Monday, July 29, 2013

ေခ်ာကလက္ ပိုမိုစားရန္အံ့ၾသစရာေကာင္းေသာအေၾကာင္းရင္း(၃) ခ်က္ေခ်ာကလက္၏ သာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ အစြမ္းမ်ားထဲမွ မ်ားစြာတို႔ကိုေကာင္းစြာသိရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ လူသိပ္မသိေသာ ၎၏ က်န္းမာေရးဂုဏ္သတၱိမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လို႔ကေရာ မည္သုိ႔နည္း။ မၾကာေသးခင္က ေလ့လာမႈမ်ားက ေခ်ာကလက္စားသံုးျခင္းသည္ ႏွလံုးက်န္းမာေရးမွစ၍ သင့္ကို ပိန္ပိန္ပါးပါးထားရွိျခင္းအထိ က်န္းမာေရးအက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားစြာ ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္သည္။


ေခ်ာကလက္က မ်က္စိအျမင္ကို ပိုမိုေကာင္းေစသည္

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၿဗိတိသွ်ေလ့လာသူမ်ားက အရြယ္ေရာက္သူ လူငယ္မ်ားကို ေခ်ာကလက္ အမည္းႏွင့္ အျဖဴတစ္ခုခုကို စားခိုင္းၾကသည္။ ထို႔ေနာက္သူတို႔၏ မ်က္စိအျမင္ကို စမ္းသပ္ၾကသည္။ျပန္လာၾကၿပီး အျခားေခ်ာကလက္အမ်ဳိး
အစားကိုစား၍ စမ္းသပ္မႈကို ျပန္လုပ္ၾကသည္။ ေခ်ာကလက္အျဖဴႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ေခ်ာကလက္အမည္းမ်ားက စမ္းသပ္ခ်က္
ရလဒ္ အမွတ္မ်ား ပိုမိုျမင့္ေနသည္ကိုေလ့လာသူမ်ား ေတြ႕ရွိၾကသည္။မ်က္စိအျမင္အေပၚ ေခ်ာကလက္၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈက အသက္ပိုႀကီးေသာ အရြယ္ေရာက္သူမ်ားတြင္ ပိုမိုႀကီးမားႏုိင္သည္ဟု စာေရးဆရာမ်ားက ထင္ျမင္ခ်က္ေပးၾကသည္။

အႀကံေပးခ်က္

သင္ ေခ်ာကလက္ေတာင့္ တစ္ေတာင့္ ၀ယ္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ကိုးကိုး ၇၂ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးရွိေသာ
ေခ်ာကလက္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ တစ္ေန႔လွ်င္ေခ်ာကလက္ ေအာင္စတစ္၀က္ (သို႔)ေခ်ာကလက္အမ်ားစု၏ ၂ လက္မ ပတ္လည္ခန္႔ စားပါ။

ေခ်ာကလက္က သင့္၏အသားအေရကိုကာကြယ္သည္

၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ာမန္ေလ့လာမႈတစ္ခုက မည္းနက္ေသာ ေခ်ာကလက္ထဲမွဖေလဘြန္နဲလ္သည္အေရျပားကိုUVအလင္း၏အႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ၿဗိတိန္မွ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ ေလ့လာမႈတစ္ခုက အလားတူရလဒ္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သင္၏အေရျပားကို ကာကြယ္ရန္ လိုအပ္ေသာဖေလဘြန္နဲလ္အဆင့္ကစံခ်ိန္မီ ေခ်ာကလက္အမ်ားစုတြင္ ေတြ႕ရေသာဖေလဘြန္နဲလ္၏အဆင့္ထက္ပိုမိုျမင့္မားသည္ကိုသတိျပဳမိၾကသည္။ ေလ့လာမႈတြင္ အသံုးျပဳေသာ ဖေလဘြန္နဲလ္ျမင့္သည့္ အထူးသီးသန္႔ ေခ်ာကလက္က ေသြးလည္ပတ္မႈႏွင့္ အေရျပားစိုစြတ္မႈကို ျမႇင့္တင္ၿပီး၊ အ
သားအေရကိုပိုမိုက်န္းမာ၍ၾကည့္ေကာင္းေအာင္ လုပ္ေပးသည္။

အႀကံေပးခ်က္ -

ေခ်ာကလက္ေတာင့္ကို ေရြးခ်ယ္ေသာအခါ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် ပါ၀င္ပစၥည္းအနည္းဆံုး ေခ်ာကလက္ကိုရွာပါ။ သၾကားမ်ားေသာ ေခ်ာကလက္ကို မလိုခ်င္ပါႏွင့္။ ကိုကိုး အမ်ားဆံုး ေခ်ာကလက္ကိုရွာပါ။

ေခ်ာကလက္က သင္၏ႏွလံုးကိုအကူအညီေပးသည္

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိသွ်ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ဂ်ာနယ္ထဲ၌ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အဆင့္ျမင့္ ေလ့လာစစ္ေဆးမႈ တစ္ခုကေခ်ာကလက္ စားသံုးျခင္းသည္ ႏွလံုးေသြးေၾကာေရာဂါအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ႏုိင္မႈ အႏၲရာယ္ကို ၃ ပံု၊ ၁ ပံု ေလွ်ာ့ခ်ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိသည္။
သီးျခားေလ့လာမႈမ်ားက ေခ်ာကလက္သည္ ေသြးတိုးႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ၿပီး ေသြးေၾကာက်န္းမာေရးကို ျမႇင့္တင္ႏုိင္၍ ေသြးသၾကားကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိသည္။

အႀကံေပးခ်က္

က်န္းမာေရး အပိုဆုမ်ားကို လိုခ်င္ပါသလား။ ခ်ယ္ရီ၊ ဗာဒမ္သို႔မဟုတ္ ခ်င္း ပါရွိေသာ ေခ်ာကလက္အမည္း အနည္းငယ္ကို စားပါ။ က်န္းမာေရးညီၫြတ္ေသာ အျခားပါ၀င္ပစၥည္းေပါင္းစပ္ထားေသာ ေခ်ာကလက္မွ အာနိသင္ေပါင္းစံုကို သင္ ရရွိလိမ့္မည္။

• မင္းသုတ

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ မူဝါဒစနစ္ အမွားေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ားအေႂကြးႏြံနစ္ရဟုုဆို

ေအာင္သူ(ေဒးဒရဲ)
ဓါတ္ပုံ-ရဲေနာင္(ဖယ္ခုံ)
====================================================
လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာန၏မူဝါဒ စနစ္အမွားမ်ားေၾကာင့္ ေတာင္ သူမ်ား အေႂကြးႏြံနစ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကြန္ ရက္မွဦးတင္ကိုလင္းကေျပာသည္။
အစိုးရ၏ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳး ေရးဘဏ္မွ လယ္စိုက္ရာသီမ်ား အတြက္ ေခ်းေငြမ်ား ေခ်းယူခဲ့ ၿပီး ရွစ္လအတြင္း ျပန္လည္ဆပ္ ရမည္ျဖစ္၍ ေတာင္သူမ်ား အ ေနျဖင့္ ေခ်းေငြမ်ားကို ရွာႀကံဆပ္ ရာမွ အေႂကြးႏြံနစ္ရျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ယင္းကဆိုသည္။
ဦးတင္ကိုလတ္က ''လယ္သ မားေတြက သြင္းအားစုေထာက္ ပံ့မႈေတြ လိုတယ္။ ဝါဆို၊ ဝါေခါင္ ဆိုရင္ လယ္ေတြလဲ စိုက္ေနၿပီ။ စိုက္စရိတ္လိုတယ္။ စိုက္ဘဏ္ က ေခ်းေပးတယ္။ ၿပီးေတာ့ ရွစ္ လၾကာရင္ျပန္ဆပ္ရမွာ။ စပါးေပၚ လို႔ ျပန္ဆပ္မယ့္အခ်ိန္မွာ စပါး ေဈးက မေကာင္းဘူး။ ဒီလိုမ်ိဳး ျပန္ဆပ္ဖို႔ဆိုတာနဲ႔တင္ ပတ္ခ်ာ ေတြလည္ၿပီး ဟိုကအတိုးနဲ႔ဆြဲ၊ ဒီ ကအတိုးနဲ႔ဆြဲ၊ အဲဒါနဲ႔တင္ ခ်ာခ်ာ ေတြလည္ၿပီး အေႂကြးသံသရာ ဂယက္က မထြက္ေတာ့ဘူးျဖစ္ ေနတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး ရွစ္လေပး ေခ်း မယ့္အစား တစ္ႏွစ္ဆိုရင္ေရာ မ ျဖစ္နိုင္ဘူးလား။ ေသခ်ာတာတစ္ ခုက ေတာင္တန္းေပၚမွာ ေတာင္ ယာစနစ္က ေပ်ာက္ေနပါၿပီ''ဟု ေျပာသည္။
ယင္းကဲ့သို႔ အေႂကြးမ်ား တစ္စတစ္စ မ်ားလာျခင္းမွစတင္ ကာ လယ္သမားမ်ား လယ္ဆုံးရႈံး မႈမ်ားရွိသကဲ့သို႔ အစိုးရမွ သိမ္း ဆည္းျခင္းေၾကာင့္ လယ္သမား မ်ား လယ္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မရွိေတာ့ ေၾကာင္း ယင္းကဆိုသည္။
လြတ္လပ္ေသာ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားအသင္းမွ ဦးသိန္း ေအာင္က ''ေတာင္သူေတြ စိုက္ ခ်ိန္မွာ ေခ်းေငြမရလို႔ အျပင္က အတိုးႏႈန္းေတြ ႀကီးစြာယူရတယ္။ ဒီကိစၥက တစ္လေနလို႔ မသိသာ ဘူး။ တစ္ႏွစ္ေနလို႔ရွိရင္လဲ သိပ္ မသိတာဘူး။ ႏွစ္ႏွစ္ သုံးႏွစ္ဆို အတိုးေရာ အရင္းေရာ ေပါင္းရင္ ေထာင္ဂဏန္းကို ကပ္သြားေရာ။ ဒါေတြကစတင္ၿပီး လယ္သမား ေတြ အေႂကြးႏြံနစ္သြားတယ္။ ၿပီး ေတာ့ျပန္ဆပ္ဖို႔မရွိေတာ့လယ္အပ္ လိုက္ရတယ္။ ဒါေတြကို ကုပ္ေသြး စုပ္ခ်င္တဲ့လူေတြကအပိုင္ကိုင္ထား တယ္။ ၿပီးေတာ့ လယ္မဲ့ယာမဲ့ေတြ ျဖစ္ကုန္ေရာ''ဟု ေျပာသည္။
ပဲခူးအေနာက္အုပ္စုမွ လယ္ သမားဦးေမာင္ေဌးက ''ဒီႏွစ္စိုက္ စရိတ္ေခ်းေငြကို အေႂကြးေက် မွ ေခ်းေငြ ေခ်းမယ္ဆိုတာကို ၾကားေရာ လယ္သမားက စိုက္စ ရိတ္ရွိမွ လယ္စိုက္နိုင္မွာဗ်။ စိုက္ စရိတ္မရွိဘဲနဲ႔ ဘာကို သြားစိုက္ မွာလဲ။ အဲဒါနဲ႔ ရွိတဲ့ပစၥည္းကို ေပါင္ၿပီး ေရာင္းၿပီး အေႂကြးဆပ္ လိုက္တယ္။ အဲဒါေတာင္ ေခ်းေငြ ကို အခုထိမရေသးဘူးဗ်''ဟု ေျပာသည္။

မႏၲေလး မုဒိမ္းမႈ ထက္ဝက္ေက်ာ္ ကေလးမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြား


Monday, July 29, 2013

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံး၏ အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ မုဒိမ္းမႈ (သက္ငယ္ မုဒိမ္းမႈ) ႏႈန္း တတိယအဆင့္တြင္ ရွိေနသည့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ဇူလိုင္လ၂၇ ရက္ေန႔ အထိ မုဒိမ္းမႈ ျဖစ္ပြားမႈမွာ ၄၇ မႈရွိရာ သက္ငယ္ မုဒိမ္းမႈ ၂၆ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ယင္းသည္ စုစုေပါင္းအမႈ၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ႐ုံးထံမွ သိရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လစဥ္အလိုက္ ျဖစ္ပြားေသာ မုဒိမ္းမႈမ်ားတြင္ သက္ငယ္ မုဒိမ္း ျဖစ္ပြားမႈမ်ား တိုးလာသျဖင့္ မႈခင္း က်ဆင္းေရး ေဟာေျပာပြဲမ်ား ေက်း႐ြာအဆင့္ထိ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း အဆိုပါ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ႐ုံးမွ ထပ္မံသိရသည္။

သက္ငယ္ မုဒိမ္း ျဖစ္ပြားမႈသည္ ၿမဳိ႕ေပၚမ်ားထက္ ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ ပိုမို ျဖစ္ ပြားတတ္သျဖင့္ ယင္းသို႔ မူခင္း က်ဆင္းေရး ေဟာေျပာပြဲမ်ား ျပဳ လုပ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ႐ုံး ရဲမွဴး ဦးစိုးၿငိမ္းက ေျပာ ၾကားသည္။

