္းရွိ ဓာတ္တိုးမႈျဖစ္စဥ္ေတြကို ဟန္႔ တားေပး ပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္တြင္း ေရာင္ရမ္းမႈေတြကို ေလ်ာ့နည္းေစၿပီး ႏွလံုးက်န္းမာေရးကို မ်ားစြာအေထာက္ အကူျဖစ္ေစပါ တယ္။

ခရမ္းခ်ဥ္သီး

ခရမ္းခ်ဥ္သီးမွာ ေပါင္းစပ္ပါဝင္ေန တဲ့ ျဒပ္ေပါင္းေတြက ႏွလံုးက်န္းမာေရးကို မ်ားစြာ အေထာက္ အကူျဖစ္ေစ ပါတယ္။ ခရမ္းခ်ဥ္သီးကို ခ်က္စားပါက ဗီတာမင္ စီဓာတ္ ေလ်ာ့နည္းသြားေပမယ့္ လိုင္ကို ပင္းေတြ ပိုမို မ်ားလာၿပီး အင္တီေအာက္ ဆီးဒင့္အာနိသင္ေတြ ပိုမိုရရွိႏိုင္ပါတယ္။

Good Health

မီးနီျဖတ္ျခင္း…(သို႔) ရာသီလာစဥ္လိင္ဆက္ဆံျခင္း
မီးနီျဖတ္ျခင္း…(သို႔) ရာသီလာစဥ္လိင္ဆက္ဆံျခင္း
အမ်ိဳးသမီး၌ရာသီလာေနပါက လိင္ဆက္ဆံမႈျပဳရန္ ေယာက်္ားတိုင္းလိုလိုပင္ ၀န္ေလးတတ္ၾကပါသည္…။အေၾကာင္းမွာ ရာသီလာျခင္းသည္
လိင္အဂၤ ါမ်ားမွ အညစ္အေၾကး ၊ မေကာင္းေသာေသြးမ်ားဆင္းျခင္းဟု ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ယူဆယံုၾကည္ထားေသာေၾကာင္႔ျဖစ္သည္


အမွန္အားျဖင္႔ ရာသီလာျခင္းမွာ မိန္းမကိုယ္မွအညစ္အေၾကး ၊ ေသြးမ်ားစြန္႔ထုတ္ျခင္းမဟုတ္ပဲ သဘာ၀အရပဋိသေႏၶမရွိ၍ သားအိမ္အတြင္းေမွး
ေၾကြက်ျခင္းသာျဖစ္သည္…။ သို႔ျဖစ္၍ရာသီလာျခင္းကို မည္သို႔မွ်ရြံရွာစက္ဆုပ္စရာအေၾကာင္းမရွိေပ…။

မိန္းမသဘာ၀အရ ရာသီမလာမွီႏွင္႔ လာေနစဥ္ကာလအတြင္း မိန္းမ၏လိင္အဂၤ ါမ်ားသည္ ေသြးျဖင္႔ျပည္ ႔လ်က္ ေဖာင္းေနေတာင္႔တင္းေန
တတ္ပါသည္။လိင္အဂၤ ါမ်ားေတာင္႔တင္းတိုင္း လိင္စိတ္ထၾကြတတ္ရာ ဤအခ်ိန္မ်ား၌မိန္းမတို႔၏ကာမဆႏၵစိတ္သည္ပိုမိုတက္ၾကြၾကေပသည္။
သို႔ပါ၍ရာသီလာေနစဥ္ကာလအတြင္း မိန္းမတို႔၏ေသြးသားဆႏၵလိုအပ္ခ်က္အရ လိင္ဆက္ဆံမႈကို ၾကိဳဆိုေတာင္႔တေနတတ္ၾကေပသည္။
ရာသီလာေနစဥ္အေတာအတြင္း လိင္ဆက္ဆံဖို႔ အေျခအေနမေပးပါက အနည္းဆံုး သူစိမ္းေယာက်္ားတစ္ေယာက္ႏွင္႔ ပြတ္သီးပြတ္သပ္ေနလို
ျခင္းေတာ႔ျဖစ္တတ္ေပသည္…။

သို႔ရာတြင္ ရာသီလာစဥ္လိင္ဆက္ဆံမႈျပဳပါက မိန္းခေလးမ်ားအေနျဖင္႔ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုသတိျပဳရေပမည္..။
၁) ေသြးျဖင္႔တင္းေနေသာမိန္းမလိင္အဂၤ ါမ်ားသည္ လိင္ဆက္ဆံမႈျပဳျခင္းေၾကာင္႔ ေသြးပိုမိုမ်ားလာျပီး ရာသီေသြးပိုဆင္းႏိုင္ပါသည္။
၂) ေသြးသည္ေရာဂါပိုးမ်ားအတြက္ အစာလည္းဟုတ္ ၊ တြယ္ကပ္ေနရန္ေနရာတစ္ခုလည္းဟုတ္ေပရာ ရာသီလာစဥ္လိင္ဆက္ဆံပါက မိန္းမ
အဂၤ ါမ်ားထဲသို႔ ေရာဂါပိုးမ်ား၀င္ေရာက္ရန္ အထူးလြယ္ကူပါသည္။ သို႔ပါ၍ရာသီလာစဥ္လိင္ဆက္ဆံမႈျပဳခ်င္ၾကေသာ မိန္းမသားတို႔အေနျဖင္႔
မိမိႏွင္႔လိင္ဆက္ဆံေသာေယာက်္ား၏လိင္တံမွာ က်န္းမာသန္႔စင္ဖို႔လိုပါသည္။ ေရာဂါပိုးမ်ား မခိုမကပ္ပဲ ကင္းစင္ေနေအာင္ လိင္ဆက္ဆံမႈ
မျပဳမီ ႏွစ္ဦးစလံုးစင္ၾကယ္သန္႔စင္သြားေအာင္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ဖို႔လိုပါသည္။ မိန္းမျဖစ္သူ၏လိင္အဂၤ ါမ်ား မထိခိုက္ မပြန္းပဲ႔ေစရန္ ညင္သာစြာ
ဆက္ဆံေသာနည္းကိုသံုးရပါမည္။
၃) ရာသီမလာမီ လိင္ဆက္ဆံပါက သားအိမ္ထိခိုက္လႈပ္ရွားေစႏိုင္ေသာ မိန္းမေမွာက္ခံု ၊ ေလးဘက္ေထာက္(Doggy Style)စသည္ ႔ပံုစံမ်ား
ျဖင္႔ မဆက္ဆံသင္႔ပါ။ (ထိုသို႔ျပဳလုပ္ပါက မိန္းမ၏တင္ဆံုကြင္းအတြင္းေသြးပိုမို၀င္ေစသျဖင္႔ ရာသီလာေသာအခါ ေသြးပိုမိုဆင္းတတ္ေပသည္။
၄) လာရိုးလာစဥ္ထက္ေသြးပိုမိုဆင္းေနပါက စိတ္ဆႏၵျပင္းျပေနေသာ္လည္း လိင္ဆက္ဆံမႈကိုလံုး၀ေရွာင္ၾကဥ္ရေပမည္။မေနႏိုင္၍လိင္ဆက္
ဆံျဖစ္ပါက ပိပိအတြင္းသို႔ လိင္တံနက္ရိႈင္းစြာ၀င္ေစေသာနည္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။ (ဤအခ်က္ကိုမလိုက္နာပါက ရာသီအလာမရပ္ပဲေသြး
ဆင္းလြန္ႏိုင္ပါသည္။)
၅) မီးနီျဖတ္(ရာသီလာစဥ္လိင္ဆက္ဆံ)ပါက မဆက္ဆံမီႏွင္႔ဆက္ဆံျပီးစတြင္ ႏွစ္ဦးစလံုး၏လိင္အဂၤ ါမ်ား ၊လိင္အဂၤ ါမ်ားပတ္လည္တ၀ိုက္ႏွင္႔
လက္မ်ားကို ဆပ္ျပာ ၊ ေရေႏြးမ်ားျဖင္႔ စင္ၾကယ္ေအာင္ေဆးေၾကာသုတ္သင္ရပါမည္။ ဤသို႔သန္႔ရွင္းေပးပါမွ မိန္းမ၏လိင္အဂၤ ါမ်ားအတြင္းသို႔
ေရာဂါပိုးမ်ား ၀င္ေရာက္ပ်ံ ႔ႏွံ ႔ျခင္းကို ကာကြယ္ႏိုင္သကဲ႔သို႔ ေယာက်္ားျဖစ္သူ၏ကိုယ္အစိတ္အပိုင္းကိုလည္း ရာသီေသြးမေပေစပဲ သန္႔ရွင္းစင္
ၾကယ္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ေရာဂါပိုးမ၀င္ေအာင္ ကြန္ဒံုစြတ္၍မဆက္ဆံသင္႔ပါ..။ အေၾကာင္းမွာ ၎ကြန္ဒံုမ်ားသည္ ေရာဂါပိုးမ၀င္ေရာက္ေစရန္
အကာအကြယ္မျဖစ္သည္သာမက ႏူးညံ ႔ေသာေယာနိကိုလည္း အလြယ္တကူပြန္းပဲ႔စုတ္ျပဲေစႏိုင္သျဖင္႔ ေရာဂါပိုးပိုမိုကူးစက္ေစႏိုင္ပါသည္။
၆) မိန္းမ၏လိင္အဂၤ ါဇာတ္ ၊ ႏႈတ္ခမ္းသားမ်ားႏွင္႔ လိင္ေစ႔ကို ပြတ္တိုက္လံႈ ႔ေဆာ္၍ ဆက္ဆံမႈမျပဳသင္႔ပါ။ ေယာနိအဂၤ ါအတြင္းသို႔လည္းလက္
ျဖင္႔ႏိႈက္၍မလံႈ ႔ေဆာ္သင္႔ပါ။ လံႈ ႔ေဆာ္ပါက အထက္ပါအဂၤ ါမ်ား ဒဏ္ရာရ ပြန္းပဲ႔ေစႏိုင္ပါသည္။
၇) လိင္ဆက္ဆံမႈျပဳစဥ္ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းမဆက္ဆံသင္႔ပဲ ညင္သာစြာဆက္ဆံရေပမည္။ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းဆက္ဆံပါက ရာသီေသြးပိုမိုဆင္းႏိုင္ပါ
သည္။ မိန္းမျဖစ္သူတြင္ ခါးလည္းနာႏိုင္ပါသည္။
သို႔ရာတြင္ ရာသီလာစဥ္လိင္ဆက္ဆံပါက သာမန္အခ်ိန္ဆက္ဆံမႈႏွင္႔မတူပဲ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင္႔ ထူးကဲေသာခံစားမႈအရသာမ်ားကိုရရွိႏိုင္
ေပသည္။ သို႔ျဖစ္၍မိန္းမအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ရာသီလာစဥ္လိင္ဆက္ဆံလိုစိတ္ အထူးရွိၾကေၾကာင္းတင္ျပလိုက္ရေပသည္။

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ ေဆာ့လိပ္ စီတီး ၿမိဳ ့ မွ တိရိစာၦန္ ညွင္းဆဲ မႈ

From : ..MON
အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ ေဆာ့လိပ္ ၿမိဳ ့ တြင္ ၿမိဳ ့တြင္း အား ဇိမ္ခံ ၾကည့္ရႈ သည့္
အေပ်ာ္စီး ျမင္းလွည္း ေမာင္းသူ တစ္ဦး သည္ ပူျပင္း သည့္ ေနေရာင္ေအာက္ တြင္ ဒဏ္ရာ ရွိသည့္ ျမင္း ကို မညွာမတာ ေစခိုင္းမႈ ေၾကာင့္ ျမင္းႀကီး ဂ်ယ္ရီ လဲ က် သြားရာ
ဂ်ယ္ရီ ၏ ပိုင္ရွင္း ကုမၸဏီ ႏွင့္ ျမင္း လွည္း ေမာင္း သမား
မွာ အႀကီး အက်ယ္ ကန္ ့ကြက္ ေ၀ဖန္ မႈ မ်ား ႏွင့္ ႀကံဳေတြ ့ေနရသည္။