အဆိုပါ မူခင္း က်ဆင္းေရး ေဟာေျပာပြဲတြင္ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမခံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ဥပေဒ အရာရွိ မ်ား၊ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ပူးေပါင္း၍ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ မ်ား ေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းေရး ပညာေပး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာေၾကာင္း မႏၲေလးခ႐ိုင္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမွဴး ဦးေဇာ္တင္မိုးက ေျပာ ၾကားသည္။

“သက္ဆိုင္ရာ ခ႐ိုင္ ပညာေရးမွဴးေတြက တစ္ဆင့္ စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ ဆရာမေတြက ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြကို ဂ႐ုတစိုက္ ေစာင့္ေရွာက္ ဖို႔ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္မွာ မသိတဲ့သူဆိုရင္ ျပန္ထည့္ေပးတာေတြ မလုပ္ဖို႔ မွာၾကားထားပါတယ္” ဟု ဦးေဇာ္တင္မိုးက ထပ္မံ ေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း မုဒိမ္းမႈ ၆၀ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး၊ သက္ငယ္ မုဒိမ္း ၃၁ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ႐ုံးစာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ျမန္မာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္၂၀၀၃ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အထိ ၁၀ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း မုဒိမ္းမႈ ၄၆၉၈ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ သက္ငယ္ မုဒိမ္း ျပဳက်င့္ခံရမႈ ၂၃၀၂ မႈ ရွိၿပီး ၄၈ ဒသမ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ သက္ငယ္ မုဒိမ္းမႈမ်ား ျဖစ္ပြားမႈ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

၁၀ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလိုက္ သက္ငယ္ မုဒိမ္း ျဖစ္ပြားမႈမွာ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၅၈ မႈ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၁၀၃ မႈ၊ ကယားျပည္နယ္တြင္ ၁၀ မႈ၊ ကရင္ျပည္နယ္ တြင္ ၅၂ မႈ၊ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ၁၆ မႈ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၁၅၁ မႈ၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး တြင္ ၉၄ မႈ၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၂၃၂ မႈ၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၁၁၄ မႈ၊ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးတြင္ ၂၄၉ မႈ၊ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ၁၀၀ မႈ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၉၀ မႈ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တြင္ ၄၉၉ မႈႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၃၈၆ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံး မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္ခံရသည့္ အသက္အ႐ြယ္မ်ားမွာ ႏွစ္ႏွစ္မွ ငါးႏွစ္ထိ ၁၆၇ ဦး၊ ေျခာက္ႏွစ္မွ ၁၀ ႏွစ္ အထိ ၅၃၁ ဦး၊ ၁၁ ႏွစ္မွ ၁၃ ႏွစ္အထိ ၇၃၇ ဦး၊ ၁၄ႏွစ္ အထက္ ၈၆၇ ဦး ရွိၿပီး က်ဴးလြန္သူမ်ားတြင္ အရပ္သား (သူစိမ္း) ၁၉၄၈ ဦး၊ ဝန္ထမ္း ၁၄ ဦး၊ တပ္မေတာ္သား ၂၉ ဦး၊ သံဃာ ၃၄ ဦး၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၁၀ ဦး၊ ေက်ာင္းသား ၁၁ ဦး၊ ဖခင္ ၈၅ ဦး၊ ပေထြး ၁၁၇ ဦးႏွင့္ ေဆြမ်ဳိး ၁၂၂ ဦးတို႔ ျဖစ္ကာ အဆိုပါ က်ဴးလြန္သူမ်ားထဲတြင္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္ ၇၆ ဦး ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ ႐ုံးမွတ္တမ္း မ်ားအရ ထပ္မံ သိရသည္။

The Voice Weekly

မႏၲေလး မုဒိမ္းမႈ ထက္ဝက္ေက်ာ္ ကေလးမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြား


Monday, July 29, 2013

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံး၏ အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ မုဒိမ္းမႈ (သက္ငယ္ မုဒိမ္းမႈ) ႏႈန္း တတိယအဆင့္တြင္ ရွိေနသည့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ဇူလိုင္လ၂၇ ရက္ေန႔ အထိ မုဒိမ္းမႈ ျဖစ္ပြားမႈမွာ ၄၇ မႈရွိရာ သက္ငယ္ မုဒိမ္းမႈ ၂၆ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ယင္းသည္ စုစုေပါင္းအမႈ၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ႐ုံးထံမွ သိရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လစဥ္အလိုက္ ျဖစ္ပြားေသာ မုဒိမ္းမႈမ်ားတြင္ သက္ငယ္ မုဒိမ္း ျဖစ္ပြားမႈမ်ား တိုးလာသျဖင့္ မႈခင္း က်ဆင္းေရး ေဟာေျပာပြဲမ်ား ေက်း႐ြာအဆင့္ထိ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း အဆိုပါ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ႐ုံးမွ ထပ္မံသိရသည္။

သက္ငယ္ မုဒိမ္း ျဖစ္ပြားမႈသည္ ၿမဳိ႕ေပၚမ်ားထက္ ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ ပိုမို ျဖစ္ ပြားတတ္သျဖင့္ ယင္းသို႔ မူခင္း က်ဆင္းေရး ေဟာေျပာပြဲမ်ား ျပဳ လုပ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ႐ုံး ရဲမွဴး ဦးစိုးၿငိမ္းက ေျပာ ၾကားသည္။

အဆိုပါ မူခင္း က်ဆင္းေရး ေဟာေျပာပြဲတြင္ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမခံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ဥပေဒ အရာရွိ မ်ား၊ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ပူးေပါင္း၍ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ မ်ား ေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းေရး ပညာေပး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာေၾကာင္း မႏၲေလးခ႐ိုင္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမွဴး ဦးေဇာ္တင္မိုးက ေျပာ ၾကားသည္။

“သက္ဆိုင္ရာ ခ႐ိုင္ ပညာေရးမွဴးေတြက တစ္ဆင့္ စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ ဆရာမေတြက ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြကို ဂ႐ုတစိုက္ ေစာင့္ေရွာက္ ဖို႔ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္မွာ မသိတဲ့သူဆိုရင္ ျပန္ထည့္ေပးတာေတြ မလုပ္ဖို႔ မွာၾကားထားပါတယ္” ဟု ဦးေဇာ္တင္မိုးက ထပ္မံ ေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း မုဒိမ္းမႈ ၆၀ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး၊ သက္ငယ္ မုဒိမ္း ၃၁ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ႐ုံးစာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ျမန္မာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္၂၀၀၃ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အထိ ၁၀ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း မုဒိမ္းမႈ ၄၆၉၈ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ သက္ငယ္ မုဒိမ္း ျပဳက်င့္ခံရမႈ ၂၃၀၂ မႈ ရွိၿပီး ၄၈ ဒသမ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ သက္ငယ္ မုဒိမ္းမႈမ်ား ျဖစ္ပြားမႈ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

၁၀ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလိုက္ သက္ငယ္ မုဒိမ္း ျဖစ္ပြားမႈမွာ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၅၈ မႈ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၁၀၃ မႈ၊ ကယားျပည္နယ္တြင္ ၁၀ မႈ၊ ကရင္ျပည္နယ္ တြင္ ၅၂ မႈ၊ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ၁၆ မႈ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၁၅၁ မႈ၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး တြင္ ၉၄ မႈ၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၂၃၂ မႈ၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၁၁၄ မႈ၊ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးတြင္ ၂၄၉ မႈ၊ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ၁၀၀ မႈ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၉၀ မႈ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တြင္ ၄၉၉ မႈႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၃၈၆ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံး မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္ခံရသည့္ အသက္အ႐ြယ္မ်ားမွာ ႏွစ္ႏွစ္မွ ငါးႏွစ္ထိ ၁၆၇ ဦး၊ ေျခာက္ႏွစ္မွ ၁၀ ႏွစ္ အထိ ၅၃၁ ဦး၊ ၁၁ ႏွစ္မွ ၁၃ ႏွစ္အထိ ၇၃၇ ဦး၊ ၁၄ႏွစ္ အထက္ ၈၆၇ ဦး ရွိၿပီး က်ဴးလြန္သူမ်ားတြင္ အရပ္သား (သူစိမ္း) ၁၉၄၈ ဦး၊ ဝန္ထမ္း ၁၄ ဦး၊ တပ္မေတာ္သား ၂၉ ဦး၊ သံဃာ ၃၄ ဦး၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၁၀ ဦး၊ ေက်ာင္းသား ၁၁ ဦး၊ ဖခင္ ၈၅ ဦး၊ ပေထြး ၁၁၇ ဦးႏွင့္ ေဆြမ်ဳိး ၁၂၂ ဦးတို႔ ျဖစ္ကာ အဆိုပါ က်ဴးလြန္သူမ်ားထဲတြင္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္ ၇၆ ဦး ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ ႐ုံးမွတ္တမ္း မ်ားအရ ထပ္မံ သိရသည္။

The Voice Weekly

ကေမၻာဒီးယား ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဟြန္ဆန္ အႏိုင္ရဖြယ္ရွိ
ဖႏြမ္ပင္၊ ဇူလိုင္ ၂၈

ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ၏ ပဥၥမ အႀကိမ္ေျမာက္ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ စတင္က်င္းပေနရာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟြန္ဆန္၏ ပါတီ ေနရာအမ်ားစု အႏိုင္ရမည္ ဟု ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားက ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း BBC သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

မၾကာေသးမီက ျပည္ပမွ ေရာက္ရွိလာေသာ ဆမ္မ္ရန္စီ ေခါင္းေဆာင္ေသာ အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟြန္ဆန္၏ ကေမၻာဒီးယား ျပည္သူ႔ပါတီတို႔ အဓိက ယွဥ္ၿပဳိင္သြားရမည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ဆမ္မ္ရန္စီ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပဳိင္ရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ျပည့္မီျခင္း မရွိေသာ္လည္း ၎ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာျခင္းေၾကာင့္ အတိုက္အခံမ်ား ဘက္တြင္ ေမွ်ာ္ လင့္ခ်က္မ်ား တိုးပြားလာသည္။

ပါတီေပါင္း ရွစ္ခု ပါဝင္ ယွဥ္ၿပဳိင္မည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးႏိုင္သူေပါင္း ၉ သန္းေက်ာ္အထိ ရွိသည္။

မဲ႐ုံမ်ား စတင္ ဖြင့္လွစ္ၿပီး မၾကာမီ အခ်ိန္အတြင္း အသက္ ၆၀ အ႐ြယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟြန္ဆန္က ေနအိမ္ အနီးရွိ မဲ႐ုံ တစ္ခုတြင္ မဲေပးခဲ့သည္။

၎သည္ ကေမၻာဒီးယား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ၾကာ တာဝန္ယူ ခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခု နီးပါးမွ် ထပ္မံ တာဝန္ယူလိုေသးသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားထားသည္။

အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ဆမ္မ္ရန္စီမွာ အသက္ ၆၄ ႏွစ္အ႐ြယ္ ရွိသူျဖစ္ၿပီး ၿမဳိ႕ေတာ္ ဖႏြမ္းပင္ရွိ မဲ႐ုံမ်ားကို ေထာက္ခံသူမ်ားႏွင့္အတူ လွည့္လည္ ၾကည့္႐ႈခဲ့သည္။

“မဲေပးဖို႔ သြားေနတဲ့ လူအုပ္ႀကီးကို ေတြ႕ရတာ အရမ္း ဝမ္းသာတယ္” ဟု ကေမၻာဒီးယား အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ဆမ္မ္ရန္စီက ေျပာၾကားသြား သည္။

ကေမၻာဒီးယား ေက်းလက္ ေဒသမ်ား၌ အာဏာရ ျပည္သူ႔ပါတီ အေပၚ ေထာက္ခံမႈ တိုးပြားေနၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ပါလီမန္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္း အမတ္ေနရာေပါင္း ၁၂၃ ေနရာ ရွိသည့္အနက္ ေနရာေပါင္း ၉၀ အထိ အႏိုင္ ရရွိထားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ လူထု ေထာက္ခံမႈ ျမင့္မားျခင္းမွာလည္း ခမာနီေခတ္လြန္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖဳိး တိုးတက္လာေစရန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟြန္ဆန္က စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဆမ္မ္ရန္စီ ေခါင္းေဆာင္ေသာ အမ်ဳိးသား ကူညီကယ္ဆယ္ေရး ပါတီ ကမူ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳလုပ္ေပးမည္ဟူေသာ ကတိျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္း ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပဳိင္ေနသည္။

ကေမၻာဒီးယား လူငယ္ အမ်ားစုက အတိုက္အခံ ပါတီကို မဲေပးမည္ ဟု ေလ့လာ သုံးသပ္သူမ်ားက ခန္႔မွန္းထားေသာ္လည္း မီဒီယာမ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႕ကသာ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားျခင္း၊ လြတ္လပ္၍ မွ်တေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မျဖစ္ႏိုင္ျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အတိုက္အခံမ်ား အတြက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ပြဲမွာ ခက္ခဲေနေၾကာင္း BBC သတင္းတြင္ သုံးသပ္ထားသည္။

လက္ရွိ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံသား ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ သူ ၄၀,၁၉၀ ဦးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသား ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္သူ ၂၆၆ ဦး စုစုေပါင္း ၄၀,၄၅၆ ဦးထိ ပါဝင္ ေစာင့္ၾကည့္ေန ေၾကာင္း Xinhua သတင္း တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။


The Voice Weekly

အႏုပညာ အမ်ဳိးမ်ဳိး ဖန္တီးခြင့္ရွိလာသူ ခ်မ္းမီမီကုိ

Monday, July 29, 2013

လတ္တေလာမွာေတာ့ ခ်မ္းမီမီကိုက ဒါ႐ိုက္တာ တင္ေအာင္ေက်ာ္ ႐ိုက္ကူးတဲ့ 'အစြန္းေရာက္' ဇာတ္ကားကို သူထူးစံနဲ႔အတူ သ႐ုပ္ေဆာင္ေန ပါတယ္။ ဒီဇာတ္ကားမွာ ခ်မ္းမီမီကိုက စားေသာက္ဆိုင္မွာ သီခ်င္းဆို တဲ့ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္အျဖစ္ သ႐ုပ္ ေဆာင္ထားပါတယ္။

"ခ်မ္းမီ အခုေနာက္ပိုင္းမွာ ဒရာမာဇာတ္ေတြကို အဓိက ႐ိုက္ျဖစ္ပါ တယ္။ ဟာသလည္း ႐ိုက္ျဖစ္ တယ္။ ဒါေပမဲ့ ခ်မ္းမီလုပ္ခြင့္ရမယ္ဆိုရင္ ပရိသတ္ ေတြဆီကို ဇာတ္႐ုပ္အစုံနဲ႔ ခ်ျပခ်င္ပါတယ္။ ခ်မ္းမီ က ဟာသ
ဇာတ္႐ုပ္ေတြ၊ ဘဝနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ဒရာမာ ဇာတ္ကားေတြနဲ႔လည္း လိုက္တယ္လို႔ ပရိသတ္ ေတြဆီက စကားသံေတြ ျပန္ၾကားရပါတယ္" လို႔ ပရိသတ္အတြက္ ဇာတ္႐ုပ္အစုံ ႐ိုက္ျပခ်င္ ေၾကာင္း ခ်မ္းမီမီကို က ေျပာပါတယ္။

အခုေနာက္ပိုင္း အႏုပညာအလုပ္ လုပ္ရတာ အရင္ကထက္ ပိုၿပီး ပြင့္လင္း
လာသလို၊ ပိုၿပီးလည္း လြတ္လပ္ လာေၾကာင္း ခ်မ္းမီမီကို က ေျပာပါတယ္။ "ဒီေခတ္က ပြင့္လင္းလာ သလို၊ ပိုၿပီး လြတ္လပ္လာတယ္။ အႏု ပညာကို အမ်ဳိးမ်ဳိး ဖန္တီး ခြင့္ရွိလာတယ္။

ကိုယ္ ေရာက္တဲ့ ေနရာကိုလည္း ဘယ္သူမဆို ႀကိဳးစားပိုင္ ခြင့္ရွိတယ္။ ပြင့္လင္းလာ တာနဲ႔အမွ် ဗီဒီယိုကား ေတြကိုလည္း ေသခ်ာစိ စစ္ၿပီး ႐ိုက္ကူးပါတယ္။ အခုဆင္ဆာ လြတ္လပ္ ခြင့္ေပးတယ္ဆိုတာကလည္း သူ႔ အပိုင္းနဲ႔သူ ကန္႔သတ္ထားတယ္။ ဇာတ္ကား႐ိုက္ရင္ ႏိုင္ငံျခားလိုတအားႀကီး Social က်မယ့္ ကားမ်ဳိးကို ခ်မ္းမီလုံးဝ႐ိုက္မွာ မဟုတ္ဘူး"လို႔ ခ်မ္းမီမီကိုက
ေျပာပါတယ္။

တြယ္တာ
Popular Journal

တံတားဦးေလဆိပ္တြင္ ဘိန္းျဖဴမိ

မႏၲေလး၊ ဇူလိုင္ ၂၈

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး တံတားဦးၿမဳိ႕နယ္ မႏၲေလး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္တြင္ မႏၲေလးမွ ျမစ္ႀကီးနားေလဆိပ္သို႔ လိုက္ပါမည့္ ခရီးသည္မ်ားကို ရွာေဖြ စစ္ေဆးစဥ္ ခရီးသည္ တစ္ဦး၏ ေဘာင္းဘီအိတ္ အတြင္း၌ သတၱဳဘူးအတြင္း ထည့္ထားသည့္ ဘိန္းျဖဴမ်ား ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ႐ုံးထံမွ သိရသည္။

ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီ ၁ မိနစ္ခန္႔က အဲပုဂံ ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ ခရီးစဥ္ အမွတ္ W9 417 ေလယာဥ္ႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနား ေလဆိပ္သို႔ လိုက္ပါမည့္ ခရီးသည္မ်ားကို X-Ray ျဖင့္ ေလေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားက ရွာေဖြ စစ္ေဆးစဥ္ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမဳိ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္ၿပီး ေက်ာက္အေရာင္းအဝယ္ လုပ္ကိုင္သူ ေအာင္ေဇာ္ထြန္း ၂၁ ႏွစ္၏ ေဘာင္းဘီအိတ္ အတြင္းမွ သတၱဳဘူးအတြင္း ထည့္ထားသည့္ ဘိန္းျဖဴမႈန္႔ ၀ ဒသမ ၀၁ ဂရမ္ (တန္ဖိုး က်ပ္ ၅၀၀၀) ႏွင့္ ေဆးထိုးပိုက္ တစ္ေခ်ာင္းတို႔ကို သိမ္းဆည္း ရမိခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ ႐ုံးထံမွ ထပ္မံ သိရွိရသည္။

အဆိုပါ ဘိန္းျဖဴမ်ားကို ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမဳိ႕နယ္ သင္ပန္းကုန္း ရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္သူ ကိုၾကက္ (ခ) ၾကက္ထြန္းထံမွ ဝယ္ယူခဲ့သျဖင့္ ၎ကို ရွာေဖြ ဖမ္းဆီးလ်က္ရွိေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ဆိုသည္။

ယင္းေလဆိပ္တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး လက္ဝယ္ ေတြ႕ရွိသူ ေအာင္ေဇာ္ထြန္းႏွင့္ ကိုၾကက္တို႔ကို ေလဆိပ္ နယ္ေျမ ရဲစခန္းတြင္ မူးယစ္ အမႈအမွတ္ (ပ)၂/၂၀၁၃ မူး/စိတ္ ၁၅/ ၁၆ (ဂ)၂၁ အရ အမႈ ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ႐ုံးထံမွ သိရသည္။

The Voice Weekly

ႏြားထုိးႀကီးတြင္ မုိးေခါင္၍ ႏွမ္းစုိက္ခင္းအားလံုးဆံုး႐ံႈးခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတေျပာၾကား


ေနျပည္ေတာ္- မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ႏြားထုိးႀကီးေဒသတြင္ မုိးေခါင္ ၍ ႏွမ္းစုိက္ခင္းအားလံုး ဆံုး႐ံႈးခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ က ေနျပည္ေတာ္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ အလ်င္လုိေက်းရြာတြင္ ဇူလုိင္ ၂၈ ရက္က ေျပာၾကားသည္။

“ႏြားထုိးႀကီးမွာ မုိးေခါင္လုိ႔ စိုက္ထားတဲ့ႏွမ္းေတြ အကုန္လံုးေသကုန္တယ္”ဟု အဆင့္ျမင့္လယ္ဧက ၄၄၀ ေႏြစပါးေကာက္ရိတ္သိမ္းပဲြ အခမ္းအနားတြင္ သမၼတက အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ေတာင္သူလယ္သမားေတြ အေတာ္ေလးဒုကၡေရာက္ေနတယ္”ဟု ၎ကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မိုးနည္းေရရွား ရပ္၀န္းေဒသတြင္ပါ၀င္ေသာ အဆိုပါအပူပုိင္းဇုန္ေဒသရိွ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္လည္း ထုိကဲ့သို႔ပင္ သီးႏွံမ်ားဆံုး႐ႈံး ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံအခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္မွာလည္း ေသတာပဲ။ မုိးမွမရြာတာ။ က်န္တဲ့အပင္လည္း လဲလုလဲခင္းပဲ”ဟု ပခုကၠဴေဒသခံ ကုိမုိးေအာင္က ေျပာသည္။

လက္ရိွရာသီဥတုအေျခအေနအရ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ေအာက္ပိုင္းတြင္သာ မိုးရြာၿပီး အထက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ မိုးေခါင္ေနေၾကာင္း၊ စိတ္မခ်ရေသာ ေမွ်ာ္ ကုိး၍မရေသာ ရာသီဥတုျဖစ္လာၿပီး အစုိးရပိုင္းကလည္း မည္သို႔ ကူညီရမည္ကုိ စဥ္းစားဖြယ္ရာျဖစ္လာေၾကာင္း သမၼတက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္ရိွ အဆင့္ျမင့္ လယ္ယာ(သို႔မဟုတ္) စက္မႈလယ္ယာစုိက္ ကြင္းမ်ားတြင္ မပါ၀င္ေသာ လယ္မ်ားသည္ မိုးစပါးစုိက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ ေရအ လံုအေလာက္မရရိွ၍ ေစာင့္ဆုိင္းေနရလ်က္ရိွရာ ယခုရက္ပိုင္းရြာသြန္း လာေသာမိုးေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕စုိက္ပ်ိဳးႏုိင္ၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံလယ္သမား မ်ားကေျပာသည္။

ထို႔ကဲ့သုိ႔ေသာ ရာသီဥတု အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ “လယ္ေတြကုိ ဆည္ေရေသာက္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္ဖုိ႔လုိတယ္”ဟု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သီးႏွံစုိက္ ဧရိယာ ၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ မုိးေရေသာက္ဧရိ ယာမ်ားျဖစ္ၿပီး ဆည္ေရေသာက္ဧရိယာမွာ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရိွေၾကာင္း စုိက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္း၀င္းကဆုိသည္။

ရိွၿပီးသားဆည္မ်ား၏ ေရေသာက္ဧရိယာမ်ားသည္လည္း မူလလ်ာထားခ်က္၏ ရာခုိင္ႏႈန္းအနည္းငယ္မွ်သာ ေရေပးႏုိင္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္အခ်ိဳ႕က ေထာက္ျပေျပာဆိုၾကသည္။

စက္မႈလယ္ယာ ဧက ၄၄၀စံျပစိုက္ခင္း ေကာက္ရိတ္သိမ္းပြဲသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္တက္ေရာက္စဥ္

ဓာတ္ပံု - သန္းထူး
7Day News Journal

အတိုက္အခံမ်ား ကန္႔ကြက္ေသာ္လည္း ကူဝိတ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဆက္လက္ က်င္းပ


ကူဝိတ္စီးတီး၊ ဇူလိုင္ ၂၇

ကူဝိတ္ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အခ်ဳိ႕က ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္ထားေသာ္ လည္း တစ္ႏွစ္အတြင္း ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ပါလီမန္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ဆက္လက္ က်င္းပေနေၾကာင္း BBC သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ပါလီမန္ လႊတ္ေတာ္ေဟာင္းကို ေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ နည္းလမ္းမ်ား မွားယြင္းေန ေၾကာင္း အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံ႐ုံးက အမိန္႔ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ပါလီမန္ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲသစ္မ်ား ထပ္မံ ျပဳလုပ္ရျခင္း ျဖစ္သည္။

ပင္လယ္ေကြ႕ေဒသ ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ကူဝိတ္ ပါလီမန္မွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အမ်ားဆုံးရွိသည့္ ပါလီမန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရး တင္းမာမႈမ်ား ဆက္တိုက္ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈမ်ား မၾကာခဏ ရပ္ဆိုင္းေနရသည္။

ထို႔အျပင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း က်င္းပခဲ့သည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မ်ားတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ တရားမွ်တမႈ မရွိဟုဆိုကာ လစ္ဘရယ္ ဝါဒီမ်ား၊ အစၥလာမၼစ္ ဝါဒီမ်ားႏွင့္ လူမ်ဳိးစု ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဆန္႔က်င္ခဲ့သည္။

ဥပေဒသစ္ရ မဲဆႏၵရွင္မ်ား အေနႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးသာ ေ႐ြးျခယ္ခြင့္ ရမည္ျဖစ္ၿပီး ယခင္က ကိုယ္စားလွယ္ ေလးဦးထိ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ ျပဳထားသည္။

အတိုက္အခံမ်ားကို အင္အား ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ရည္႐ြယ္ၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒသစ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒ အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္လိုပါက ပါလီမန္ အတည္ျပဳခ်က္ ယူရမည္ဟု အတိုက္အခံမ်ား မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ကူဝိတ္ ပါလီမန္၌ ဥပေဒျပဳခြင့္ အာဏာရွိသလို အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား ကိုလည္း ဆင့္ေခၚႏိုင္ခြင့္ ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ ကူဝိတ္ ေစာ္ဘြားကသာ ႏိုင္ငံ၏ အေရးႀကီး ကိစၥမ်ားကို ဆုံးျဖတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕မ်ားကိုလည္း ေစာ္ဘြား ကိုယ္တိုင္ ေ႐ြးျခယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံ၏စနစ္မ်ား ခိုင္မာအားေကာင္းမႈ မရွိျခင္း၊ ခုနစ္ႏွစ္ အတြင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေျခာက္ႀကိမ္ တိုင္တိုင္ က်င္းပျခင္း စသည့္ အခ်က္ မ်ားေၾကာင့္ လက္ရွိ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ကူဝိတ္ ႏိုင္ငံသားမ်ားက စိတ္ဝင္စားမႈ မရွိေတာ့ေပ။