ၿမိဳ ့တြင္း ရွိ ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္း ႀကီး အား လွည့္ပတ္ ၾကည့္ရႈ ရန္ အတြက္ ထား ရွိသည့္ အဆို ပါ အေပ်ာ္စီး ျမင္းလွည္း မ်ား အား ထားရွိ
သည့္ ၿမိဳ ့ အုပ္ ခ်ဳပ္ ေရး ေကာင္စီ ကို တရိစာၦန္ ခ်စ္သူမ်ား က ဆႏၵ ျပ
ကန္ ့ကြက္ ရန္ စီစဥ္ ေနသည္ ဟု သတင္း ရရွိသည္။

အာဆီယံ ယူ-၁၆ ခ်န္ပီယံရွစ္ ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ ျမန္မာအသင္း ေနာက္ဆံုး လူစာရင္း ထုတ္ျပန္


အာဆီယံ ယူ-၁၆ ခ်န္ပီယံရွစ္ ျမန္မာအသင္း ပဲြစဥ္မ်ား ျမ၀တီရုပ္သံမွ Live ျပသမည္

ၾသစေၾတးလ် ယူ-၁၆ လက္ေရြးစင္ အသင္း ၀ဏၰသိဒၶိ ကြင္းတြင္ ေလ့က်င့္စဥ္ (Photo: Tun Tun Aung)

ေနျပည္ေတာ္ ၀ဏၰသိဒၶိ ကြင္းတြင္ ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည့္ အာဆီယံ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္ အမ်ိဳးသား ေဘာလံုးျပိဳင္ပဲြ (AFF U-16 AYA BANK Championship 2013) ပဲြစဥ္မ်ားမွ ျမန္မာ့ လက္ေရြးစင္ ယူ-၁၆ အသင္း ကစားမည့္ ပဲြစဥ္မ်ားႏွင့္ အၾကိဳဗိုလ္လုပဲြ ၊ ဗိုလ္လုပဲြ ပဲြစဥ္မ်ားကို ျမ၀တီ ရုပ္သံမွ တုိက္ရိုက္ ထုတ္လႊင့္ ျပသသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ ယူ-၁၆ အသင္း အေနျဖင့္ အုပ္စု(က)တြင္ ဗီယက္နမ္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ဘရူႏိုင္း၊ ကေမၻာဒီးယား အသင္းမ်ားႏွင့္ အတူ က်ေရာက္ေနၿပီး ဆီမီးဖုိင္နယ္ တက္ေရာက္ခြင့္ အတြက္ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ ေဒသတြင္း ၿပိဳင္ဘက္ ဗီယက္နမ္ကို အဓိက ယွဥ္ၿပိဳင္ ကစားရမည္ ျဖစ္သည္။ အျခား အုပ္စုတြင္ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား၊လာအို၊ စင္ကာပူႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ အသင္းတို႔ ပါ၀င္ေနၿပီး အုပ္စု(ပ)(ဒု)ႏွစ္သင္းစီ ဆီမီးဖိုင္နယ္ ပဲြစဥ္မ်ား ယွဥ္ၿပိဳင္ ကစားရမည္ ျဖစ္သည္။ ၿပိဳင္ပဲြအား ဧရာ၀တီ ဘဏ္မွ Title Sponsor အျဖစ္ ပံ့ပိုး ကူညီထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး အာဆီယံ ယူ-၁၆ ခ်န္ပီယံရွစ္ ၿပိဳင္ပဲြတစ္ေလွ်ာက္ ပထမဆံုး အၾကိမ္အျဖစ္ Title Sponsor ရရွိျခင္း ျဖစ္သည္။

(ပဲြစဥ္မ်ား အားလံုး ၀ဏၰသိဒၶိ ကြင္းတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ကစားမည္ ျဖစ္သည္)

ျမန္မာ ယူ-၁၆ အသင္း ပဲြစဥ္မ်ား

၂၀-၈-၂၀၁၃ (၆း၄၅) ျမန္မာ - ဗီယက္နမ္
၂၂-၈-၂၀၁၃ (၆း၄၅) ျမန္မာ - ၾသစေၾတးလ်
၂၆-၈-၂၀၁၃ (၆း၄၅) ျမန္မာ - ဘရူႏိုင္း
၂၈-၈-၂၀၁၃ (၆း၄၅) ျမန္မာ - ကေမၻာဒီးယား

၃၁-၈-၂၀၁၃ (၄း၀၀) အၾကိဳ ဗိုလ္လုပဲြစဥ္ (၁)
၃၁-၈-၂၀၁၃ (၆း၄၅) အၾကိဳ ဗိုလ္လုပဲြစဥ္ (၂)

၂-၉-၂၀၁၃ (၄း၀၀) တတိယ ေနရာလုပဲြ
၂-၉-၂၀၁၃ (၆း၄၅) ဗိုလ္လုပဲြ

ေရႊကိုဘာေၾကာင့္ တန္ဖိုးထားသလဲ
အဓိကကေတာ့ သူ႔ဂုဏ္သတၱိေၾကာင့္ပါပဲ။

- ၁ ဂရမ္ ပမာဏရွိေသာ ေရႊကို အျပားခတ္ မယ္ဆုိရင္ ၁ စတုရန္းမီတာ အထိ က်ယ္ျပန္႔ႏိုင္ပါတယ္။ ၁ ေအာင္စဆုိ စတုရန္းေပ ၃၀၀ အထိ ျဖန္႔ႏိုင္တဲ့အတြက္ ေတာ္ေတာ္ကို ထူးျခားတဲ့ သတၱဳျဒပ္စင္တစ္မ်ိဳးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
- ေရႊကေန ထြက္တဲ့ အေရာင္က အနီနဲ႔ အဝါ ခပ္ေတာက္ေတာက္ ရွိျပီး သာမန္မျမင္ႏို္င္တဲ့ ေရာင္ျခည္ေတြကို တားဆီးကာကြယ္ေပးႏိုင္စြမ္း ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အာသာယဥ္နဲ႔ ဝတ္ဆံုမွာ ေနေရာင္ျခည္ တိုက္ရိုက္မထိ ေအာင္ ေရႊအလႊာခံတဲ့ မွန္ေတြကို အသံုးျပဳ ေလ့ ရွိၾကပါတယ္။

- ေရႊကို အျခား သတၱဳေတြနဲ႔ ေရာစပ္ အသံုးျပဳျခင္းကလည္း ေရပန္းစား ပါတယ္။ အျခား သတၱဳ တစ္ခုခုကို ေရႊြေရာလိုက္ျခင္းျဖင့္ ပိုမို မာေက်ာ သြားျခင္း၊ အၾကမ္းခံျခင္း၊ သန္မာျခင္း တို႔လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အေကာင္းဆံုး လွ်ပ္ကူးပစၥည္း တစ္မ်ိဳးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေရခိုးေရေငြ႔၊ ေရ၊ တိုက္စားႏိုင္ေသာ အျခားေသာ ဓာတုဓာတ္မ်ားနဲ႔ ဓာတ္မျပဳႏိုင္ပဲ ပံုမွန္ အေနအထားအတိုင္း အျမဲ တည္ရွိ ႏိုင္ပါတယ္။

အဓိကကေတာ့ တာရွည္ခံမွုပါပဲ။ ဘယ္ေလာက္ပဲ ႏွစ္ေတြေျပာင္းသြား ပါေစ ေရႊဟာ သူ႔နဂိုအတိုင္းပဲ က်န္ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ေထာင္ခ်ီက လူသားတို႔ အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ ေရႊေတြကို ျပန္္လည္ေတြ႔ရွိတဲ့အခလါ ပံုမပ်က္ကို ျပန္ေတြ႔ရ ပါတယ္။ အပူေၾကာင့္ အရည္ေပ်ာ္မယ္ဆုိရင္ေတာင္ ျပန္ေအးျပီး ခဲတဲ့အခါ အရင္ အတိုင္းပါပဲ။

ေနာက္ထပ္ အေရးၾကီးတဲ့ အခ်က္က ရွားပါးမွု ျဖစ္ပါတယ္။ ေပါေပါပဲပဲရေနရင္ ဒီေလာက္ တ္ဖိုး ထားၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အလြယ္တကူ မရႏိုင္တဲ့အတြက္လည္း ေရႊကို တန္ဖိုးထားၾကပါတယ္။

အေရာင္ကလည္း ေတာက္ေတာ့ အလွဆင္ဝတ္လို႔ တင္တယ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရွးယခင္က ေငြေၾကးအျဖစ္ေတာင္ ေရႊကို အသံုးျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ ေရႊကို အတံုးလိုက္ အသံုျပဳရာကေန အဂၤါးလို လွလွပပ ဖန္တီး အသံုးျပဳပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ေငြသတၱဳနဲ႔ တြဲသံုးလာျပီး ေနာက္ဆံုးမွာ ေရႊကို အလွဆင္ဝတ္ဖို႔ရန္ပဲ အသံုးျပဳတဲ့ အေနအထား သို႔ ေရာက္လာပါတယ္။

ေရႊကို ပိုက္ဆံ (ေငြေၾကးယူနစ္) ေနရာမွာ အသံုးျပဳေနရာကေန ပိုက္ဆံကို တန္ဖိုးျဖတ္ေပးတဲ့ ပစၥည္း အျဖစ္သုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာပါတယ္။ ယေန႔ ကမၻာမွာ ေရႊရဲ ႔ အသံုးဝင္မွုက ေတာ္ေတာ္ေလး စိုးမိုးေနပါတယ္။ ကမၻာ့ေရႊေစ်း၊ ေငြေစ်း၊ ေရနံေစ်း ဆုိျပီး အေရးၾကီးတဲ့ ေစ်းသံုးေစ်းမွာ ေရႊ ကလည္း ပါဝင္ေနပါတယ္။
--
Ref: wiki
Aung Kham (TSJ team)

ကမၻာ့အားအၾကီးဆံုး သတၱဝါ ႏွင့္ ထူးျခားခ်က္
ၾကံ ႔ပိုးေကာင္ လို႔ ေခၚတဲ့ Dynastinae သုိ႔မဟုတ္Rhinocerous beetle ကုိ ကမၻာ့အသန္မာဆံုး သတၱဝါ အျဖစ္ သတ္မွတ္ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆုိ သူက မိမိ ခႏၶာကိုယ္ အေလးခ်ိန္ထက္ အဆ ၈၅၀ ေလးတဲ့ အရာဝတၱဳမ်ား ကိုေတာင္ သယ္ေဆာင္ ႏိုင္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ 

သူ႔ဆိုဒ္၊ သူ႔အရြယ္၊အေလးခ်ိန္နဲ႔ အဆက္ေပါင္း ၈၅၀ မႏိုင္တယ္ဆုိတာ Dynastinae မွာပဲ ရွိပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာဆုိရင္ သူ႔ကို ႏြားေခ်းပိုးေကင္လို႔ နယ္အခ်ိဳ ႔မွာ ေခၚဆုိပါတယ္။ တရုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံေတြမွာ ဆုိရင္ ေလာင္းကစား အတြက္ ယင္းပိုးေကာင္ကို အသံုးျပဳေလ့ ရွိပါတယ္။