ရာမန္ဒန္ ဘာသာေရးပြဲေတာ္ ကာလတြင္း က်ေရာက္ေနျခင္းႏွင့္ ေနအပူခ်ိန္ အလြန္အမင္း ျမင့္တက္ ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ မဲေပးသူမ်ားမည္ မဟုတ္ဟု BBC သတင္းတြင္ သုံးသပ္ထားသည္။

ကူဝိတ္ႏိုင္ငံတြင္း ႏိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား တိုးပြားေနျခင္းေၾကာင့္ လတ္တေလာ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အေျခခံ အေဆာက္အဦ မလုံေလာက္မႈ၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏႈန္း ေႏွးေကြးမႈ စသည့္ အခ်က္မ်ားကို အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိ ျဖစ္ေနသည္။


The Voice Weekly

ေကာင္းက်ဳိးမေပးသည့္ ေဆးလ္ိပ္ေႀကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္တတ္ေသာေရာဂါမ်ားေကာင္းက်ဳိးမေပးသည့္ ေဆးလ္ိပ္ေႀကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္တတ္ေသာေရာဂါမ်ား

(၁)ေဆးလိပ္နွင့္ အစာအိမ္နာ

ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးသူေတြမွာ အစာအိမ္နာျဖစ္သြားမွဳ ့ဟာ နွစ္ဆသာတယ္လို့ဆိုပါတယ္။ ေလ့လာခ်က္အေတာ္မ်ားမ်ားအရ ေဆးလိပ္ကို နွစ္ရွည္လမ်ား ေသာက္သုံးျခင္းဟာ အစာအိမ္ရဲ့ နံရံ၊ ေသြးစီးဆင္းမွဳ ့ကိုေၿပာင္းးလဲေစျပီး အစာအိမ္ေယာင္ယမ္းမွဳ ့ကို ျဖစ္ေစတယ္လို့သိရပါတယ္။ အဲဒီအျပင္ကို ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးျခင္းဟာ
အစာအိမ္နာရဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိုးမ်ားျဖစ္တဲ့ အစာအိမ္ေပါက္ျခင္း ၊ အစာအိမ္ေသြးယိုျခင္းတုိ ့ကိုလည္း ျဖစ္ေစျပီး အနာက်က္မွဳ ့ကိုလည္းေႏွာင့္ေႏွးေစပါတယ္။

(၂) ကင္ဆာေရာဂါ ၿဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ား

ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးသူတြေဟာ အျခားသူတြေထက္ ကင္ဆာျဖစ္နိုင္ေခ် အရမ္းမ်ားပါတယ္။ ကင္ဆာထဲမွာမွ အဆုတ္ကင္ဆာ (Lung Cancer)၊ လည္ေခ်ာင္းကင္ဆာ (Throat Cancer)၊ နွင့္ ခံတြင္း ကင္ဆာ (Oral Cancer) မ်ား အျဖစ္မ်ားပါတယ္။ ထုိ ့ျပင္ ေက်ာက္ကပ္ကင္ဆာ (Kidney Cancer)၊ အစာေရကင္ဆာ ( Oesophagus Cancer) ၊ ဆီးအိမ္ကင္ဆာ (Bladder Cancer) ၊ ပန္ကရိယကင္ဆာ ( Pancreas Cancer) ၊ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ ( Cervical Cancer) တို့ ျဖစ္ပြားမွဳ ့နဲ ့ပါ ဆက္စပ္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးတဲ့ နွစ္ရွည္ေလေလ ေသာက္သုံးတဲ့ အေရအတြက္ မ်ားလာ ေလေလ ကင္ဆာျဖစ္နိုင္ေခ် နွုန္း ပိုပိုမ်ားလာေလေလပါဘဲ။

(၃) ေသြးေႀကာက်ဥ္းမည္

နီကိုတင္းေႀကာင့္ ကိုလက္စတေရာ (Cholesterol) နဲ့ ေသြးတြင္း အဆီဓါတ္ေတြ မ်ားလာျပီး နွစ္ႀကာလာတဲ့ အခါမွာ ေသြးေႀကာနံရံေတြ ထူလာျပီး ေသြးေႀကာတြေပါ က်ဥ္းလာေစတယ္။ ေသြးေႀကာေတြ က်ဥ္းလာတဲ့အခါမွာ ေသြးမ်ားဟာ ေကာင္းစြာ မစီးဆင္းေတာ့ဘဲ ေသြးခဲမွဳ ့ေတြ ျဖစ္ေစကာ ေသြးေႀကာတခုလုံးကို ပိတ္ေစပါတယ္။
နွလုံး မွာရွိတဲ့ ေသြးေႀကာမ်ား ပိတ္သြားပါက နွလုံးသို့ ေသြးေရာက္ေအာင္ မပို့နိုင္ေတာ့ဘဲ Heart Attack ျဖင့္ ေသဆုံးသည္ထိ ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ဦးေနွာက္အတြင္းရွိ ေသြးေႀကာမ်ား ပိတ္ပါက ေလတျခမ္းျဖတ္ျခင္း နွင့္ ေလျဖန္းျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစနိုင္ပါတယ္။ ေက်ာက္ကပ္ အတြင္းရွိ ေသြးေႀကာမ်ား ပိတ္သြားပါက ေက်ာက္ကပ္ကိုပါ ထိခိုက္ပ်က္စီးေစနိုင္ပါတယ္။ ေျခေထာက္မွာ ရွိတဲ့ ေသြးေႀကာမ်ား ပိတ္သြားပါက ေသြးမေလ်ာက္္ နိုင္ေတာ့ဘဲ ပုပ္သြားကာ ေၿခေထာက္ ျဖတ္ပစ္ရသည္ထိ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ေဆးလိပ္ဟာ ကိုယ္တြင္းက အဓိက အဂၤါေတြ အကုန္လုံးကို တိုက္ရိုက္ဆိုးက်ဳိးေတြ ေပးပါတယ္။

(၄) ခဏခဏေခ်ာင္းဆုိးမည္

ေဆးလိပ္ ေသာက္သူ တြေဟာ ေခ်ာင္းခဏခဏ ဆိုးတတ္ႀကပါတယ္။ ဘာေႀကာင့္ဆိုေတာ့ ေဆးလိပ္ေႀကာင့္ အဆုတ္အတြင္းရွိ ေလအိတ္ငယ္ေလးေတြ ပ်က္စီးျပီး ေလျပြန္ကိုလဲ ေယာင္ယမ္းေစကာ ေလျပြန္ေႀကာ တေလ်ာက္လုံးကိုပါ က်ဥ္းေၿမာင္းေစပါတယ္။ ဒါေႀကာင့္ ေခ်ာင္းခဏခဏဆိုးျခင္း နွင့္ အသက္ရွုမဝျခင္း တို့ကိုပါ ျဖစ္ေစပါတယ္။

ေဆးလိပ္ဟာ သြားေတြကို ဝါေစျပီး ခံတြင္းန့ံဆိုးျခင္း တို့ကိုျဖစ္ေစျပီး ခံတြင္းက်န္းမာေရး ကိုပါ ထိခိုက္ေစပါတယ္။
ေဆးလိပ္ေႀကာင့္ ေသြးေႀကာနံရံေတြ ပ်က္စီးျပီး ေသြးတိုးေရာဂါ ကိုလည္း ျဖစ္ေစပါတယ္။ ေသြးတိုးေရာဂါ ဟာလည္း နွလုံးေရာဂါ နွင့္ ေလျဖတ္ျခင္း တို ့ကိုျဖစ္ေစဖုိ ့ တြန္းအားတခု ပါဘဲ။
ေဆးလိပ္မွာ ပါတဲ့ နီကိုတင္းဟာ အမ်ိုးသားတြေရဲ့ လိင္အဂၤါ မွာရွိတဲ့ ေသြးေႀကာေတြကိုပါ က်ဥ္းေစပါတယ္။ ေသြးေႀကာက်ဉ္းျပီး ေသြးေကာင္းစြာ မစီးဆင္မွဳ ့ေႀကာင့္္ လိင္ဂၤါရဲ ့ မ်ိုးပြား ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း ကိုထိခိုက္ျပီး(Erectile Dysfunction) ျဖစ္ေစပါတယ္။ အသက္ ၃ဝ မွ ၄ဝႀကား ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးတဲ့ အမ်ိုးသားမ်ားရဲ့ ၅၀% ဟာ Erectile Dysfunction ကိုခံစားရ တတ္ပါတယ္။
ေဆးလိပ္ေသာက္တဲ့ မိခင္တြေမွာ ကေလးေမြးဖြားပါက လမေစ့ဘဲ ေမြးျခင္း နွင့္ ေပါင္မျပည့္ျခင္း တို့ကိုပါ ျဖစ္ေစပါတယ္။
မိဘတစ္ဦးဦးက ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးသူ ျဖစ္ေနပါက အတူေနထိုင္တဲ့ ကေလးငယ္မွာ ပန္းနာရင္က်ပ္ နွင့္ အသက္ရွုလမ္းေႀကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ေစဖို့ အခြင့္အလမ္း မ်ားပါတယ္။

ဒါေႀကာင့္ မိမိအတြက္ ေကာင္းက်ဳိးမ်ား မရွိ ေဘးအတိဒုကၡမ်ားကုိသာ ေပးေနေသာ ေဆးလိပ္ေသာက္ၿခင္းကုိ သင္တတ္ႏုိင္သမွ် ေလွ်ာ့ၿပီး အလ်င္အၿမန္ ေသာက္သုံးၿခင္း မၿပဳ ့ႀကပါရန္ တုိက္တြန္းလုိက္ရပါေတာ့သည္ ခင္ဗ်ာ …..

ေဆးလိပ္ကင္းေဝး၍ အသက္ရာေက်ာ္ရွည္ပါေစ ……….
ၿမင္ေအာင္ႀကည့္ သိေအာင္ဖတ္ ၿဖတ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကဳိးစား.

အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ဝမ္းဗုိက္နာက်င္ေစၿခင္း အေႀကာင္းရင္း ( ၅ ) ခ်က္
အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုဟာ ဗိုက္ေအာင့္ျခင္း အျဖစ္မ်ားပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာျဖစ္တတ္တဲ့ ဗိုက္ေအာင့္ဗိုက္နာျခင္းဟာ ေအာက္ပါအေၾကာင္းရင္း ငါးရပ္ေၾကာင့္ အျဖစ္မ်ားပါတယ္။


၁။ သားအိမ္အတြင္းလႊာ ေနရာလဲႊျခင္း

ျဖစ္ပြားႏႈန္း - အမ်ိဳးသမီး ငါးသန္းနီးပါး

ေရာဂါအေၾကာင္း ....
သားအိမ္တစ္သွ်ဴးေတြနဲ႔တူတဲ့ ဆဲလ္ေတြဟာ ေနရာလဲြမွားတည္ရိွၿပီး ရာသီေသြးဆင္းတုိင္း လုိက္လံကြာက်ေနတာမ်ိဳးပါ။
ခံစားရတတ္ေသာ လကၡဏာမ်ား - ရာသီလာခ်ိန္မွာ ေရာၿပီး ဗိုက္ေအာင့္ျခင္းကို ဆုိးဆုိးရြားရြားခံစားရျခင္း၊ ခါးနဲ႔ေျခေထာက္ အထိနာက်င္ျခင္း

စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း - တစ္သွ်ဴးအသားစယူ စစ္ေဆးျခင္း

ေဆးကုသမႈ - Ibuprofen, Naproxen sodium စတဲ့ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးေတြနဲ႔ ေဟာ္မုန္းပါ သေႏၶတားေဆးေတြ သံုးၿပီး ကုသေလ့ရိွပါတယ္။ ဆုိးရြားတဲ့ အေျခအေနေတြမွာ သားအိမ္အတြင္းလႊာႀကီးထြားမႈကို ဖယ္ရွားဖုိ႔ ခဲြစိတ္ကုသတဲ့နည္းကို သံုးေလ့ရိွပါတယ္။


၂။ ဆီးအိတ္တာရွည္ေရာင္ရမ္းျခင္း

ျဖစ္ပြားႏႈန္း - အမ်ိဳးသမီး သံုးသန္းနီးပါး

ေရာဂါအေၾကာင္း -ဆီးအိတ္ထဲမွာ မၾကာခဏ မသက္မသာျဖစ္ရတဲ့ ခံစားခ်က္မ်ိဳးပါ။ ဘက္တီးရီးယားပိုးေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ ဆီးအိတ္တာရွည္ ေရာင္ရမ္းတာပါ။

ခံစားရတတ္ေသာ လကၡဏာမ်ား - ဆီး မၾကာခဏ သြားခ်င္တာနဲ႔ ဆီးသြားတဲ့အခါ နာက်င္တာေတြကို ခံစားရတတ္ပါတယ္။

စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း - ဆီးလမ္းေၾကာင္း ပိုးဝင္ျခင္းဟုတ္၊ မဟုတ္ ေသခ်ာေအာင္ ဆီးထဲမွာ ဘက္တီးရီးယားပိုးရိွ၊ မရိွ စစ္ေဆးျခင္းနဲ႔ ဆီးအိတ္ကို Cytoscope သံုးၿပီး ၾကည့္႐ႈျခင္း။


၃။ ဝမ္းဗိုက္ေအာက္ပိုင္းရိွ ႂကြက္သားမ်ား နာက်င္ကိုက္ခဲျခင္း

ျဖစ္ပြားႏႈန္း - အျဖစ္မ်ားေပမယ့္ လူဦးေရ ဘယ္ေလာက္မွာ ခံစားေနရမွန္း အတိအက်မသိပါ

ေရာဂါအေၾကာင္း - ႐ုပ္ပိုင္းနဲ႔ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခအေနႏွစ္ရပ္စလံုးဟာ တင္ပါးဆံုအဂၤါေတြကို ေထာက္ပံ့ေပးထားတဲ့ တင္ပါးဆံုႂကြက္သားေတြအေပၚ နာတာရွည္ ဖိအားသက္ေရာက္ေစႏိုင္ပါတယ္။

ခံစားရတတ္ေသာ လကၡဏာမ်ား - ဝမ္းဗိုက္ေအာက္ပိုင္းနာက်င္ျခင္း၊ မိန္းမကိုယ္နာက်င္ျခင္း၊ ပူစပ္ပူေလာင္ျဖစ္ျခင္းနဲ႔ ဆီးႁပြန္နာက်င္ျခင္း

စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း - ခႏၶာကိုယ္ကို စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ျခင္း (Physical Examination)


၄။ ဝမ္းဗိုက္တြင္း ေသြးေၾကာထံုးျခင္း

ျဖစ္ပြားႏႈန္း - အမ်ိဳးသမီး ခုနစ္သန္းနီးပါး

ေရာဂါအေၾကာင္း - ဝမ္းဗိုက္ထဲက ေသြးေၾကာေတြ ထံုးတာေၾကာင့္ နာက်င္မႈ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ေျခေထာက္ေသြးေၾကာထံုးျခင္းလုိပဲ ေသြးျပန္ေၾကာထဲက အဆုိ႔ရွင္ေတြဟာ အားနည္းၿပီး ေသြးစီးဆင္းအားနည္းတာေၾကာင့္ နာက်င္တဲ့ ဖိအားကို ျဖစ္ေစပါတယ္။

ခံစားရတတ္ေသာ လကၡဏာမ်ား - ဝမ္းဗိုက္ေအာက္ပိုင္းမွာ စူးစူးရွရွေအာင့္ျခင္း၊ နံနက္ခင္းမွာ သိပ္မနာဘဲ တျဖည္းျဖည္း ပိုမိုနာက်င္လာျခင္း (လဲေလ်ာင္းလိုက္တဲ့အခါ ဒါမွမဟုတ္ အပူကပ္တဲ့အခါမွာ နာက်င္မႈ ပိုဆုိးတတ္ပါတယ္)

စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း - Transcervical venogram လုိ႔ေခၚတဲ့ အထူးစစ္ေဆးနည္းသံုးၿပီး ပံုမမွန္ေသြးျပန္ေၾကာ အရြယ္အစားနဲ႔ ေသြးစီးဆင္းႏႈန္းကို တုိင္းတာႏိုင္ပါတယ္။


၅။ တာရွည္ မိန္းမကိုယ္နာျခင္း

ျဖစ္ပြားႏႈန္း - အမ်ိဳးသမီး ေျခာက္သန္းနီးပါး

ေရာဂါအေၾကာင္း - တာရွည္မိန္းမကိုယ္နာတာဟာ ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ရသလဲဆိုတာ ေသခ်ာမသိေသးပါ။ မိႈကူးစက္ပိုးဝင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သလို ျမင္းစီးျခင္းနဲ႔ ကေလးေမြးဖြားရာမွ နာ့ဗ္ေၾကာ ထိခုိက္သြားတာေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ခံစားရတတ္ေသာ လကၡဏာမ်ား - မိန္းမကိုယ္မွာ တာရွည္နာက်င္မႈ ဒါမွမဟုတ္ သက္သာလုိက္ ျပန္ျဖစ္လုိက္ နာက်င္မႈဟာ တင္ပါးနဲ႔ ေပါင္ရင္းေနရာအထိ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားတတ္ျခင္း၊ ရာသီေသြးထိန္းေတာင့္ထည့္ျခင္း၊ က်ပ္တဲ့ ဂ်င္းေဘာင္းဘီဝတ္ျခင္းနဲ႔ အထုိင္မ်ားျခင္းေတြေၾကာင့္လည္း မိန္းမကိုယ္ နာက်င္တတ္ပါတယ္။

စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း - နာက်င္မႈကို စစ္ေဆးႏိုင္ဖုိ႔ မိန္းမကိုယ္ဝကို စစ္ေဆးတဲ့ Cotton Swab test နဲ႔ စစ္ေဆးေလ့ရိွပါတယ္။
Health

ဘ၀မွာ ဘာက အေရးၾကီးဆံုးလဲ ????


(အုိက္ဒီယာကို သေဘာက်လို႔ပါဗ်ာ)

အဂၤလိပ္ အကၡရာ ABCD . . . Z အထိဆိုရင္ ၂၆ လံုး ရွိပါတယ္။ အဲဒီ အကၡရာေတြကို ဒီလို
နံပါတ္စဥ္ေတြ ထိုးၿပီး စီၾကည့္ရေအာင္ . . .
A=1, B=2, C=3, D=4, E=5,
F=6, G=7, H=8, I=9, J=10,
K=11, L=12, M=13, N=14, O=15
P=16, Q=17, R=18, S=19, T=20
U=21, V=22, W=23, X=24, Y=25, Z=26

အဲဒီလို စီၿပီးသြားရင္ေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ အကၡရာကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့
နံပါတ္တစ္ခုစီ ရွိသြားပါၿပီ။ကဲ ဘ၀မွာ ရာႏႈန္းျပည့္ေအာင္ျမင္ဖို႔ ဘာအေရးႀကီးဆံုးလဲ တြက္ၾကည့္ၾကစို႔။

၁။ အလုပ္ႀကိဳးစားျခင္း (Hard Work)
H+A+R+D+W+O+R+K
8+1+18+4+23+15+18+11= 98 %
အဲဒါေၾကာင့္ အလုပ္ႀကိဳးစားျခင္းဟာ ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။

၂။ ဗဟုသုတ (Knowledge)
K+N+O+W+L+E+D+G+E
11+14+15+22+12+5+4+7+5 = 96 %
ဗဟုသုတျပည့္စံုျခင္းကေတာ့ ၉၆ % ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။

၃။ ခ်စ္ျခင္းတရား (Love)
L+O+V+E
12+15+22+5 = 54 %
ခ်စ္ျခင္းတရားဟာ ေအာင္ျမင္ဖို႔ ၅၄ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ ရွိပါတယ္။

၄။ ကံတရား (Luck)
L+U+C+K
12+21+3+11 = 47 %
ကံတရားကေတာ့ ေအာင္ျမင္ျခင္းနဲ႔ ၄၇ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ ပတ္သက္ပါတယ္။
ဒါဆိုရင္ေတာ့ မဟုတ္ေသးဘူး။ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အျပည့္ရႏိုင္မယ့္
အေၾကာင္းတရား တခုခုေတာ့ ရွိရမယ္။
သိၿပီ ပိုက္ဆံ . . . ။

၅။ ပိုက္ဆံ (Money)
M+O+N+E+Y
13+15+14+5+25 = 72 %
မဟုတ္ျပန္ဘူး . . . ပိုက္ဆံကလည္း ၇၂ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္တယ္။ ဒါဆိုရင္....

၆။ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အေသြး (Leadership)
L+E+A+D+E+R+S+H+I+P
12+5+1+4+5+18+19+8+9+16 = 89 %
ေခါင္းေဆာင္မႈေကာင္းရင္ေတာ့ ၈၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။
ျပႆနာတိုင္းမွာ အေျဖဆိုတာ ရွိစၿမဲပါ။ အဲဒီေတာ့ ျပႆနာရဲ႕ အေျဖကို
စိတ္ေနစိတ္ထားေလး ေျပာင္းၿပီး စဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္။ ဟုတ္ၿပီ . . .
စိတ္ေနစိတ္ထား။

၇။ စိတ္ေနစိတ္ထား (Attitude)
A+T+T+I+T+U+D+E
1+20+20+9+20+21+4+5 = 100 %
ရပါၿပီ . . . ဘ၀ကို ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေအာင္ျမင္မႈေပးႏိုင္တဲ့ အရာကေတာ့
စိတ္ေနစိတ္ထားပါပဲ။ “Attitude is everything ” လို႔ ဆိုပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕
စိတ္ေနစိတ္ထားကို ေျပာင္းလိုက္တာနဲ႔ ဘ၀တစ္ခုလံုး ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။
အခု အေျဖကို သိရပါၿပီ။ ကဲ . . . ဘာဆက္လုပ္ၾကမလဲ . . . ။

ေပးဆပ္သူတို႔နားခိုရာ

လူတစ္ေယာက္ကိုခ်စ္ေနရတယ္

လူတစ္ေယာက္ကိုခ်စ္ေနရတယ္ ဆိုတာ အိပ္မက္ေလးတစ္ခုမက္ေနရသလိုပဲ ...
==================
==================


— အဲ့ဒီအိပ္မက္ေလးက အျပင္မွာ တကယ္မျဖစ္ရင္ေတာင္မွ အရမ္းကိုတန္ဖိုးထားတတ္ခဲ့တယ္
— အဲ့ဒီအိပ္မက္ေလး ေပ်ာက္ပ်က္သြားမွာလည္းစိုးရိမ္တတ္ခဲ့တယ္
— ေနာက္ဆံုး အဲ့ဒီအိပ္မက္ေလး တကယ္ေပ်ာက္ပ်က္သြားခဲ့ရင္ေတာင္ ေနာက္ထပ္ျပန္မက္လာမလားလို့ေမွ်ာ္လင့္တၾကီးေစာင့္စားတတ္ခဲ့ေသးတယ္ ..

အဲ့ဒီလိုပဲ လူတစ္ေယာက္ကို တကယ္ခ်စ္ခဲ့မိျပီဆိုရင္ေလ ..

— သူ့ဘက္က ကိုယ့္ကိုခ်စ္မွန္းမသိ မခ်စ္မွန္းမသိ ဘာမွမသိပါပဲနဲ့လည္း ကိုယ္က သူ့ကိုတန္ဖိုးထားတတ္ခဲ့တယ္
— တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ သူကိုယ့္အနားကထြက္သြားမွာကိုလည္း ေတြးျပီးစိတ္ပူေနတတ္ခဲ့တယ္
— ေနာက္ဆံုး သူ ကိုယ့္ကိုထားသြားခဲ့ရင္ေတာင္ ေနာက္ထပ္ကိုယ့္ဆီျပန္လာဦးမလား ဆိုျပီး ေမွ်ာ္လင့္တၾကီးေစာင့္စားတတ္ခဲ့ေသးတယ္ ..
မယ္ပိုး (ပိုးသင္ဇာ)
< Heart Canteen >

ေျမာက္ဦးမွာလည္း မိုးသည္းၿပီး ေရလွ်ံေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းေနေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ေပၚႏွင့္ ဆင္ေျခဖုန္းရပ္ကြက္ အခ်ိဳ႕တြင္ ေရႀကီးလ်က္ရွိပါသည္။

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ လြန္ခဲ႔ေသာ ငါးရက္ ခန္႔မွစ၍မိုးသည္း ထန္စြာရြာသြန္းေနေသာေၾကာင့္ လက္ေကာက္ေစ်း(ကန္ေခ်စု) ၾကက္ေစ်းရပ္ကြက္ ႏွင့္ ဆင္ခ်ဆိပ္(ရြာသစ္)တို႔တြင္ လူေနအိမ္ေျခ ၂၅၀ ေက်ာ္ခန္႔ ေရနစ္ျမဳတ္လ်က္ရွိသည္။

ထိုရပ္ကြက္မွ ေရေဘးဒုကၡသည္မ်ား သည္နီးစပ္ရာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း မ်ားႏွင့္ ေရလြတ္ရာေနရာမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္လ်က္ရွၾကသည္။

ဓါတ္ပံု ႏွင့္ သတင္း : Aung Soe Myint

တန္ဖိုးသိမွ တန္ဖိုး ရိွမည္ .........ဒီေန ့တရားပြဲကေန တဆင့္ခင္ခဲ့ၾကေသာ မိတ္ေဆြေတြ
ဘုရားရွီခိုးပံုစံ အေျခခံ ပံုစံေတြ သိခ်င္လို ့ က်ြန္ေတာ္တို ့
ေက်ာင္း ဘုရားခန္းေလး စာၾကည့္တိုက္ကို ေရာက္ရိွခဲ့
ၾကပါတယ္ ...........

ေအာ္ မင္းတို ့ဒီလို ဘုရားခန္းေလး လုပ္ထားတာလားတဲ့
ဟုတ္ပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို ့ႏိုင္ငံမွာေတာ့ ပုဂံ မန္းေလး
ဘုရားေတြ အမ်ားၾကီးပါဆိုေတာ့ .....

သိတယ္ သိတယ္မင္းတို ့ႏိုင္ငံက ဗုဒၶ ဘာသာထြန္းကားေသာ
ႏိုင္ငံဘဲေလတဲ့ လွပတဲ့ ပင္လယ္ကမ္းေျခေတြေရာ မလား
ဟုတ္ပါတယ္ ေခ်ာင္းသာ ငပလီ အစရိွတဲ့ အရာေတြရိွပါ
တယ္လို ့ ......

ဒီလိုနဲ ့ဘုရားခန္းထဲက ထြက္ေတာ့ အခန္းမွာ ျမန္မာရိုးရာ
လက္ဖက္ ထမင္းပူေလးရယ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ လက္ေဆာင္
ဥထားတဲ့ ေရြဖီဦး လက္ဖက္ရည္ (ျမန္မာလက္ဖက္ရည္) ဆိုျပီး
ဧည့္ခံေတာ့ သူတို ့ေတြ သေဘာတက်က် နဲ ့ေပါ့ .....

ပရိတ္ၾကီး ၁၁ သုတ္ အျခခံဘုရားရွီခိုး နဲ ့ ငါးရာငါးဆယ္
နိပါတ္ေတာ္ စာအုပ္ေတြ ေလ့လာဖို ့ငွားေပးလိုက္ပါေသးတယ္
ျပံဳးျပံဳးနဲ ့ သူတို ့ေတြ ရွာေနတာေတြကို ေတြ ့သြားေတာ့
ေပ်ာ္ရြင္စြာ ျပန္သြားၾကေလရဲ့ .......

ေအာ္ငါတို ့ႏိုင္ငံဝယ္ သာသနာ အလြန္ထြန္းေတာက္ခဲ့ျပီး
လူျဖစ္ရတာ ေတာ္ေတာ္ကံေကာင္းၾကပါလားလို ့အေတြးေတြနဲ ့
က်န္ရစ္ခဲ့ပါတယ္ .....

ကိုယ့္ႏိုင္ငံမွာရိွတာကို တန္ဖိုးထားႏိုင္ၾကဖို ့ ဒီေန ့ျပဳလုပ္ခဲ့ရေသာ
ဒါန ေပ်ာ္ရြင္ၾကည္ႏွဴးခဲ့ရေသာ ကုသိုလ္ေလးေတြရယ္ ျပန္လည္
မ်ွေဝလိုက္ပါတယ္ .......

သာဓု အႏုေမာ္ဓနာ ေခၚယူႏိုင္ပါေစေသာ........ ။

ေလးစားစြာျဖင့္
ဖိုးသားေလး

မီဒီယာဥပေဒ အေရး မေျပလည္ေသး

Monday, July 29, 2013


ျမန္မာ စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီက သူတို႔ ေရးဆြဲ ထားတဲ့ သတင္း မီဒီယာ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီး ဌာနက လႊတ္ေတာ္ကို မေရာက္ နိုင္ေအာင္ လုပ္ေန တယ္လို႔ ရန္ကုန္မွာ လုပ္တဲ့ သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲမွာ ေျပာၾကား လိုက္ပါတယ္။

ဥပေဒ ႏွစ္ခုကို ႏွစ္ဘက္ အျပန္ အလွန္ ညႇိႏွိုင္း ျပင္ဆင္ၾက ၿပီးမွ လႊတ္ေတာ္ တင္မယ္ ဆိုၿပီး ျပန္ၾကားေရး နဲ႔ စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီတို႔ အၾကား သေဘာတူ ထားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ဇူလိုင္လ ၄ ရက္မွာ ျပန္ၾကားေရး ဘက္ကေန စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီ ျပင္ခိုင္းတာ ေတြကို မျပင္ဘဲ လႊတ္ေတာ္ တင္ၿပီး ဥပေဒ အတည္ျပဳ လိုက္နိုင္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ကန္႔ကြက္ မွုေတြ စခဲ့တာပါ။

ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ ေန႔မွာေတာ့ စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီကေန ျပန္ၾကားေရး ရဲ့ ဥပေဒ ကိုကန္႔ကြက္ လိုက္ၿပီးေတာ့ ၂၄ ရက္ ေန႔မွာ ျပန္ၾကားေရး ဘက္ကလည္း စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီရဲ့ မီဒီယာ ဥပေဒ ၾကမ္းကို ေနျပည္ေတာ္မွာ ထပ္ၿပီး ျပင္ခိုင္း လိုက္ပါတယ္။

သတင္း မီဒီယာ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီး ဌာနက အခ်က္ ၁၇ ခ်က္ ကို ထပ္ျပင္ ခိုင္းလိုက္တာ ဟာ ဒီဥပေဒ ထြက္ေပၚ လာေရးကို ဟန္႔တား ေနတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ျမန္မာနိုင္ငံ စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီ ယာယီမွ ဦးသီဟေစာ က ေျပာပါတယ္။

စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီက ေရးဆြဲ ေနတဲ့ ဥပေဒၾကမ္း ကို လႊတ္ေတာ္ မတင္ရေသး ခင္မွာ ဒီလို ျပင္ဆင္ ဖို႔ ျပန္ၾကား ေရးဘက္က ေျပာ လာေပမဲ့၊ ျပန္ၾကား ေရး ဘက္က တင္တဲ့ ပုံႏွိပ္ ဥပေဒ မူၾကမ္းကို စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီက ဒီလဆန္းက ကန္႔ကြက္ခဲ့ ပါတယ္။

ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီး ဌာန ဘက္က ပုံႏွိပ္ ဥပေဒကို အတည္ျပဳဖို႔ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အပါဝင္ သမၼတ အထိ အဆင့္ေတြ က်န္ေသး သလို စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီ ကလည္း ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီး ဌာနကို ေနာက္ထပ္ ရွင္းလင္းရန္ မရွိဆိုၿပီး ေျပာခဲ့ ပါတယ္။

စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီ ကေတာ့ သတင္း လြတ္လပ္မွု အတြက္ ေနာက္ဆုံး အခ်ိန္ထိ တိုက္ပြဲ ဝင္သြား မယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ ပါတယ္။

BBC Burmese

ထပ္ျပင္ ခိုင္းတာဟာ ဥပေဒ ထြက္ေရးကို ဟန္႔တားတာ ျဖစ္တယ္ လို႔ စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီယာယီ ကေျပာ

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီလိုဘ၀ေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ားေနျပီလဲျပီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္ ၂၀ ရက္ေန႕ က ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ေဆးရံု မွာ စိတ္မေကာင္းစရာ အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခု ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ပါတယ္၊ က်မထံ ျဖစ္ျပီးကာ စမွာ သတင္းပို႕ ေပးသူရွိခဲ့ေပမဲ့ က်မကလည္း အားလပ္ရက္ရွည္နဲ႕ ဆက္ျပီး ခရီးထြက္ေနတာေၾကာင့္ ဒီသတင္း ကို မ စံုစမ္းခဲ့ရပါဘူး၊ 

အခုမွ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းက မိတ္ေဆြ ေတြ က ဗီဒီယို၊ ဓာတ္ပံု၊ အသံ နဲ႕ တကြ စံုစမ္းေပးကာ က်မထံေပးပို႕ ခဲ့ လို႕ ဒီသတင္း တင္ေပးပါရေစ၊ လိုင္းမေကာင္းလို႕ ဗီဒီယိုဖိုင္ နဲ႕ အသံဖိုင္ မရေသးပါ။ 

သတင္းတင္တာ ေနာက္က်သြား တဲ့ အတြက္ မိသားစုကို ေရာ သတင္းေပးပို႕ သူကို အႏူးအညြတ္ ေတာင္းပန္ပါတယ္။

ေက်းဇူးျပဳျပီး ရွယ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။


ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ သံဘို ေခ်ာင္းဖ်ားေက်းရြာက ကိုေအာင္လိႈင္ဝင္း၊ မျဖဴျဖဳစန္း တို႕ရဲ့ ေလးႏွစ္ငါးလ အရြယ္ သမီး ကေလး မေက်ာ့မြန္ေအး ဟာ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး လို႕ ယူဆလို႕ ရတဲ့ ေရာဂါနဲ႕ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းေဆးရံုမွာ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း တို႕ရဲ့ ေပါ့ေလ်ာ့စြာနဲ႕ ဂ႐ုမစိုက္မႈေၾကာင့္ အသက္ဆံုးရွုံးခဲ့ ရပါတယ္။ 

ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ ေန႕ ကတည္း က ျမိဳ႕နယ္ ဆရာဝန္ၾကီး ေဒါက္တာ ေအာင္ေဇာ္မိုး ရဲ့ ေဆးခန္းမွာ ကုသမႈခံယူ ခဲ့ပါတယ္။ 

သာမန္သာ ကုေပးခဲ့ ျပီး လက္လုပ္လက္စား ပုပၸားေတာင္က လပ္မွာ ေစ်းေရာင္းေနရသူ မိသားစုုက ေဆးခန္းျပ တာ ေန႕စဥ္ ၇၅၀၀ က်ပ္ထိ ေတာင္းခံတယ္ လို႕ ေျပာပါတယ္။

ဇူလိုင္ လ ၂၀ရက္ မနက္ ကိုးနာရီ မွာေတာ့ ေဆးရံု အုပ္ၾကီးေဒါက္တာေအာင္ေဇာ္မိုးက ေဆးရံုကို လႊဲေပးပါေတာ့တယ္။

ေဆးရံုလႊဲေပးဖို႕ ေဆးစာေရးေပးတာအတြက္ ေငြ ၁၅၀၀၀ က်ပ္ေတာင္းခံျပီး ဖခင္ျဖစ္သူက ေငြအဆင္သင့္မရွိလို႕ အျခားမိတ္ေဆြလူနာထံမွ ေငြ ၁၀၀၀၀က်ပ္ ခဏေခ်းယူကာ ေတာင္းပန္၍ေပးခဲ့ ရပါတယ္။

အဲဒီေန႕ တစ္ေန႕လုံး ေဆးရံုကို ဆရာဝန္ၾကီးက လာမၾကည့္ဘဲ ညကိုးနာရီေက်ာ္ အသက္ဆုံးျပီးကာ မွ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ 

တစ္ေန႕လုံး ပူေဆြးေသာက ေရာက္ေနရသူ မိသားစုကို က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈထက္ (ညေနပိုင္း မွာ တစ္ေခါက္လာခဲ့တဲ့ သူနာျပဳ ဆရာမေလးမွအပ) ေဆးရံုဝန္ထမ္းအားလံုးက ဆူပူေငါက္ငမ္းမႈ၊ ေငြေတာင္းခံမႈ၊႐ိုင္းျပစြာ ဆက္ဆံမႈတို႕သာ ျပဳခဲ့တယ္ လို႕ မိခင္ျဖစ္သူက ျပန္လည္ကာ ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

အဆိုးဆုံးက ေတာ့ ေသဆုံးသူ ဟာ ေဆးရံုတက္ျပီး ၂၄နာရီအတြင္း (၁၂နာရီအၾကာ) အသက္ဆုံး ခဲ့ေပမဲ့ ရင္ခြဲရုံမွာ မခြဲစိတ္ခဲ့ သလို သုဂတိရွင္ နာမႈကူညီေရးအသင္း ကား က လာသယ္ရာမွာလည္း လူနာတင္ပို႕ရန္ ဟု တမင္သက္သက္ေရးခဲ့ပါတယ္။

ဒါကို သုဂတိရွင္ အသင္းတာဝန္က်သူက လက္မခံႏိုင္ လို႕ ျပန္လည္ေျပာကာမွ အေလာင္းသယ္ယူရန္ ဟုျပင္ဆင္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ က်န္ရစ္သူ မိသားစုကို ေဆးမွတ္တမ္း၊ ေဆးရုံမွ ေသဆုံး၍ ဆင္းေၾကာင္းလက္မွတ္၊ စသည္တို႕ကို ယခုအခ်ိန္ထိ ထုတ္မေပးေသးသလို ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ဟု တစ္ရြာလုံးမွ သိရွိေသာ္လည္း ေဆးရံုက ေသြးလြန္တုတ္ေကြးဟု မိသားစုကို ယခုအခ်ိန္ထိ မေျပာခဲ့ပါဘူး။ 

လူတစ္ေယာက္ ရဲ့ စာရင္းမရွိ အင္းမရွိ၊ လက္လြတ္စပယ္ ျပဳခဲ့တယ္ လို႕ ယူဆကာ က်န္ရစ္သူမိသားစုနဲ႕ ရြာသူရြာသား အားလုံးက ခံျပင္းေဒါသထြက္လ်က္ရွိေနပါတယ္။

ဒီကိစၥေၾကာင့္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ ျပည့္သူ႕ေဆးရံု ကို အယံုအၾကည္မရွိေတာ့ပဲ ရြံရွာေၾကာက္ရြံ႕ျပီး ေခ်ာင္းဖ်ားရြာ ႏွင့္ သံဘို အလယ္ရြာမွ ကေလး ၁၁ေယာက္ ဟာ ေညာင္ဦးေဆးရုံ မွာ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးနဲ႕ ကုသမႈခံယူခဲ့ၾကပါတယ္။ 