သူ႔မွာ ထူးျခားခ်က္ တစ္ခု ရွိပါေသးတယ္။ ယင္းကေတာ့ ရည္းစား လုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၾကံပုိးေကာင္ အမ တစ္ေကာင္ကို အထီး ႏွစ္ေကာင္ က ေတြ႔တဲ့အခါ တရားမွ်တတဲ့ နည္းနဲ႔ ၾကိဳးစားယူပါတယ္။ ဒီအတြက္ တိုက္ပြဲ တစ္ခုလုပ္ျပီး တိုက္ခိုက္ပါတယ္။ ယင္းသုိ႔ တိုက္ခိုက္ရာမွာ တစ္ေကာင္ေကာင္က ရွံုးသြားရင္ ယင္းအမကို လက္ေလ်ာ့ေပးလိုက္ ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၾကံပုိးေကာင္မ်ားဟာ အင္အားသံုးျပီး တရားမွ်တတဲ့ နည္းနဲ႔ ယူပါတယ္။ ၾကံပုိးေကာင္ အမကလည္း အႏိုင္ရသူကိုပဲ ေရြးခ်ယ္ ပါတယ္။

Dynastinae မ်ိဳးစိတ္ကြဲ ေပါင္းစံုကုိ ကမၻာတစ္ဝန္းမွာ ျမင္ေတြ႔ ႏိုင္ပါတယ္။
--
Ref: wiki
Aung Kham (TSJ team)

အခ်စ္(လိင္)ဟာ ေဆးဝါး တစ္မ်ိဳးပါအသက္ (၁၈) ျပည့္မွ ဖတ္ပါ။ အိပ္ခန္းထဲမွ အခ်စ္ဟာ သင့္အတြက္ ကင္ဆာေရာဂါကို ေအာင္ႏိုင္ၿပီး ႏွလံုးေရာဂါကို ကာကြယ္ႏိုင္တဲ့ အျပင္ အရြယ္တင္ ႏုပ်ိဳေစပါတယ္။ လိင္ ဆက္ဆံမႈ ျပဳလုပ္တာေၾကာင့္ ဘယ္လို အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ပိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမယ္ ဆိုတာ ေဖာ္ျပ လိုက္ပါတယ္။
၁။ အရြယ္တင္ႏုပ်ိဳေစပါတယ္

တစ္ပတ္ကို အနည္းဆံုး ေလးႀကိမ္ လိင္ဆက္ဆံမႈ ျပဳလုပ္တဲ့ လင္မယားေတြဟာ ပုံမွန္ လူႀကီးေတြထက္ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔ ပိုၿပီး အရြယ္တင္ႏုပ်ိဳ ေစႏုိင္တယ္လို႔ Royal Edinburhg ေဆး႐ုံမွ သုေတ သန ျပဳလုပ္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။ “လိင္ဆက္ဆံ မႈေၾကာင့္ ရရွိတဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္ ေက်နပ္မႈဟာ အရြယ္တင္ ႏုပ်ိဳဖို႔အတြက္ အေရးႀကီး အခ်က္ ျဖစ္တဲ့ adrenaline, dopamine နဲ႔ noradrenalin ေတြ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္” လို႔ အာ႐ုံေၾကာနဲ႔ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အထူးကု Dr.Dowid က ေျပာပါတယ္။
“ဒါ့အျပင္ လိင္ဆက္ဆံမႈေၾကာင့္ Growth ေဟာ္မုန္းေတြ ထြက္လာၿပီး ေလထု ညစ္ညမ္း မႈေၾကာင့္ ရရွိလာတဲ့ ဓာတ္တိုးပစၥည္းေတြကို တိုက္ခိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေရျပား Cell နံရံေတြ မပ်က္စီးေအာင္ ထိန္းႏိုင္ၿပီး ႂကြက္သားေတြ Relax ရေစကာ အေရးအေၾကာင္းေတြ မေပၚေအာင္ ကူညီႏိုင္ပါတယ္” လို႔ ဆက္ေျပာပါတယ္။

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္
ကာမဂုဏ္ လိုက္စားတာ မဟုတ္ဘဲ သင္ရဲ႕ ဇနီးမယားနဲ႔ ပံုမွန္ လိင္ဆက္ဆံမႈ လုပ္တာေၾကာင့္ စိုးရိမ္ ေၾကာင့္ၾကမႈ မ်ားတာနဲ႔ မိမိကိုယ္ကို လံုၿခံဳမႈမရွိတာလိုမ်ိဳး အခ်က္ေတြ မရွိေတာ့ဘဲ ငယ္ရြယ္ ႏုပ်ိဳေအာင္ ေနႏိုင္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္သည္ အသက္ရွည္ရတဲ့ ေသာ့ခ်က္ေတြ အေနနဲ႔ ဓာတုပစၥည္း Response ေတြရေအာင္ လံႈ႕ေဆာ္မႈ အေနနဲ႔ လင္မယားခ်င္း ေပြ႕ဖက္တာနဲ႔ ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္မႈ လုပ္တာေတြကို ၁၅ မိနစ္ခန္႔ လိင္ဆက္ဆံမႈ မျပဳလုပ္ခင္နဲ႔ ျပဳလုပ္ အၿပီးမွာ ျပဳလုပ္ေပးပါ။၂။ အေအးမိေရာဂါကို ကာကြယ္ႏိုင္ပါတယ္
တစ္ပတ္ကို အနည္းဆံုးႏွစ္ႀကိမ္ လိင္ဆက္ဆံမႈေၾကာင့္ အေအးမိေရာဂါနဲ႔ တျခား ဗိုင္းရပ္စ္ ေရာဂါေတြကို ကာကြယ္ႏိုင္တဲ့ Antibody ျဖစ္တဲ့ Immunoglobulin ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ လာႏိုင္တယ္လို႔ wikes တကၠသိုလ္မွ ေလ့လာသူေတြက ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္
ဒီလို သဘာဝအေလ်ာက္ထြက္လာတဲ့ Antibodies ေတြ ပိုရရွိေအာင္ Sex ကို အခ်ိန္ ၾကာၾကာ လုပ္ေပးရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ လိင္ဆက္ဆံမႈကို Position မ်ိဳးစံုလုပ္ေပးပါ။

၃။ ကင္ဆာကို ကာကြယ္ႏိုင္ပါတယ္
အသက္ ၂၀ အရြယ္မွာ တစ္ပတ္ကို အနည္းဆံုး ခုႏွစ္ႀကိမ္ သုက္လႊတ္တဲ့ အမ်ိဳးသားေတြဟာ တစ္ပတ္ကို သံုးႀကိမ္ေလာက္သာ သုက္လႊတ္တဲ့ အမ်ိဳးသားေတြထက္ အသက္ႀကီးလာရင္ ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခသံုးဆ နည္းတယ္လို႔ ၾသစေၾတးလ် ကင္ဆာ အဖြဲ႕မွ ေလ့လာမႈအရ သိရပါတယ္။ မၾကာခဏ သုက္လႊတ္တာေၾကာင့္ ဆီးက်ိတ္ႁပြန္ထဲမွ ကင္ဆာ ျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ Carcinogens စုေဆာင္းမႈ မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ႏုိင္ပါတယ္လို႔ သုေတသန ေခါင္းေဆာင္ ပါေမာကၡ Graham Giles က ေျပာပါတယ္။

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္
တစ္ေန႔တည္းကို ခဏခဏ သုက္လႊတ္မည့္အစား ေန႔စဥ္တစ္ႀကိမ္စီ သုက္လႊတ္ ေပးတာဟာ အက်ိဳးရွိဆံုးပါ။

၄။ နာက်င္မႈ ေပ်ာက္ေစပါတယ္
လိင္ဆက္ဆံၿပီးေနာက္ စိတ္ေက်နပ္မႈ ရေနတာဟာ နာက်င္မႈကို သက္သာေစတယ္လို႔ Biology and Medicine ဂ်ာနယ္မွ သုေတသနျပဳခ်က္အရ သိရပါတယ္။ လိင္ဆက္ဆံမႈ ေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ သဘာဝ အကိုက္အခဲ ေပ်ာက္ေဆး Endorphins ေတြဟာ တစ္မိနစ္ အတြက္ သံုးဆေလာက္ ျမင့္တက္ လာပါတယ္လို႔ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ Paisley တကၠသိုလ္မွ Sexual Psychologisl ကေျပာပါတယ္။ လိင္ဆက္ဆံမႈေၾကာင့္ ခါးေနာက္ေက်ာ နာတာနဲ႔ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ ေဝဒနာေတြ သက္သာသြားတဲ့ အေထာက္ အထားေတြ ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္
သင့္မွာ နာက်င္မႈရွိေနရင္ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ လိင္ဆက္ဆံမႈကို ေရွာင္ပါ။ ညင္ညင္သာသာ ေႏွးေႏွး ေကြးေကြးနဲ႔ အခ်ိန္ၾကာတဲ့ ဆက္ဆံနည္းကို အသံုးျပဳပါ။ လိင္ဆက္ဆံမွဳပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုေျပာင္းေပးပါ။
နာက်င္မႈ ပိုမို သက္သာေအာင္ ပိုတက္စီယမ္ ပါဝင္မႈမ်ားတဲ့ စပ်စ္သီးေတြ စားေပးပါ။

သမိုင္းထဲက ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔၏ မ်က္ရည္စက္မ်ား

From : ..အျဖဴေရာင္ သူငယ္ခ်င္း
သီရိဓမၼာေသာကမင္း(သို႔) အေသာမင္းႀကီး၏ သာသနာျပဳ
နယ္ေျမထဲတြင္ ယေန႔ အာဖဂန္နစၥတန္ဟုေခၚသည့္ ႏိုင္ငံသည္
လည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ခဲ့သည္။ “ရကၡိတမေထရ္ျမတ္” အမွဴး
ျပဳသည့္ မေထရ္ျမတ္ငါးပါး သာသနာျပဳခဲ့ရာနယ္ေျမဟု ဆက္စပ္
သိရွိႏိုင္သည္။

အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ ေရွးက ဗုဒၶဘာသာအလြန္ထြန္းကားခဲ့ေၾကာင္းကို
ေစတီပ်က္မ်ား၊ ေက်ာင္းကန္ပ်က္မ်ား၊ ရုပ္ပြားေတာ္ပ်က္မ်ား ၾကည့္ရႈ႕
ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ျငင္းမရေသာ သမိုင္းအေထာက္အထားတို႔ရွိခဲ့သည္။

ေအဒီ (၅၇၀)တြင္ “ဟဂ်ရတ္မုဟမၼာဒ္” ေပၚလာၿပီးေနာက္ တိုင္းျပည္
အမ်ားအျပားကို စစ္ေရးျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လူမ်ိဳးပြား၍လည္းေကာင္း
အစၥလာမ္ဘာသာျပန္႔ပြားေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကေသာ အာရပ္မြတ္စလင္
တို႔သည္ ေအဒီ (၆-ရာစု မွ ၇-ရာစု)အတြင္းတြင္ အာဖဂန္နစၥတန္ကို
တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။

( ေအဒီ ၆၀၀ ) အာရပ္မူဆလင္မ်ားသည္ ပါရွားကိုေအာင္နိုင္ျပီး ေနာက္ဘက္
တားရီးယားေဒသ ကိုဆက္လက္တိုက္ခိုက္ျပီး ဗုဒၥဘာသာထြန္းကားရာ
ေဘာ္လ္ကာေဒသ ( Balka )သို.ပါ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ေအဒီ (၇) ရာစုတြင္
အာဖဂန္သို. မူဆလင္မ်ားစတင္ေရာက္ရွိလာျပီး (၁၀)ရာစုသို.ေရာက္ေသာအခါ
တစ္နိုင္ငံလံုးနီးပါး အစၥလမ္ဘာသာ သို.ေရာက္ရွိခဲ.သည္ ။ (၁၁) ရာစု တြင္မူ
ဗုဒၥဘာသာသည္ အာဖဂန္နစၥတန္မွ လံုး၀ ခ်ဳပ္ျငိမ္းေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ရသည္ ။

မ်ားျပားလွေသာ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္မ်ား၊ ေစတီပုထိုးမ်ားႏွင့္ ဘုရား
ေက်ာင္းကန္မ်ားကို ဖ်က္စီးခဲ့သည့္အနက္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကာလ
မႀကာေသးမွီက ေနာက္ဆံုးဖ်က္စီးခဲ့သည့္ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္မ်ား
အေၾကာင္းကို ထုတ္ႏႈတ္တင္ျပပါမည္။

၂၀၀၁ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၁၂ ရက္ေန႔ကား ကမာၻအႏွံ႕အျပားရွိ ဗုဒၶဘာသာ
၀င္တို႔၏ မ်က္ရည္ေပါင္းမ်ားစြာ ေျမခခဲ့ရေသာ ေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္သည္။
ကုလသမၼဂ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္အျဖစ္ “ကိုဖီအာနန္” ေဆာင္ရြတ္ေနစဥ္
ကာလ၊ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ မြတ္စလင္လူမ်ိဳး
အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ အစြန္းေရာက္စစ္ေသြးႀကြမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေနစဥ္ကာလ

အာဖဂန္ႏိုင္ငံ၊ ဘာမီယန္ၿမိဳ႕၌ သဲေက်ာက္နံရံႀကီးမ်ားတြင္ ထြင္းထုပူေဇာ္
ထားေသာ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀၀၀)ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိသည့္ ကမာၻ႕အႀကီးဆံုး
ရပ္ေတာ္မူ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္ႀကီးမ်ားအား “မူလစ္မိုဟာမတ္အိုမာ” ေခါင္း
ေဆာင္သည့္ မြတ္စလင္စစ္ေသြးႀကြမ်ားက ဖ်က္စီးရန္ အမိန္႔ထုတ္ခဲ့သည္။

ထိုစဥ္က မူလစ္မိုဟာမတ္အိုမာ ေျပာဆိုခဲ့သည္မွာ -

“ဒီရုပ္တုေတြဟာ အစၥလာမ္ေျမေပၚမွာရွိေနတာဟာ အစၥလာမ္ဘာသာရဲ႕
တားျမစ္ခ်က္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ေစာ္ကားတာပဲ .. ဒီရုပ္တုေတြဟာ မွားယြင္းတဲ့
အယူ၀ါဒကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့အတြက္ ဖ်က္စီးရမယ့္စာရင္းထဲမွာပါ၀င္တယ္ ..
ဒီရုပ္တုေတြကို ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ ေနာက္ေနာင္ကိုးကြယ္ခြင့္မရေအာင္
ဖ်က္စီးပစ္သင့္တယ္” ဟုဆိုကာ

ကမာၻ႕ဗုဒၶဘာသာ၀င္ႏိုင္ငံမ်ား၊ ကုလသမၼဂ၊ ကမာၻ႕ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္
UNESCO (ကုလသမဂၢ ပညာေရး၊ သိပၸံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕) မ်ား တားျမစ္
ကန္႔ကြက္သည့္ ၾကားမွပင္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၁၂ရက္ေန႔တြင္ ေပ(၃၀၀)ခန္႔
ျမင့္သည့္ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္ႀကီးမ်ားကို စနစ္တက် မိုင္းဆင္၍လည္းေကာင္း၊
ဒိုင္းနမိုက္မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေလယာဥ္ပစ္အေျမွာက္မ်ား၊ ဒံုးက်ည္မ်ားျဖင့္
ပစ္ခတ္ဖ်က္စီးခဲ့သည္။ မ်ားစြာေသာ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္တို႔၏ ၀မ္းေျမာက္
၀မ္းသာျဖစ္မႈကို ေတြ႕ျမင္ခဲ့ၾကရသည္။

ကုလအတြင္းေရးမွဴး ကိုဖီအာနန္က -
“အစၥလာမ္အမည္ခံၿပီး ဘယ္သူ႔ကိုမွအက်ိဳးမရွိေစသည့္ လုပ္ရပ္ကို သူတို႔လုပ္
ေနၾကတယ္..ဒီလုပ္ရပ္ကို ကမာၻ႕အရပ္အသီးသီးက ဘယ္သူမွလက္ခံမွာမဟုတ္ဘူး
ဆိုတာကို က်ဳပ္ေျပာရဲတယ္” ဟု ဆိုခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္ အစၥလာမ္ႏိုင္ငံမ်ားကမွ
ကန္႔ကြက္ေျပာဆိုျခင္း မရွိခဲ့ေခ်။

အမွန္မွာမူ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္တို႔၏ “ကုအာရ္”က်မ္းပါ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း
ရုပ္တုကိုးကြယ္သည့္ ဘသာ၀င္မ်ားအား ရန္သူမ်ားအျဖစ္ ရည္ညႊန္းထားသည္ျဖစ္ရာ
ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ ဗုဒၶဘာသာသည္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္တို႔၏ အႏိုင္က်င့္ေစာ္ကားရာ
ဘာသာအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္မ်ားအား ဖ်က္စီးအၿပီး ညအခ်ိန္သို႔ေရာက္ေသာ္ အပ်က္အစီးမ်ား
အေပၚ၌ က်မ္းစာရြတ္ဖတ္၍ ေအာင္ပြဲခံၾက၏။

အဆိုပါ ဘာမီယန္ေဒသရွိ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္ႀကီးမ်ား ဖ်က္စီးခံရသည့္ပံုကို CNN သတင္း
ဌာနအပါအ၀င္ ကမာၻ႕သတင္းဌာနမ်ားမွ ထုတ္လႊင့္ျပသေသာအခါ ျမန္မာအပါအ၀င္
ယိုးဒယား၊ သီရိလကာၤ စေသာကမာၻ႕ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား မ်က္ရည္ၿဖိဳင္ၿဖိဳင္က်ခဲ့ၾကရသည္။

ထည္၀ါခံ့ညားခဲ့သည့္ ရပ္ေတာ္မူဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္မ်ားမွာ ၿပိဳပ်က္ေနေသာ အပိုင္းအစမ်ား၊
ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္ဦးေခါင္းပ်က္မ်ား ေနရာအႏွံ႕ပ်ံ႕က်ဲေနပံုကို ငိုေၾကြးရင္းျဖင့္ ၾကည့္ရႈ႕ေနခဲ့
ရသည္။

မည္သူမွမတတ္ႏိုင္၊ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမွ ၾကား၀င္ညွိႏႈိင္း၍မရ အစၥလာမ္
ဘာသာ၀င္တို႔၏ ဗုဒၶဘာသာအေပၚ အႏိုင္က်င့္ေစာ္ကားမႈမ်ားစြာထဲမွ ေနာက္အက်ဆံုး
ေခ်မႈန္းေစာ္ကားမႈျဖင့္ အဆိုပါ ၂၀၀၁ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၁၂ရက္ေန႔ကား ကမာၻ႕ဗုဒၶဘာသာ
၀င္မ်ား၏ မ်က္ရည္ေပါင္းမ်ားစြာ ေျမက်ခဲ့ရျခင္းျဖင့္ အာဖဂန္နစၥတန္ေျမေပၚမွ ဗုဒၶဘာသာ
အေငြ႕အသက္ အၿပီးတိုင္ကြယ္ေပ်ာက္ခဲ့ရေလသည္။

ရွမ္းမူအေျခခံ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုလား၊ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုလား၊ ရွစ္ျပည္နယ္ အေရးႏွင့္ ဗမာျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေရး ကိစၥအေပၚ သေဘာကြဲလြဲမႈမ်ားရွိ


ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနထိုင္ေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား အေရအတြက္
၁။ ဗမာ ၆၈ ရာခုိင္ႏႈန္း
၂။ ရွမ္း ၉ ရာခုိင္ႏႈန္း
၃။ ကရင္ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္း
၄။ ရခုိင္ ၃ .၄ ရာခုိင္ႏႈန္း
၅။ ဗမာ-တ႐ုတ္ ၂ .၅ ရာခုိင္ႏႈန္း
၆။ မြန္ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္း
၇။ ကခ်င္ ၁ .၅ ရာခိုင္ႏႈန္း
၈။ ကယား ၀ .၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း
၉။ ဗမာ-အိႏိၵယ ၁ .၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း
၁၀။ အျခား ၄ .၅ ရာခိုင္ႏႈန္း
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားျပ ေျမပံု (Graphic:The New York Times)
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အသစ္ေရးဆြဲေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးခ်ိန္တြင္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ "ရွမ္းမူ" ကို အေျခခံေသာ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းေရးႏွင့္အတူ ရွစ္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ ဗမာျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေရးကို တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕က ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိလာခဲ့ပါသည္။
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႕ (UNA) က "ရွမ္းမူ" ကို အေျခခံေသာ ရွစ္ျပည္နယ္စနစ္ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအသစ္ ေရးဆြဲရန္ ဆႏၵရွိေနၿပီး ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) က ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသစ္ ေရးဆြဲရာ၌ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ား ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းရန္ ဆႏၵရွိေနပါသည္။ မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံု ေငြရတု အခမ္းအနားတြင္လည္း ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ အာမခံခ်က္ရွိေသာ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ ေပၚထြက္ေရးကို အခ်က္တစ္ခ်က္ အေနျဖင့္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။
တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္း အခ်ဳိ႕က ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ေပၚေပါက္လာေသာ လႊတ္ေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အခ်ဳိးက်ပါ၀င္မႈ နည္းပါးေနျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ရွစ္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ ဗမာျပည္နယ္ သီးျခားသတ္မွတ္ေရးကို ျပန္လည္အသက္သြင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
"ဗမာျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေရး ဆိုတာေတာ့ ရွမ္းမူအရ ဆိုရင္ေတာ့ ကယ္လီဖိုးနီးယားနဲ႔ ၀ါရွင္တန္ဒီစီေပါ့။ အဲဒီမွာလည္း ဒီထက္ငယ္တဲ့ ျပည္နယ္ေလးေတြ ရွိပါတယ္။ အင္မတန္ငယ္တဲ့ ျပည္နယ္ေလးေတြေတာင္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးစီ ေပးၾကတယ္။ ဥပမာ ျပည္နယ္ ၅၀ ဆိုရင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀၀ ေပါ့။ အဲလိုနည္းနဲ႔ သြားၾကတာကိုး။ အခုလည္း ဗမာက ဘယ္ေလာက္ပဲႀကီးႀကီး ကိုယ္စားလွယ္မွ်တူ သြားသင့္တယ္။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္) မွာက ဗမာအမ်ားစု ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ဗမာက အျမဲတမ္း ႏိုင္တယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ ဘယ္လုိေခၚလဲ။ အထက္လႊတ္ေတာ္လို႔ ေခၚမလား၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္လို႔ ေခၚမလား။ အဲဒီေတာ့ ဒီႏွစ္ခုက တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ထိန္းညႇိတဲ့ သေဘာပါ။ ငါက လူနည္းစု၊ ငါမ်ားရမယ္ဆုိတာ မပါပါဘူး။ ေအာက္မွာက ဗမာအျမဲတမ္း ႏိုင္တာပဲ။ အေပၚမွာက လူနည္းစု မ်ားသည့္တိုင္ေအာင္ ဗမာကလည္း မ႐ံႈးပါဘူး။ ဒါညႇိတဲ့ သေဘာပဲ" ဟု ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးခြန္ထြန္းဦးက ေျပာပါသည္။
၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွာ ရွမ္းမူဆိုၿပီး တင္လာတယ္။ ဒီကိစၥကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းတယ္၊ အာဏာသိမ္းၿပီးေတာ့ ၁၉၆၄ မႏၲေလးမွာ ျမန္မာလူထု သေဘာထားဆိုၿပီး လုပ္တာရွိတယ္။ အဲဒီေနာက္ေတာ့ ရွမ္းမူကို ႏိုင္ငံေရးနည္းအရ ေခ်ဖ်က္တဲ့ အေနနဲ႔ ျမန္မာကို တိုင္းခုနစ္တိုင္း ခြဲလိုက္တယ္ . . . . .