အခုဆို သက္သာေပ်ာက္ကင္းလို႕ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေဆးရံုမွဆင္းခဲ့ပါျပီ။
က်န္းမာေရးဝန္ၾကီး ဌာန ကို ျမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးအကူအညီနဲ႕ မေက်ာ့မြန္ေအးအေၾကာင္းကို တိုင္ၾကားခဲ့လို႕ ဇူလိုင္ လ ၂၄ရက္မွာ ေတာ့ ျမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဌာနက ရြာကို လာစစ္ရာမွာ 

ပိုးေလာက္လန္းကို သာ ၾကည့္႐ႈခဲ့ျပီး ရြာသားမ်ားကို ေသြးလြန္တုပ္ေကြး မဟုတ္ဘဲနဲ႕ နင္တို႕ ေျပာေနေတာ့ ငါတို႕ကို အထက္က အဆူခံရတယ္ အလုပ္ရွုပ္တယ္ ဟုဆိုကာ ထပ္မံ ဆူပူၾကိမ္းေမာင္းခဲ့ျပီး ယခုအခ်ိန္ထိ ျခင္ေဆးျဖန္းျခင္းစသည္တို႕ကို မလုပ္ေဆာင္ေပးေသး ပါဘူးဘူး ။

ေညာင္ဦးျမိဳ႕ ေဆးရုံမွာ တက္ခဲ့ တဲ့ ကေလးငယ္ေတြ ရဲ့ မိသားစုေတြ က အသက္ခ်မ္းသာရသလို စိတ္လည္းအင္မတန္ခ်မ္းသာခဲ့ရပါတယ္ လို႕ ေျပာျပပါတယ္။ 

ဒါေပမဲ့ မေက်ာ့မြန္ေအးရဲ့ မိသားစုအသိုင္းအဝိုင္းက ေတာ့ အခုအခ်ိန္ထိ မ်က္ရည္လည္ရြဲ ျဖစ္ေနသလို ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ေဆးရံုအုပ္ၾကီးနဲ႕ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြ ေၾကာင့္ အျခားနယ္သူနယ္သားမ်ားကို သူတို႕လို ျဖစ္မွာ စိုးလို႕အင္တာနက္ နဲ႕အျခားသတင္းမီဒီယာေတြ က တစ္ဆင့္ေျပာျပေပးပါလို႕ အကူအညီေတာင္းခံခဲ့ပါတယ္။

ေက်းဇူးျပဳျပီး ရွယ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ မေက်ာ့မြန္ေအး ေကာင္းရာသုဂတိလားပါေစ။
(ေညာင္ဦးေဆးရုံမွ ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ့ေစတနာ၊ ဆက္ဆံေရး၊ ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းတဲ့ အေၾကာင္း ရြာသားမ်ား ေျပာျပလို႕ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္အပ္ပါတယ္)

ေမပုပၸား
၂၀၁၃ ဇူလိုင္ လ ၂၉ ရက္
မေက်ာ့မြန္ေအး ဓာတ္ပံုမ်ား၊ မိဘတို႕ ဓာက္ပံုနဲ႕ ေဆးခန္းျပ စာအုပ္ဓာတ္ပံုတို႕ကို ပူးတြဲတင္ျပပါတယ္။

Posted From ေမပုပၸား

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီလိုဘ၀ေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ားေနျပီလဲျပီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္ ၂၀ ရက္ေန႕ က ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ေဆးရံု မွာ စိတ္မေကာင္းစရာ အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခု ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ပါတယ္၊ က်မထံ ျဖစ္ျပီးကာ စမွာ သတင္းပို႕ ေပးသူရွိခဲ့ေပမဲ့ က်မကလည္း အားလပ္ရက္ရွည္နဲ႕ ဆက္ျပီး ခရီးထြက္ေနတာေၾကာင့္ ဒီသတင္း ကို မ စံုစမ္းခဲ့ရပါဘူး၊ 

အခုမွ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းက မိတ္ေဆြ ေတြ က ဗီဒီယို၊ ဓာတ္ပံု၊ အသံ နဲ႕ တကြ စံုစမ္းေပးကာ က်မထံေပးပို႕ ခဲ့ လို႕ ဒီသတင္း တင္ေပးပါရေစ၊ လိုင္းမေကာင္းလို႕ ဗီဒီယိုဖိုင္ နဲ႕ အသံဖိုင္ မရေသးပါ။ 

သတင္းတင္တာ ေနာက္က်သြား တဲ့ အတြက္ မိသားစုကို ေရာ သတင္းေပးပို႕ သူကို အႏူးအညြတ္ ေတာင္းပန္ပါတယ္။

ေက်းဇူးျပဳျပီး ရွယ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။


ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ သံဘို ေခ်ာင္းဖ်ားေက်းရြာက ကိုေအာင္လိႈင္ဝင္း၊ မျဖဴျဖဳစန္း တို႕ရဲ့ ေလးႏွစ္ငါးလ အရြယ္ သမီး ကေလး မေက်ာ့မြန္ေအး ဟာ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး လို႕ ယူဆလို႕ ရတဲ့ ေရာဂါနဲ႕ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းေဆးရံုမွာ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း တို႕ရဲ့ ေပါ့ေလ်ာ့စြာနဲ႕ ဂ႐ုမစိုက္မႈေၾကာင့္ အသက္ဆံုးရွုံးခဲ့ ရပါတယ္။ 

ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ ေန႕ ကတည္း က ျမိဳ႕နယ္ ဆရာဝန္ၾကီး ေဒါက္တာ ေအာင္ေဇာ္မိုး ရဲ့ ေဆးခန္းမွာ ကုသမႈခံယူ ခဲ့ပါတယ္။ 

သာမန္သာ ကုေပးခဲ့ ျပီး လက္လုပ္လက္စား ပုပၸားေတာင္က လပ္မွာ ေစ်းေရာင္းေနရသူ မိသားစုုက ေဆးခန္းျပ တာ ေန႕စဥ္ ၇၅၀၀ က်ပ္ထိ ေတာင္းခံတယ္ လို႕ ေျပာပါတယ္။

ဇူလိုင္ လ ၂၀ရက္ မနက္ ကိုးနာရီ မွာေတာ့ ေဆးရံု အုပ္ၾကီးေဒါက္တာေအာင္ေဇာ္မိုးက ေဆးရံုကို လႊဲေပးပါေတာ့တယ္။

ေဆးရံုလႊဲေပးဖို႕ ေဆးစာေရးေပးတာအတြက္ ေငြ ၁၅၀၀၀ က်ပ္ေတာင္းခံျပီး ဖခင္ျဖစ္သူက ေငြအဆင္သင့္မရွိလို႕ အျခားမိတ္ေဆြလူနာထံမွ ေငြ ၁၀၀၀၀က်ပ္ ခဏေခ်းယူကာ ေတာင္းပန္၍ေပးခဲ့ ရပါတယ္။

အဲဒီေန႕ တစ္ေန႕လုံး ေဆးရံုကို ဆရာဝန္ၾကီးက လာမၾကည့္ဘဲ ညကိုးနာရီေက်ာ္ အသက္ဆုံးျပီးကာ မွ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ 

တစ္ေန႕လုံး ပူေဆြးေသာက ေရာက္ေနရသူ မိသားစုကို က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈထက္ (ညေနပိုင္း မွာ တစ္ေခါက္လာခဲ့တဲ့ သူနာျပဳ ဆရာမေလးမွအပ) ေဆးရံုဝန္ထမ္းအားလံုးက ဆူပူေငါက္ငမ္းမႈ၊ ေငြေတာင္းခံမႈ၊႐ိုင္းျပစြာ ဆက္ဆံမႈတို႕သာ ျပဳခဲ့တယ္ လို႕ မိခင္ျဖစ္သူက ျပန္လည္ကာ ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

အဆိုးဆုံးက ေတာ့ ေသဆုံးသူ ဟာ ေဆးရံုတက္ျပီး ၂၄နာရီအတြင္း (၁၂နာရီအၾကာ) အသက္ဆုံး ခဲ့ေပမဲ့ ရင္ခြဲရုံမွာ မခြဲစိတ္ခဲ့ သလို သုဂတိရွင္ နာမႈကူညီေရးအသင္း ကား က လာသယ္ရာမွာလည္း လူနာတင္ပို႕ရန္ ဟု တမင္သက္သက္ေရးခဲ့ပါတယ္။

ဒါကို သုဂတိရွင္ အသင္းတာဝန္က်သူက လက္မခံႏိုင္ လို႕ ျပန္လည္ေျပာကာမွ အေလာင္းသယ္ယူရန္ ဟုျပင္ဆင္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ က်န္ရစ္သူ မိသားစုကို ေဆးမွတ္တမ္း၊ ေဆးရုံမွ ေသဆုံး၍ ဆင္းေၾကာင္းလက္မွတ္၊ စသည္တို႕ကို ယခုအခ်ိန္ထိ ထုတ္မေပးေသးသလို ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ဟု တစ္ရြာလုံးမွ သိရွိေသာ္လည္း ေဆးရံုက ေသြးလြန္တုတ္ေကြးဟု မိသားစုကို ယခုအခ်ိန္ထိ မေျပာခဲ့ပါဘူး။ 

လူတစ္ေယာက္ ရဲ့ စာရင္းမရွိ အင္းမရွိ၊ လက္လြတ္စပယ္ ျပဳခဲ့တယ္ လို႕ ယူဆကာ က်န္ရစ္သူမိသားစုနဲ႕ ရြာသူရြာသား အားလုံးက ခံျပင္းေဒါသထြက္လ်က္ရွိေနပါတယ္။

ဒီကိစၥေၾကာင့္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ ျပည့္သူ႕ေဆးရံု ကို အယံုအၾကည္မရွိေတာ့ပဲ ရြံရွာေၾကာက္ရြံ႕ျပီး ေခ်ာင္းဖ်ားရြာ ႏွင့္ သံဘို အလယ္ရြာမွ ကေလး ၁၁ေယာက္ ဟာ ေညာင္ဦးေဆးရုံ မွာ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးနဲ႕ ကုသမႈခံယူခဲ့ၾကပါတယ္။ 

အခုဆို သက္သာေပ်ာက္ကင္းလို႕ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေဆးရံုမွဆင္းခဲ့ပါျပီ။
က်န္းမာေရးဝန္ၾကီး ဌာန ကို ျမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးအကူအညီနဲ႕ မေက်ာ့မြန္ေအးအေၾကာင္းကို တိုင္ၾကားခဲ့လို႕ ဇူလိုင္ လ ၂၄ရက္မွာ ေတာ့ ျမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဌာနက ရြာကို လာစစ္ရာမွာ 

ပိုးေလာက္လန္းကို သာ ၾကည့္႐ႈခဲ့ျပီး ရြာသားမ်ားကို ေသြးလြန္တုပ္ေကြး မဟုတ္ဘဲနဲ႕ နင္တို႕ ေျပာေနေတာ့ ငါတို႕ကို အထက္က အဆူခံရတယ္ အလုပ္ရွုပ္တယ္ ဟုဆိုကာ ထပ္မံ ဆူပူၾကိမ္းေမာင္းခဲ့ျပီး ယခုအခ်ိန္ထိ ျခင္ေဆးျဖန္းျခင္းစသည္တို႕ကို မလုပ္ေဆာင္ေပးေသး ပါဘူးဘူး ။

ေညာင္ဦးျမိဳ႕ ေဆးရုံမွာ တက္ခဲ့ တဲ့ ကေလးငယ္ေတြ ရဲ့ မိသားစုေတြ က အသက္ခ်မ္းသာရသလို စိတ္လည္းအင္မတန္ခ်မ္းသာခဲ့ရပါတယ္ လို႕ ေျပာျပပါတယ္။ 

ဒါေပမဲ့ မေက်ာ့မြန္ေအးရဲ့ မိသားစုအသိုင္းအဝိုင္းက ေတာ့ အခုအခ်ိန္ထိ မ်က္ရည္လည္ရြဲ ျဖစ္ေနသလို ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ေဆးရံုအုပ္ၾကီးနဲ႕ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြ ေၾကာင့္ အျခားနယ္သူနယ္သားမ်ားကို သူတို႕လို ျဖစ္မွာ စိုးလို႕အင္တာနက္ နဲ႕အျခားသတင္းမီဒီယာေတြ က တစ္ဆင့္ေျပာျပေပးပါလို႕ အကူအညီေတာင္းခံခဲ့ပါတယ္။

ေက်းဇူးျပဳျပီး ရွယ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ မေက်ာ့မြန္ေအး ေကာင္းရာသုဂတိလားပါေစ။
(ေညာင္ဦးေဆးရုံမွ ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ့ေစတနာ၊ ဆက္ဆံေရး၊ ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းတဲ့ အေၾကာင္း ရြာသားမ်ား ေျပာျပလို႕ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္အပ္ပါတယ္)

ေမပုပၸား
၂၀၁၃ ဇူလိုင္ လ ၂၉ ရက္
မေက်ာ့မြန္ေအး ဓာတ္ပံုမ်ား၊ မိဘတို႕ ဓာက္ပံုနဲ႕ ေဆးခန္းျပ စာအုပ္ဓာတ္ပံုတို႕ကို ပူးတြဲတင္ျပပါတယ္။