"၁၉၆၂ မွာ ေတာင္ႀကီးဖက္ဒရယ္မူတို႔၊ ဦးေန၀င္း လက္ထက္မွာ ခုနစ္ျပည္နယ္ ခုနစ္တိုင္းဆိုတဲ့ဟာေတြက ဟိုးမူလ ျပည္နယ္ျပည္မမူနဲ႔ သိပ္မကြာဘူး။ ဒါေပမဲ့ နည္းနည္း အေခၚအေ၀ၚ ေျပာင္းတာပဲ ျဖစ္သြားၿပီးေတာ့ အမ်ဳိးသား တန္းတူေရးဆိုတဲ့ ေပၚလစီနဲ႔က်ေတာ့ တစ္ခုမွ မအပ္စပ္ဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရး ေပၚလစီနဲ႔ အပ္စပ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးျဖစ္တဲ့ ဗမာလူမ်ဳိးကလည္း ဗမာအမ်ဳိးသား ျပည္နယ္တစ္ရပ္ လိုအပ္လာမယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ သီအိုရီအရ စဥ္းစားတာေပါ့" ဟု ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ၏ ဒုတိယ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ေျပာၾကားသည္။

မေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ရွမ္းမူ
ဗမာျပည္နယ္ သီးျခားသတ္မွတ္ေရးႏွင့္ ရွစ္ျပည္နယ္ အေျခခံမူသည္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္မွ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈ မရရွိခဲ့ေသာ အဆိုတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။
O-19-8
P-19-8


၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ေတာင္ႀကီးညီလာခံ က်င္းပခဲ့ျခင္းႏွင့္ ၁၉၆၂ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္ စီအစိုးရ အာဏာသိမ္းခဲ့ျခင္းကို ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ သတင္းမ်ား

"ဖက္ဒရယ္ရဲ႕ အစလို႔ ေျပာႏိုင္တဲ့ ပင္လံုမွာေတာင္ နယ္ေျမခြဲေ၀မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကခ်င္ေတြနဲ႔ ညႇိလို႔မရလို႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔မွာ ျပန္မယ္ဆိုၿပီး ျဖစ္ခဲ့တာ ရွိတယ္။ ေနာက္ေတာ့မွ ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဘက္ကလည္းေလွ်ာ့၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဘက္ကလည္း ေလွ်ာ့နဲ႔ ေျဖရွင္းခဲ့ရတယ္။ ဆိုလိုတာက ဖက္ဒရယ္လို႔ ေျပာေနၾကေပမယ့္ သိပ္ေတာ့လြယ္လွတာ မဟုတ္ဘူး။ ေနာက္ေတာ့ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွာ ရွမ္းမူဆိုၿပီး တင္လာတယ္။ ဒီကိစၥကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းတယ္၊ အာဏာသိမ္းၿပီးေတာ့ ၁၉၆၄ မႏၲေလးမွာ ျမန္မာလူထု သေဘာထားဆိုၿပီး လုပ္တာရွိတယ္။ အဲဒီေနာက္ေတာ့ ရွမ္းမူကို ႏိုင္ငံေရးနည္းအရ ေခ်ဖ်က္တဲ့ အေနနဲ႔ ျမန္မာကို တိုင္းခုနစ္တိုင္း ခြဲလိုက္တယ္" ဟု ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္က ေျပာၾကားသည္။
၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ညီလာခံ၌ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရး (ရွမ္းျပည္နယ္ဆိုင္ရာ) ႀကိဳးကိုင္ေကာ္မတီမွ "ဖက္ဒရယ္မူ" စာတမ္းကို တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ဗမာျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းေရး (ရွစ္ျပည္နယ္မူ) ကို တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ထိုအခ်ိန္က ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည့္နည္းတူ ရွမ္းမူသည္ အေျပာလြယ္သေလာက္ လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ခက္ခဲၿပီး "ဗမာမုန္းတီးေရး စိတ္ဓာတ္" ကို အေျခခံသည္ဆိုေသာ တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ား ရွိခဲ့သည္။
၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ ရက္ႏွင့္ မတ္ ၁ ရက္မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အသံလႊင့္ခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ေသာ ဖက္ဒရယ္မူ ေဆြးေႏြးျခင္း လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ ျပည္နယ္မ်ား ညီညြတ္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ စ၀္ခြန္ခ်ိဳက "ရွမ္းမူ" ကို အေျခခံေသာ ဖက္ဒရယ္မူကို ေထာက္ခံတင္သြင္း ခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါ "ရွမ္းမူ" ကို ဒူ၀ါေဇာ္လြန္း၊ ကပၸတိန္မန္းတံုးႏံုး၊ ဦးထြန္းျမင့္ (ေတာင္ႀကီး)၊ ဦးစိန္တို႔က ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ပမညတပါတီမွ သခင္ခ်စ္ေမာင္၊ ဖဆပလပါတီမွ ဦးဗေဆြတို႔က မေထာက္ခံသည့္ဘက္မွ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ထိုအခ်ိန္က ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေသာ ပထစ (ျပည္ေထာင္စု အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အစိုးရ) ကိုယ္တိုင္ "ရွမ္းမူ" ကို လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ပထစအစိုးရလက္ထက္ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား "ရွမ္းမူ" ကို အေျခခံေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုကိစၥရပ္ အျပန္အလွန္ ေျပာဆိုမႈမ်ား ျပင္းထန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္ ၂ ရက္တြင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္းဦးေဆာင္ေသာ တပ္မေတာ္က ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို သိမ္းယူလိုက္ၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုအပါအ၀င္ အစိုးရ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဖက္ဒရယ္မူႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ လူမ်ိဳးစုလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒မ်ားကို ဖမ္းဆီးလိုက္ပါသည္။
ထို႔အျပင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ လက္ထက္မွ ေနာက္ပိုင္းကာလ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဖက္ဒရယ္ကို ေဆြးေႏြးခြင့္မ်ား ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ "ဗမာမုန္းတီးေရး စိတ္ဓာတ္" မွာ ပိုမိုျပင္းထန္လာၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္လည္း ဗမာမုန္းတီးေရး စိတ္ဓာတ္ကို အေျခခံသည္ဟု ေ၀ဖန္ျခင္းခံခဲ့ရေသာ "ရွမ္းမူ" ဆင့္ပြားဖက္ဒရယ္မူကို ျပန္လည္အသက္သြင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

႐ႈပ္ေထြးမႈသို႔ ဦးတည္လာေသာ ရွစ္ျပည္နယ္  
ပင္လံုမူအရ ရွမ္းနယ္ေျမ၊ ကခ်င္နယ္ေျမ၊ ကရင္နီနယ္ေျမ၊ ခ်င္းနယ္ေျမတို႔ကို ဗမာျပည္မႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျပည္နယ္ခုနစ္ခု၊ တိုင္းခုနစ္ စုစုေပါင္း ၁၄  ခုျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းပံုကို ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းပံုအရ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ၁၄ ခုကို ႏွစ္ကာလရွည္ၾကာ က်င့္သံုးခဲ့ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း အသားက်ေနခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုပံုစံကို ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ရန္မွာ မလြယ္ကူေသာ အေျခအေန တစ္ရပ္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကပါသည္။
ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းပံုကို နယ္ေျမေဒသအလိုက္ ခြဲျခားျခင္း မဟုတ္ဘဲ လူမ်ိဳးစုအေနျဖင့္ ခြဲျခားမည္ ဆိုပါကလည္း တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု (၁၃၅) မ်ဳိး ေနထိုင္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ထပ္မံျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။
လူမ်ဳိးစု အေနအထားျဖင့္ ၾကည့္မည္ဆိုပါက တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအရ ဗမာတိုင္းရင္းသား အေရအတြက္မွာ ၆၈ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အမ်ားဆံုးရွိေနၿပီး ရွမ္းတိုင္းရင္းသား အေရအတြက္မွာ ကုိးရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ကရင္တိုင္းရင္းသား အေရအတြက္မွာ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား အေရအတြက္မွာ ၃ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနပါသည္။
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ တိုင္းေဒသႀကီးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလိုက္ေသာ တိုင္းခုနစ္တိုင္းတြင္ ဗမာအမ်ားဆံုး ေနထိုင္လ်က္ရွိေနၿပီး က်န္ရွိေသာ တိုင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဗမာတိုင္းရင္းသားမ်ားအျပင္ ဗမာေသြးေႏွာ တိုင္းရင္းသားမ်ားစြာ ေနထိုင္ေနၾကပါသည္။
"႐ႈပ္ေထြးသြားတာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္လက္မခံဘူး။ တိုင္းျပည္တစ္ခုလံုး အေနနဲ႔က ဗမာျပည္မႀကီး အေနနဲ႔ပဲ ရွိေနရမယ္။ ဒီထဲမွာ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီလိုဟာမ်ဳိးလာေပါ့။ လက္ရွိအတိုင္းေပါ့။ ဗမာကျပည္နယ္ေလး တစ္ခုအေနနဲ႔ ဗဟအစိုးရ ဖြဲ႕မယ္ဆိုရင္ ဒါဟာသိပ္ၿပီး လက္ခံႏိုင္၊ လက္ခံသင့္တဲ့အရာ မဟုတ္ဘူး" ဟု အသက္ ၉၂ ႏွစ္ အရြယ္ရွိ ၀ါရင့္ႏိုင္ငံေရး သမားေဟာင္းႀကီး သခင္ခ်န္ထြန္းက ေျပာပါသည္။
"ႏိုင္ငံေတာ္ကို တည္ေဆာက္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ လူေတြက အတိတ္ေပၚမွာ အေျခခံၿပီး တည္ေဆာက္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတယ္။ အတိတ္ကာလတုန္းက သူတို႔ဘုရင္နဲ႔၊ သူတို႔ေစာ္ဘြားေတြနဲ႔ သူတို႔အုပ္ခ်ဳပ္သူနဲ႔ သူတို႔ေနထိုင္ ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေနရာမွာ အရင္အတိုင္းပဲ ရွိရမယ္ ဆိုတာေလ။ ဒါကိုကြၽန္ေတာ္ ေလးစားပါတယ္၊ တိုင္းရင္းသား တန္းတူညီမွ်ေရးတို႔ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္တို႔ကို။ သို႔ေသာ္ ကာလအလိုက္ ေျပာင္းလဲေနတယ္။ ပစၥဳပၸန္ကာလမွာရွိတဲ့ လူဦးေရ အခ်ဳိးအစားအရဆိုရင္ အခ်ဳိ႕က တိုင္းရင္းသား နာမည္နဲ႔ ျပည္နယ္ကို ဖြဲ႔စည္းထားေပမယ့္ အထဲမွာ အျခားလူမ်ဳိးစုေတြ ရွိတယ္။ ဥပမာဆိုရင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ထဲမွာ ကခ်င္ကတစ္၀က္ေလာက္ပဲ ရွိတယ္။ အျခားရွမ္းေတြ၊ မ်ိဳးႏြယ္စုေတြက တစ္၀က္ေလာက္ ရွိေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ဆိုလိုတာက လက္မခံဘူးလို႔ ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ သတိထားဖို႔ ေျပာတာပါ" ဟု ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွ ဦးကိုကိုႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ရွစ္ျပည္နယ္ (သို႔မဟုတ္) ၁၂ ျပည္နယ္
ရွစ္ျပည္နယ္ႏွင့္ ဗမာျပည္နယ္ သီးျခားသတ္မွတ္ေရး ကိစၥသည္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေအာင္ျမင္မႈ မရရွိခဲ့ေသာ အဆိုျဖစ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုကို ရွစ္ျပည္နယ္ႏွင့္ အထက္ဖြဲ႕စည္းေရး ပံုစံကို တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕က တင္ျပမႈမ်ား ရွိလာခဲ့သည္။
၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြင္းက ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေရး (မူၾကမ္း) ေရးဆြဲေရးႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေကာ္မတီက ၎တို႔ေရးဆြဲခဲ့သည့္ မူၾကမ္းတြင္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ အမ်ဳိးသားျပည္နယ္ ၁၂ ျပည္နယ္  ဖြဲ႕စည္းရန္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စု၏ လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပံုျဖစ္ေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း ၁၄ ခုကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ကခ်င္အမ်ဳိးသားျပည္နယ္၊ ကရင္အမ်ိဳးသား ျပည္နယ္၊ ကရင္နီအမ်ိဳးသား ျပည္နယ္၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသား ျပည္နယ္၊ ဗမာအမ်ိဳးသား ျပည္နယ္၊ မြန္အမ်ဳိးသား ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီ အမ်ဳိးသားမ်ား ျပည္နယ္၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသား ျပည္နယ္၊ ရွမ္းအမ်ဳိးသား ျပည္နယ္၊ ဧရာ၀တီအမ်ဳိးသားမ်ား ျပည္နယ္ႏွင့္ အမည္ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း မရွိေသးေသာ အျခားအမ်ိဳးသား ျပည္နယ္ႏွစ္ခု အပါအ၀င္ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္ စုစုေပါင္း ၁၂ ခု ဖြဲ႕စည္းရန္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။
Q-19-8
၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပံု - ဟံသာ၀တီသတင္းစာ ၂၅-၂-၁၉၆၂ ထုတ္)
"ကြၽန္ေတာ္ေတြ႕တာကေတာ့ တုိင္းခုနစ္တုိင္း၊ ျပည္နယ္ခုနစ္ျပည္နယ္ အခုက်ေတာ့ တုိင္းေဒသႀကီး ခုနစ္ခုနဲ႔ ျပည္နယ္ခုနစ္နယ္ ဒီမူေတြအားလံုးက ျပည္ေထာင္စု မဟုတ္ေသးတာကို ေတြ႕ရတယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္ ေတာင္ႀကီးမူလို ရွစ္ျပည္နယ္မူ ဆိုရင္လည္း ethnic base မဟုတ္ဘဲနဲ႔ multiethnie နယ္ေတြမွာ အခက္အခဲ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ multiethnie ျပည္နယ္ေတြနဲ႔ ethnic base ျပည္နယ္ေတြပါ ပါလို႔ရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္သိတာေတာ့ အၾကမ္းဖ်င္းေပါ့ေလ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္မွာ ခုနစ္ျပည္နယ္ကေန ၁၅ ျပည္နယ္ ဒီေလာက္ပဲ ရွိႏိုင္တယ္ဗ်" ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ေျပာၾကားသည္။
၁၂ ျပည္နယ္ (သို႔မဟုတ္) ၁၅ ျပည္နယ္ သတ္မွတ္ရန္ ႀကိဳးစားမႈမွာလည္း ပို၍႐ႈပ္ေထြးေစေသာ အေျခအေနမ်ားကို ဦးတည္ေစသည္ဟု သံုးသပ္ၾကပါသည္။

၁၄ ျပည္နယ္ ၁၄ ယူနစ္
တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္း အခ်ိဳ႕က ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ရာ၌  ရွစ္ျပည္နယ္ႏွင့္ ဗမာျပည္နယ္ သီးျခားသတ္မွတ္ေရးကို ေျပာဆိုလာခ်ိန္၌ က်န္ရွိေသာ တိုင္းရင္းသား အင္အားစုမ်ား ရွိထားၿပီးျဖစ္ေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း ၁၄ ခု ပံုသဏၭာန္ကို မဖ်က္ဘဲ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားကို ျပည္နယ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္သည့္ ၁၄ ျပည္နယ္၊ ၁၄ ယူနစ္ပံုစံ လိုလားေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိေနပါသည္။
"ကြၽန္ေတာ္တို႔က ရွစ္ျပည္နယ္မူကို မကိုင္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ၁၄ ယူနစ္ေပါ့။ တုိင္းေဒသႀကီး ဆိုတာေတြကို ၁၄ ျပည္နယ္ လုပ္လုိက္။ လုပ္ၿပီးေတာ့ အဓိကက ဘာလိုလဲဆိုရင္ တန္းတူရည္တူ အခြင့္အေရး ရရွိဖို႔နဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္က အေရးအႀကီးဆံုးပဲ။ တကယ့္စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ပံုစံ ျဖစ္ရမယ္" ဟု ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးစိုင္းအိုက္ေပါင္းက ေျပာၾကားသည္။
"ေနာက္တစ္ခုက အခုစိုးရိမ္ၾကတဲ့ ခုနစ္ျပည္နယ္၊ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ တုိင္းေဒသႀကီးက ညီအစ္ကို ဗမာေတြက အမ်ားစုေနတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီးက ခုနစ္ခု၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္မွာဆိုရင္ ျပည္နယ္လည္း ခုနစ္ခု။ ဒါဆိုရင္ ဘယ္လိုမွ Balance လုပ္လို႔ မရဘူးလို႔ ေျပာၾကတယ္။ အဲဒါကို ဗမာျဖစ္တဲ့ ညီအစ္ကိုေတြက သေဘာထား ႀကီးရမယ္။ အခုက အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အတြက္ဆိုရင္ တျပည္နယ္ကို ၁၂ ဦးစီမလား။ တစ္ကယ္လို႔ Check and Balance ျဖစ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ တိုင္းရင္းသားေတြေနတဲ့ ျပည္နယ္ေတြမွာ ၁၈ ဦးစီေပးလုိက္။ ဗမာလူမ်ဳိးေတြေနတဲ့ ျပည္နယ္ေတြကို ၁၂ ဦးပဲ ယူေလ။ ဒါဆိုရင္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္က Check and Balance ဆိုတဲ့ဟာက ျဖစ္သြားမယ္" ဟု ဦးစိုင္းအိုက္ေပါင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
တိုင္းေဒသႀကီး ခုနစ္ခုက ျပည္နယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ၁၄ ျပည္နယ္ လုပ္ေဆာင္မည့္ အပိုင္းကို ရွစ္ျပည္နယ္ လက္ခံသူမ်ားက လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း ပယ္ခ်မႈမ်ား ရွိပါသည္။
ရွမ္းမူ (ရွစ္ျပည္နယ္မူ) ကို အရင္တုန္းကလည္း သိပ္မေထာက္ခံၾကဘူး။ ဘာလို႔ မေထာက္ခံလဲဆိုေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ တန္းတူညီမွ်မႈကို မေျဖရွင္းခ်င္လို႔ မဟုတ္ဘူး။ တိုင္းရင္းသားေတြ တန္းတူညီမွ်ဖို႔အတြက္ ဒီပံုစံနဲ႔ ေျဖရွင္းဖို႔ မလိုဘူးလို႔ ယူဆလို႔ . . . . .
သို႔ေသာ္ လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ တန္းတူေရးႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးႏိုင္သည့္ အာမခံခ်က္ ရွိမည္ဆိုပါ ၁၄ ျပည္နယ္ မဟုတ္ေသာ ၁၄ ယူနစ္ အဆိုကို လက္ခံေဆြးေႏြးမည္ဟု ရွစ္ျပည္နယ္ လိုလားသူမ်ားက ေျပာၾကားပါသည္။
"အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္မွာ တိုင္းရင္းသားေတြ ရထားတဲ့ အခ်ိဳးကို ျပင္ေပးမယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုက ေနရာ ၁၂ ေနရာ ရထားတယ္။ တိုင္းရင္းသား ျပည္နယ္ေတြကိုလည္း ေနရာ ၁၂ ေနရာ ေပးထားတယ္။ အဲဒီအခ်ိဳးကို တိုင္းေဒသႀကီးေတြက ၁၂ ေနရာပဲယူ၊ တိုင္းရင္းသားေတြကို ၁၅ ေနရာ၊ ၂၀ စသျဖင့္ ပိုရေအာင္ တိုးေပးမယ္။ အဲဒီဟာကို တိုးေပးၿပီး တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္ကိုလည္း အာမခံမယ္ဆိုရင္ ၁၄ ယူနစ္ ကိစၥကို ကြၽန္ေတာ္တို႔လက္ခံၿပီး ေဆြးေႏြးမယ္။ ဒါေပမဲ့ တိုင္းေဒသႀကီးေတြကို ျပည္နယ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲတာကိုေတာ့ မလိုခ်င္ဘူး။ လက္ရွိအတိုင္းတိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ ၁၄ ခု အတိုင္း ဆက္ၿပီးသတ္မွတ္ ေပးထားရမယ္" ဟု ရွစ္ျပည္နယ္မူကုိ ေထာက္ခံေသာ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားပါသည္။
  
ဗမာတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ သေဘာထား
ဗမာကို ျပည္နယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေရးကိစၥမွာ လူမ်ားစု ဗမာတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ သေဘာထားအေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။
"ရွစ္ျပည္နယ္ လုပ္မယ္ဆိုတာကို ဗမာေတြက လက္မခံဘူး။ လူမ်ဳိးစု အေနနဲ႔ကလည္း ရွစ္မ်ဳိးလား။ အစိုးရ လုပ္ထားတဲ့ ၁၃၆ မ်ဳိးလား။ အဲဒါကလည္း ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္ေနတယ္" ဟု ဦး၀င္းတင္က ဆိုပါသည္။
"ရွစ္ျပည္နယ္ jပည္ေထာင္စုဆိုတဲ့ ဟာမ်ဳိးက လက္ရွိအေျခအေနနဲ႔ နည္းနည္း အလွမ္းကြာေ၀းေနတယ္။ အဓိကကေတာ့ အခုတုိင္းေဒသႀကီး ခုနစ္ခုက ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေနာင္ေတာ္ ဗမာအမ်ဳိးသားမ်ားက အမ်ားစုေနတဲ့ ေဒသေပါ့။ အရင္က ျပည္မေပါ့ဗ်ာ။ ဒါကို တုိင္းေဒသႀကီး ခုနစ္ခု ျပန္ခြဲလိုက္တာေပါ့။ အဲဒါကို တုိင္းေဒသႀကီး ခုနစ္ခုအျဖစ္ သေဘာထားမလား။ ျပည္နယ္ေလး တစ္ခုအျဖစ္ ေလွ်ာ့ခ်မလား။ အဓိကကေတာ့ ကာယကံရွင္ ဗမာအမ်ဳိးသားမ်ားရဲ႕ စနစ္အရပါပဲ။ သူတို႔ရဲ႕ သေဘာထားအေပၚမွာလည္း အမ်ားႀကီး မူတည္လိမ့္မယ္လို႔ ထင္တယ္" ဟု ကခ်င္ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာတူးဂ်ာက ေျပာၾကားသည္။

"ရွမ္းမူ (ရွစ္ျပည္နယ္မူ) ကို အရင္တုန္းကလည္း သိပ္မေထာက္ခံၾကဘူး။ ဘာလို႔ မေထာက္ခံလဲဆိုေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ တန္းတူညီမွ်မႈကို မေျဖရွင္းခ်င္လို႔ မဟုတ္ဘူး။ တိုင္းရင္းသားေတြ တန္းတူညီမွ်ဖို႔အတြက္ ဒီပံုစံနဲ႔ ေျဖရွင္းဖို႔ မလိုဘူးလို႔ ယူဆလို႔။ ဆိုလိုတာက ရွစ္ျပည္နယ္၊ ကိုးျပည္နယ္ စတဲ့ေျဖရွင္းမႈမ်ိဳး မလိုအပ္ဘူး။ ျမန္မာျပည္မွာ ေနၾကတဲ့ ပံုစံက လူမ်ိဳးေပါင္းစံု အတူေနထိုင္တာ ျဖစ္တယ္။ ဥပမာ ေျပာရရင္ တို႔ေတြေနတဲ့ ဧရာ၀တီတိုင္းေပါ့။ ကရင္နဲ႔ဗမာက လူဦးေရ အတူတူပဲ။ အဲဒါဆိုရင္ ကရင္ျပည္နယ္ ေျပာမလား၊ ဗမာျပည္နယ္ပဲ ေျပာမလား၊ အဲဒီမွာ စကားေျပာစရာေတြ အမ်ားႀကီး ျဖစ္လာတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားမွာ ဒီလိုပံုစံ ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သေဘာမက်ဘူး။ ဒါေပမဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြ တန္းတူညီမွ် ျဖစ္ေရးကိုေတာ့ သေဘာတူတယ္။ တန္းတူညီမွ်ေတာ့ ျဖစ္ရမယ္။ တန္းတူညီမွ်ျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ ဆိုတာကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးရမွာ ျဖစ္တယ္" ဟု ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢေခါင္းေဆာင္ ဦးလွေရႊက ေျပာၾကားသည္။
"ကြၽန္ေတာ္တို႔ လိုခ်င္တာက ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ ထူေထာင္ဖို႔ေပါ့။ ဖက္ဒရယ္ရဲ႕ အႏွစ္သာရကိုက ကိုယ့္မူ၊ ကိုယ့္ေျမ၊ ကိုယ့္ျပ႒ာန္းခြင့္နဲ႔ ေနဖို႔ဆိုေတာ့ ျပည္နယ္ကိစၥ ဆိုတာက ဗမာတုိင္းရင္းသားေတြ ေပၚမွာပဲ မူတည္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာသူတို႔ ခုနစ္ျပည္နယ္နဲ႔ ေနမလား၊ ရွစ္ျပည္နယ္နဲ႔ ေနမလား။ သူတို႔ၾကမၼာ သူတို႔ဖန္တီးမယ္ေလ။ အဲဒါ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အျမင္ပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က လူသစ္ေတြဆိုေတာ့ အိုင္ဒီယာသစ္ေတြနဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္တယ္။ လူေဟာင္းေတြက်ေတာ့ အုိင္ဒီယာ ေဟာင္းေတြနဲ႔ပဲ ဒီယႏၲရားကို လည္ပတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတယ္" ဟု ခ်င္းအမ်ိဳးသားပါတီ ဥကၠ႒ ဦးဇိုဇမ္က ေျပာၾကားသည္။
ရွစ္ျပည္နယ္မူကို ဗမာတိုင္းရင္းသားမ်ားက လက္မခံပါက လက္ခံႏိုင္သည္အထိ ေဆြးေႏြးမည္ဟု ဦးခြန္ထြန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။
"လက္မခံႏုိင္ဘူး ဆိုရင္ေတာ့ လက္ခံႏိုင္သည္အထိ စားပြဲ၀ိုင္းမွာ ေဆြးေႏြးရမွာပဲေလ။ (တပ္မေတာ္က) အာဏာသိမ္းဖို႔ စဥ္းစားမယ္ ဆိုရင္လည္း လုပ္မယ္ဆို လုပ္လို႔ရတာပဲ။ ဒါေပမဲ့ သူ႕ရဲ႕ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးက ရွိဦးမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ထြက္ေျပးလို႔ မရဘူး။ ဖမ္းမယ္ဆိုလည္း လိုက္သြား႐ံု ရွိတာပဲ" ဟု ဦးခြန္ထြန္းဦးက ဆိုပါသည္။

စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္သည္သာ အဓိက
"ရွမ္းမူ" ကို အေျခခံေသာ ဖက္ဒရယ္မူအရ ရွစ္ျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေရးႏွင့္ ဗမာျပည္နယ္ သီးျခားသတ္မွတ္ေရးကို ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ရွိေနခ်ိန္တြင္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္မူ၏ အႏွစ္သာရျဖစ္ေသာ တန္းတူေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကိုသာ ရရွိမည္ ဆိုပါက ရွစ္ျပည္နယ္ကိစၥႏွင့္ ဗမာျပည္နယ္ သီးျခားသတ္မွတ္ေရးတို႔မွာ အေရးမပါေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ ျဖစ္မည္ဆိုေသာ သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိပါသည္။
"႐ွစ္ျပည္နယ္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖယ္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုလို႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေျပာခ်င္တာက တန္းတူညီမွ်ရဖို႔၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ရဖို႔ကို လိုခ်င္တယ္" ဟု ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွ ဦးမင္းေဇယ်ာက ေျပာၾကားသည္။
တခ်ဳိ႕ဖက္ဒရယ္စနစ္ တုိင္းျပည္ေတြမွာ ဒီမိုကရက္တစ္ စနစ္ကို မသံုးဘဲနဲ႔ အာဏာရွင္စနစ္တို႔၊ ဆိုရွယ္လစ္ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္တို႔၊ တစ္ပါတီစနစ္တို႔လို သံုးတဲ့အတြက္ တခ်ဳိ႕ဖက္ဒရယ္ တုိင္းျပည္ေတြက ၿပိဳကြဲခဲ့ရတာ ရွိတယ္။ ဒါက ႏိုင္ငံေရး စနစ္အမွားေၾကာင့္ ျဖစ္တာ။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္မယ္ဆိုရင္ ႏုိင္ငံေရး စနစ္ကိုလည္း အမွားခံလို႔ မရဘူး။ ႏိုင္ငံေရး စနစ္ကလည္း ဒီမိုကရက္တစ္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ျဖစ္ဖို႔ လုိတယ္ . . . . .
"အေရးႀကီးတာက ဘာလဲဆိုေတာ့ ဖက္ဒရယ္အဆင့္ သြားဖို႔က အာဏာခြဲေ၀မႈက အဓိကပဲ။ ဗဟိုအစိုးရကေန ျပည္နယ္အစိုးရကို အာဏာခြဲေ၀ေရး ေျပလည္သြားမယ္၊ မွ်တသြားမယ္ဆိုရင္ ေက်နပ္ၾကမွာပဲ။ ကိုယ့္ျပည္နယ္မွာ ကိုယ့္ၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီးခြင့္ပဲ။ အေရးႀကီးတာက ျပည္နယ္သားေတြ သူတို႔လုိခ်င္တဲ့ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အခြင့္အေရး ေပးႏိုင္ဖို႔ပါပဲ။ အဲဒါ ေပးလုိက္ရင္ က်န္တဲ့ျပႆနာေတြ သူ႔ဟာသူ ေျပလည္သြားလိမ့္မယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ ဘာမွဒါေတြက မထင္ရွားေသးတဲ့ အခ်ိန္က်ေတာ့ ဟိုဟာျဖစ္ရမယ္၊ ဒီဟာျဖစ္ရမယ္ဆိုၿပီး ဆႏၵေတြ ေဖာ္ထုတ္ေနၾကတာေပါ့။ ခုနေျပာတဲ့ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ ေရာက္လာရင္ ေက်နပ္သြားမယ့္ လူေတြလည္း အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္" ဟု ေဒါက္တာတူးဂ်ာက ဆိုသည္။
"ရွစ္ျပည္နယ္ပဲ ျပျပ၊ ဘယ္ႏွစ္ျပည္နယ္ပဲ ျပျပ၊ ငါးျပည္နယ္ ပဲျပျပ၊ အရင္တုန္းက ငါးျပည္နယ္ပဲ ရွိတာကိုး။ ဘယ္လိုပဲျပျပ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္နဲ႔ တန္းတူညီတူ အခြင့္အေရး မရွိရင္ ဘာမွမထူးဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က တန္းတူညီတူ အခြင့္အေရး ရွိရမယ္။ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ရွိရမယ္။ ကိုယ့္ေဒသ ကိုယ့္အုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိရမယ္။ အဓိကက ျပည္ေထာင္စု လုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ ျပည္နယ္လုပ္ပိုင္ခြင့္။ ျပည္ေထာင္စု လုပ္ပိုင္ခြင့္မွာ ကာကြယ္ေရးနဲ႔ လံုျခံဳေရးက ျပည္ေထာင္စု လုပ္ပိုင္ခြင့္ထား။ ႏိုင္ငံျခားေရးက ျပည္ေထာင္စု လုပ္ပိုင္ခြင့္ထား။ ေငြေရးေၾကးေရး၊ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း၊ ပညာေရးတို႔ကိုလည္း ျပည္ေထာင္စုထား။ အဲဒီေတာ့ ျပည္ေထာင္စု လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ငါးခုေျခာက္ခုေလာက္ထားၿပီး က်န္တာေတြအားလံုးကို ျပည္နယ္လုပ္ပုိင္ခြင့္ ေပးလိုက္။ ဒါဆိုရင္ တရားမွ်တသြားမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုိခ်င္တဲ့ တန္းတူညီမွ်ေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္လည္း ျဖစ္လာမယ္" ဟု ဦးစိုင္းအိုက္ေပါင္းက ေျပာၾကားသည္။

ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရး
"အခု ေျပာေနတာေတြ အကုန္လံုးရဲ႕ အခ်ဳပ္က ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒေပၚ မူတည္တယ္။ ဒီအေျခခံ ဥပေဒအရ ဘာမွျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီေတာ့ အေျခခံဥပေဒကို ဘယ္လိုျပင္ၾကမလဲ။ အားလံုးပါ၀င္တဲ့ ညီလာခံႀကီး တစ္ခုကို လုပ္ရမယ္။ ဒီညီလာခံ ျဖစ္ဖို႔အတြက္ ဘယ္လိုေတာင္းဆိုမလဲ ဆိုတာကို အရင္ဆံုး စဥ္းစားဖို႔ လိုတယ္။ အဲဒီညီလာခံကေနမွ ရလာတဲ့ အေျဖအရ လုပ္ၾကရမွာပဲ ျဖစ္တယ္" ဟု ဦး၀င္းတင္က ဆိုပါသည္။
"အမွန္ကေတာ့ လက္ရွိရွိေနတဲ့ အေျခခံဥပေဒကို ဘာေတြဟာ ျပင္သင့္တယ္။ ဘာေတြဟာ မျပင္သင့္ဘူး ဆုိတာကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရွိေနတဲ့ လူမ်ဳိးစံုက ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့မွ ျပင္သင့္တာ ျပင္ဖို႔ပဲ။ ဖြဲ႕စည္းပံု ဥပေဒ ခဏခဏ ဖ်က္လိုက္၊ အသစ္ဆြဲလုိက္ ဆိုရင္ေတာ့ မေကာင္းဘူး" ဟု သခင္ခ်န္ထြန္းက ေျပာပါသည္။
"လက္ရွိႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းမွာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုေတြဟာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ တန္းတူရည္တူ ခြင့္ေတြကို တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ ရႏိုင္သေရြ႕၊ ရေအာင္ စနစ္တက် ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ သင့္တယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္တာ ျဖစ္ျဖစ္၊ အသစ္ေရးတာ ျဖစ္ျဖစ္မွာ အဲဒီ အခြင့္အေရးေတြကို တိတိက်က် ေဖာ္ျပထားတာမ်ဳိး ပါ၀င္ဖို႔ ၀ိုင္း၀န္းေဆာင္ရြက္ သင့္တယ္" ဟု ႏိုင္ငံေရးေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားေနသူ ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္းက ေျပာၾကားသည္။
ထို႔အျပင္ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ လိုလားခ်က္မ်ားကို ျပင္းထန္ေသာ အယူအဆမ်ားျဖင့္ မေတာင္းဆိုသင့္ဘဲ အားလံုးပါ၀င္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး နည္းလမ္းအရ ျပဳလုပ္ေသာ စကား၀ိုင္းမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပင္းထန္ေသာ အယူအဆမ်ားက ခရီးမေပါက္ႏိုင္ ျဖစ္မည္ကို သတိထားသင့္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။
တိုင္းရင္းသားမ်ားက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ေပၚရန္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေတာင္းဆိုခဲ့ရာမွာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ရန္ဆိုေသာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုသည္ အဓိပၸာယ္ မကြဲျပားေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီကို အေျခခံေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ပံုစံက ပိုမိုေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိပါသည္။
"ဒီဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကရက္၊ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုလို႔ ေျပာလိုက္တာက ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုအတြင္းမွာ က်င့္သံုးမယ့္ ႏိုင္ငံေရး စနစ္ေပါ့။ Political System က Democratic System ကို သံုးမယ္လို႔ ေျပာလိုက္တဲ့ သေဘာပါပဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ တခ်ဳိ႕ဖက္ဒရယ္စနစ္ တုိင္းျပည္ေတြမွာ ဒီမိုကရက္တစ္ စနစ္ကို မသံုးဘဲနဲ႔ အာဏာရွင္စနစ္တို႔၊ ဆိုရွယ္လစ္ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္တို႔၊ တစ္ပါတီစနစ္တို႔လို သံုးတဲ့အတြက္ တခ်ဳိ႕ဖက္ဒရယ္ တုိင္းျပည္ေတြက ၿပိဳကြဲခဲ့ရတာ ရွိတယ္။ ဒါက ႏိုင္ငံေရး စနစ္အမွားေၾကာင့္ ျဖစ္တာ။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္မယ္ဆိုရင္ ႏုိင္ငံေရး စနစ္ကိုလည္း အမွားခံလို႔ မရဘူး။ ႏိုင္ငံေရး စနစ္ကလည္း ဒီမိုကရက္တစ္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ျဖစ္ဖို႔ လုိတယ္" ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ဆိုပါသည္။
"ကြၽန္ေတာ္တို႔က သီအိုရီအရ ေဆြးေႏြးတယ္ဆိုေပမယ့္ ျပည္သူလူထုရဲ႕ သေဘာထားက အေရးႀကီးလာတယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဆႏၵ၊ သူတို႔ရဲ႕ အသံ။ အေရးအႀကီးဆံုးပဲဗ်။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ တုိင္းျပည္မွာ Permanent Constitution တစ္ခု ေပၚလာဖို႔ဆိုရင္ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕အသံ၊ သူတို႔ရဲ႕ဆႏၵ ေရာင္ျပန္ဟပ္ဖို႔ လိုတယ္ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သေဘာေပါက္တယ္" ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဖက္ဒရယ္စနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ ရွစ္ျပည္နယ္ႏွင့္ ဗမာျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေရးကို မိမိတစ္ဦးတည္း၏ အျမင္ျဖင့္ မေျပာလိုေၾကာင္း ဆိုပါသည္။
"အဲဒါက ေဆြးေႏြးယူရမွာပဲ။ အန္တီတစ္ေယာက္တည္း သေဘာထားနဲ႔ ဘယ္လိုေျပာလို႔ ရမွာလဲ။ ဒီပုံစံကို ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေတြအျပင္ အျခားတိုင္းရင္းသားေတြေရာ ဘယ္လိုျမင္သလဲဆိုတာ ဟိုဘက္ဒီဘက္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြး ရမွာပဲ" ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု  အေျခခံဥပေဒႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ဳိး
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (ေအာက္လႊတ္ေတာ္)ကို ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ကို အေျခခံ၍ လည္းေကာင္း၊ လူဦးေရကို အေျခခံ၍ လည္းေကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၃၃၀ မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃၃၀ ဦး၊ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၁၀ ဦး စုစုေပါင္း ၄၄၀ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ (အထက္လႊတ္ေတာ္) ကို ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ တစ္ခုစီမွ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးစီ ပါ၀င္ေစၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမမ်ား အပါအ၀င္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္တစ္ခုစီအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၂ ဦးက်စီ တူညီစြာျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆၈ ဦး၊ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမမ်ားအပါအ၀င္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္တစ္ခုစီအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလးဦးက်စီျဖင့္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ၅၆ ဦး စုစုေပါင္း ၂၂၄ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရမည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ လူဦးေရႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အရ ေရြးခ်ယ္ရေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ ရရွိေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္ကို တိုင္းရင္းသားမ်ားဘက္က ကန္႔ကြက္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္မွာ တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ မွ်တမႈ မရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေသာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္ ၁၆၈ ဦးတြင္ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္မွာ ၈၄ ဦးသာ ပါ၀င္ၿပီး က်န္ ၈၄ ဦးမွာ ဗမာမ်ား ျဖစ္ေနသျဖင့္ ထိုအေရအတြက္ကို မွ်တမႈရွိေစရန္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ဗမာျပည္နယ္ သီးျခားသတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ ရွစ္ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ရွိလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအလုိက္ လူဦးေရ၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္
စဥ္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အက်ယ္အ၀န္း (စတုရန္းမုိင္) လူဦးေရ ခ႐ုိင္ ၿမိဳ႕နယ္
၁။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၃၄၃၇၉ .၂၂ ၁၂၅၄၃၈၁ ၁၈
၂။ ကယားျပည္နယ္ ၄၅၂၉ .၅၆ ၂၇၆၆၉၃
၃။ ကရင္ျပည္နယ္ ၁၁၇၃၀ .၈၅ ၁၃၄၇၇၃၂
၄။ ခ်င္းျပည္နယ္ ၁၃၉၀၆ .၉၇ ၄၈၇၃၆၁
၅။ မြန္ျပည္နယ္ ၄၇၄၇ .၇၆ ၂၅၁၈၁၅၂ ၁၀
၆။ ရခုိင္ျပည္နယ္ ၁၄၂၀၀ .၀၈ ၂၆၄၉၈၀၂ ၁၇
၇။ ရွမ္းျပည္နယ္ ၆၀၁၅၅ .၂၃ ၄၆၇၅၅၅၅ ၁၂ ၅၄
၈။ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ၁၇၃၀၅ .၃၂ ၄၇၇၀၉၀၅ ၂၅
၉။ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ၁၄၆၅၀ .၈၇ ၆၉၃၅၃၅၇ ၃၀
၁၀။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၃၉၆၇ .၈၆ ၅၉၀၇၂၈ ၄၅
၁၁။ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ၃၆၅၃၄ ၅၄၄၉၉၃၄ ၃၈
၁၂။ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၁၆၇၃၅ .၅၆ ၁၃၂၈၈၁၃ ၁၀
၁၃။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ၁၅၂၁၃ .၃၃ ၄၉၇၇၉၆၆ ၂၈
၁၄။ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ၁၃၅၂၅ .၁၈ ၇၀၅၁၃၄၈ ၂၆

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္အလိုက္၏ ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြးခံ ၾကသူမ်ား
(၁) ကခ်င္ ၉၃
(၂) ကယား ၃၃
(၃) ကရင္ ၅၁
(၄) ခ်င္း ၅၅
(၅) စစ္ကိုင္း ၂၄၂
(၆) တနသၤာရီ ၄၅
(၇) ပဲခူး ၂၅၅
(၈) မေကြး ၁၇၀
(၉) မႏၱေလး ၂၉၇
(၁၀) မြန္ ၉၅
(၁၁) ရခိုင္ ၁၅၂
(၁၂) ရန္ကုန္ ၄၀၀
(၁၃) ရွမ္း ၂၀၄
(၁၄) ဧရာ၀တီ ၂၀၄

စုစုေပါင္း ၂၂၉၆
၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု အေျခခံပါတီ ၃၆ ပါတီ၊ ေက်ာင္းသားလူငယ္ပါတီ ရွစ္ပါတီ၊ ႏုိင္ငံေရး သမားေဟာင္းမ်ားပါတီ ၂၀ ပါတီ၊ ႏုိင္ငံေရး အရည္အေသြးစုံပါတီ ၂၉ ပါတီ၊ စုစုေပါင္း ၉၃ ပါတီ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ခဲ့ပါသည္။ ထုိသုိ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ ကခ်င္ေျခာက္ပါတီ၊ ကယားႏွစ္ပါတီ၊ ကရင္သံုးပါတီ၊ ခ်င္းႏွစ္ပါတီ၊ မြန္တစ္ပါတီ၊ ဗမာ ၅၇ ပါတီ၊ ရခုိင္ကိုးပါတီ၊ ရွမ္း ၁၂ ပါတီ၊ နာဂတစ္ပါတီ အစရွိသျဖင့္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ဗမာပါတီျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က မဲဆႏၵနယ္ အမ်ားဆုံးတြင္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ ပါတီမ်ားႏွင့္ အႏုိင္ရ ကုိယ္စားလွယ္ အေရအတြက္
စဥ္ ပါတီအမည္ ကုိယ္စားလွယ္အေရအတြက္
၁။ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၃၉၂ ဦး
၂။ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၂၁ ဦး
၃။ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၁၁ ဦး
၄။ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ ၁၀ ဦး
၅။ မြန္အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ ၅ ဦး
၆။ အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရးဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ ၄ ဦး
၇။ ကခ်င္ျပည္နယ္အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီကြန္ဂရက္ ၃ ဦး
၈။ ခ်င္းအမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၃ ဦး
၉။ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီပါတီ ၃ ဦး
၁၀။ ျပည္ေထာင္စု ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၃ ဦး
၁၁။ ကယားျပည္နယ္ လူမ်ဳိးေပါင္းစံု ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၂ ဦး
၁၂။ ကယန္းအမ်ဳိးသားမ်ား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ ၂ ဦး
၁၃။ ဇိုမီး အမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ ၂ ဦး
၁၄။ နာဂေတာင္တန္းေဒသတုိးတက္ေရးပါတီ ၂ ဦး
၁၅။ တအာ၀္း(ပေလာင္) အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၂ ဦး
၁၆။ ကမန္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၁ ဦး
၁၇။ ကရင္ျပည္နယ္ အမ်ဳိးသားမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၁ ဦး
၁၈။ ဒီမုိကေရစီပါတီ ၁ ဦး
၁၉။ ဒီမုိကရက္တစ္ တကၠသုိလ္ဘြဲ႔ရႏွင့္ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔ ၁ ဦး
၂၀။ ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၁ ဦး
၂၁။ ျပည္ေထာင္စု ဓႏုအမ်ိဳးသား အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၁ ဦး
၂၂။ ျပည္ေထာင္စုအမ်ဳိးသားမ်ား ဒီမုိကေရစီပါတီ ၁ ဦး
၂၃။ မရာ ျပည္သူ႔ပါတီ ၁ ဦး
၂၄။ ၿမိဳေခၚခမီ အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔ ၁ ဦး
၂၅။ မ်ဳိးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔ ၁ ဦး
၂၆။ ရွမ္းျပည္နယ္ ကိုးကန္႔ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ ၁ ဦး
၂၇။ လားဟူ အမ်ဳိးသားဖြံ႔ ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ ၁ ဦး

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လႊတ္ေတာ္အလုိက္ ပါတီမ်ားမွ အေရြးခ်ယ္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

T-19-8

Eleven

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...