Posted From ေမပုပၸား

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီလိုဘ၀ေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ားေနျပီလဲျပီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္ ၂၀ ရက္ေန႕ က ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ေဆးရံု မွာ စိတ္မေကာင္းစရာ အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခု ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ပါတယ္၊ က်မထံ ျဖစ္ျပီးကာ စမွာ သတင္းပို႕ ေပးသူရွိခဲ့ေပမဲ့ က်မကလည္း အားလပ္ရက္ရွည္နဲ႕ ဆက္ျပီး ခရီးထြက္ေနတာေၾကာင့္ ဒီသတင္း ကို မ စံုစမ္းခဲ့ရပါဘူး၊ 

အခုမွ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းက မိတ္ေဆြ ေတြ က ဗီဒီယို၊ ဓာတ္ပံု၊ အသံ နဲ႕ တကြ စံုစမ္းေပးကာ က်မထံေပးပို႕ ခဲ့ လို႕ ဒီသတင္း တင္ေပးပါရေစ၊ လိုင္းမေကာင္းလို႕ ဗီဒီယိုဖိုင္ နဲ႕ အသံဖိုင္ မရေသးပါ။ 

သတင္းတင္တာ ေနာက္က်သြား တဲ့ အတြက္ မိသားစုကို ေရာ သတင္းေပးပို႕ သူကို အႏူးအညြတ္ ေတာင္းပန္ပါတယ္။

ေက်းဇူးျပဳျပီး ရွယ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။


ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ သံဘို ေခ်ာင္းဖ်ားေက်းရြာက ကိုေအာင္လိႈင္ဝင္း၊ မျဖဴျဖဳစန္း တို႕ရဲ့ ေလးႏွစ္ငါးလ အရြယ္ သမီး ကေလး မေက်ာ့မြန္ေအး ဟာ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး လို႕ ယူဆလို႕ ရတဲ့ ေရာဂါနဲ႕ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းေဆးရံုမွာ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း တို႕ရဲ့ ေပါ့ေလ်ာ့စြာနဲ႕ ဂ႐ုမစိုက္မႈေၾကာင့္ အသက္ဆံုးရွုံးခဲ့ ရပါတယ္။ 

ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ ေန႕ ကတည္း က ျမိဳ႕နယ္ ဆရာဝန္ၾကီး ေဒါက္တာ ေအာင္ေဇာ္မိုး ရဲ့ ေဆးခန္းမွာ ကုသမႈခံယူ ခဲ့ပါတယ္။ 

သာမန္သာ ကုေပးခဲ့ ျပီး လက္လုပ္လက္စား ပုပၸားေတာင္က လပ္မွာ ေစ်းေရာင္းေနရသူ မိသားစုုက ေဆးခန္းျပ တာ ေန႕စဥ္ ၇၅၀၀ က်ပ္ထိ ေတာင္းခံတယ္ လို႕ ေျပာပါတယ္။

ဇူလိုင္ လ ၂၀ရက္ မနက္ ကိုးနာရီ မွာေတာ့ ေဆးရံု အုပ္ၾကီးေဒါက္တာေအာင္ေဇာ္မိုးက ေဆးရံုကို လႊဲေပးပါေတာ့တယ္။

ေဆးရံုလႊဲေပးဖို႕ ေဆးစာေရးေပးတာအတြက္ ေငြ ၁၅၀၀၀ က်ပ္ေတာင္းခံျပီး ဖခင္ျဖစ္သူက ေငြအဆင္သင့္မရွိလို႕ အျခားမိတ္ေဆြလူနာထံမွ ေငြ ၁၀၀၀၀က်ပ္ ခဏေခ်းယူကာ ေတာင္းပန္၍ေပးခဲ့ ရပါတယ္။

အဲဒီေန႕ တစ္ေန႕လုံး ေဆးရံုကို ဆရာဝန္ၾကီးက လာမၾကည့္ဘဲ ညကိုးနာရီေက်ာ္ အသက္ဆုံးျပီးကာ မွ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ 

တစ္ေန႕လုံး ပူေဆြးေသာက ေရာက္ေနရသူ မိသားစုကို က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈထက္ (ညေနပိုင္း မွာ တစ္ေခါက္လာခဲ့တဲ့ သူနာျပဳ ဆရာမေလးမွအပ) ေဆးရံုဝန္ထမ္းအားလံုးက ဆူပူေငါက္ငမ္းမႈ၊ ေငြေတာင္းခံမႈ၊႐ိုင္းျပစြာ ဆက္ဆံမႈတို႕သာ ျပဳခဲ့တယ္ လို႕ မိခင္ျဖစ္သူက ျပန္လည္ကာ ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

အဆိုးဆုံးက ေတာ့ ေသဆုံးသူ ဟာ ေဆးရံုတက္ျပီး ၂၄နာရီအတြင္း (၁၂နာရီအၾကာ) အသက္ဆုံး ခဲ့ေပမဲ့ ရင္ခြဲရုံမွာ မခြဲစိတ္ခဲ့ သလို သုဂတိရွင္ နာမႈကူညီေရးအသင္း ကား က လာသယ္ရာမွာလည္း လူနာတင္ပို႕ရန္ ဟု တမင္သက္သက္ေရးခဲ့ပါတယ္။

ဒါကို သုဂတိရွင္ အသင္းတာဝန္က်သူက လက္မခံႏိုင္ လို႕ ျပန္လည္ေျပာကာမွ အေလာင္းသယ္ယူရန္ ဟုျပင္ဆင္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ က်န္ရစ္သူ မိသားစုကို ေဆးမွတ္တမ္း၊ ေဆးရုံမွ ေသဆုံး၍ ဆင္းေၾကာင္းလက္မွတ္၊ စသည္တို႕ကို ယခုအခ်ိန္ထိ ထုတ္မေပးေသးသလို ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ဟု တစ္ရြာလုံးမွ သိရွိေသာ္လည္း ေဆးရံုက ေသြးလြန္တုတ္ေကြးဟု မိသားစုကို ယခုအခ်ိန္ထိ မေျပာခဲ့ပါဘူး။ 

လူတစ္ေယာက္ ရဲ့ စာရင္းမရွိ အင္းမရွိ၊ လက္လြတ္စပယ္ ျပဳခဲ့တယ္ လို႕ ယူဆကာ က်န္ရစ္သူမိသားစုနဲ႕ ရြာသူရြာသား အားလုံးက ခံျပင္းေဒါသထြက္လ်က္ရွိေနပါတယ္။

ဒီကိစၥေၾကာင့္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ ျပည့္သူ႕ေဆးရံု ကို အယံုအၾကည္မရွိေတာ့ပဲ ရြံရွာေၾကာက္ရြံ႕ျပီး ေခ်ာင္းဖ်ားရြာ ႏွင့္ သံဘို အလယ္ရြာမွ ကေလး ၁၁ေယာက္ ဟာ ေညာင္ဦးေဆးရုံ မွာ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးနဲ႕ ကုသမႈခံယူခဲ့ၾကပါတယ္။ 

အခုဆို သက္သာေပ်ာက္ကင္းလို႕ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေဆးရံုမွဆင္းခဲ့ပါျပီ။
က်န္းမာေရးဝန္ၾကီး ဌာန ကို ျမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးအကူအညီနဲ႕ မေက်ာ့မြန္ေအးအေၾကာင္းကို တိုင္ၾကားခဲ့လို႕ ဇူလိုင္ လ ၂၄ရက္မွာ ေတာ့ ျမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဌာနက ရြာကို လာစစ္ရာမွာ 

ပိုးေလာက္လန္းကို သာ ၾကည့္႐ႈခဲ့ျပီး ရြာသားမ်ားကို ေသြးလြန္တုပ္ေကြး မဟုတ္ဘဲနဲ႕ နင္တို႕ ေျပာေနေတာ့ ငါတို႕ကို အထက္က အဆူခံရတယ္ အလုပ္ရွုပ္တယ္ ဟုဆိုကာ ထပ္မံ ဆူပူၾကိမ္းေမာင္းခဲ့ျပီး ယခုအခ်ိန္ထိ ျခင္ေဆးျဖန္းျခင္းစသည္တို႕ကို မလုပ္ေဆာင္ေပးေသး ပါဘူးဘူး ။

ေညာင္ဦးျမိဳ႕ ေဆးရုံမွာ တက္ခဲ့ တဲ့ ကေလးငယ္ေတြ ရဲ့ မိသားစုေတြ က အသက္ခ်မ္းသာရသလို စိတ္လည္းအင္မတန္ခ်မ္းသာခဲ့ရပါတယ္ လို႕ ေျပာျပပါတယ္။ 

ဒါေပမဲ့ မေက်ာ့မြန္ေအးရဲ့ မိသားစုအသိုင္းအဝိုင္းက ေတာ့ အခုအခ်ိန္ထိ မ်က္ရည္လည္ရြဲ ျဖစ္ေနသလို ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ေဆးရံုအုပ္ၾကီးနဲ႕ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြ ေၾကာင့္ အျခားနယ္သူနယ္သားမ်ားကို သူတို႕လို ျဖစ္မွာ စိုးလို႕အင္တာနက္ နဲ႕အျခားသတင္းမီဒီယာေတြ က တစ္ဆင့္ေျပာျပေပးပါလို႕ အကူအညီေတာင္းခံခဲ့ပါတယ္။

ေက်းဇူးျပဳျပီး ရွယ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ မေက်ာ့မြန္ေအး ေကာင္းရာသုဂတိလားပါေစ။
(ေညာင္ဦးေဆးရုံမွ ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ့ေစတနာ၊ ဆက္ဆံေရး၊ ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းတဲ့ အေၾကာင္း ရြာသားမ်ား ေျပာျပလို႕ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္အပ္ပါတယ္)

ေမပုပၸား
၂၀၁၃ ဇူလိုင္ လ ၂၉ ရက္
မေက်ာ့မြန္ေအး ဓာတ္ပံုမ်ား၊ မိဘတို႕ ဓာက္ပံုနဲ႕ ေဆးခန္းျပ စာအုပ္ဓာတ္ပံုတို႕ကို ပူးတြဲတင္ျပပါတယ္။

Posted From ေမပုပၸား

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီလိုဘ၀ေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ားေနျပီလဲျပီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္ ၂၀ ရက္ေန႕ က ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ေဆးရံု မွာ စိတ္မေကာင္းစရာ အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခု ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ပါတယ္၊ က်မထံ ျဖစ္ျပီးကာ စမွာ သတင္းပို႕ ေပးသူရွိခဲ့ေပမဲ့ က်မကလည္း အားလပ္ရက္ရွည္နဲ႕ ဆက္ျပီး ခရီးထြက္ေနတာေၾကာင့္ ဒီသတင္း ကို မ စံုစမ္းခဲ့ရပါဘူး၊ 

အခုမွ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းက မိတ္ေဆြ ေတြ က ဗီဒီယို၊ ဓာတ္ပံု၊ အသံ နဲ႕ တကြ စံုစမ္းေပးကာ က်မထံေပးပို႕ ခဲ့ လို႕ ဒီသတင္း တင္ေပးပါရေစ၊ လိုင္းမေကာင္းလို႕ ဗီဒီယိုဖိုင္ နဲ႕ အသံဖိုင္ မရေသးပါ။ 

သတင္းတင္တာ ေနာက္က်သြား တဲ့ အတြက္ မိသားစုကို ေရာ သတင္းေပးပို႕ သူကို အႏူးအညြတ္ ေတာင္းပန္ပါတယ္။

ေက်းဇူးျပဳျပီး ရွယ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။


ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ သံဘို ေခ်ာင္းဖ်ားေက်းရြာက ကိုေအာင္လိႈင္ဝင္း၊ မျဖဴျဖဳစန္း တို႕ရဲ့ ေလးႏွစ္ငါးလ အရြယ္ သမီး ကေလး မေက်ာ့မြန္ေအး ဟာ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး လို႕ ယူဆလို႕ ရတဲ့ ေရာဂါနဲ႕ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းေဆးရံုမွာ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း တို႕ရဲ့ ေပါ့ေလ်ာ့စြာနဲ႕ ဂ႐ုမစိုက္မႈေၾကာင့္ အသက္ဆံုးရွုံးခဲ့ ရပါတယ္။ 

ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ ေန႕ ကတည္း က ျမိဳ႕နယ္ ဆရာဝန္ၾကီး ေဒါက္တာ ေအာင္ေဇာ္မိုး ရဲ့ ေဆးခန္းမွာ ကုသမႈခံယူ ခဲ့ပါတယ္။ 

သာမန္သာ ကုေပးခဲ့ ျပီး လက္လုပ္လက္စား ပုပၸားေတာင္က လပ္မွာ ေစ်းေရာင္းေနရသူ မိသားစုုက ေဆးခန္းျပ တာ ေန႕စဥ္ ၇၅၀၀ က်ပ္ထိ ေတာင္းခံတယ္ လို႕ ေျပာပါတယ္။

ဇူလိုင္ လ ၂၀ရက္ မနက္ ကိုးနာရီ မွာေတာ့ ေဆးရံု အုပ္ၾကီးေဒါက္တာေအာင္ေဇာ္မိုးက ေဆးရံုကို လႊဲေပးပါေတာ့တယ္။

ေဆးရံုလႊဲေပးဖို႕ ေဆးစာေရးေပးတာအတြက္ ေငြ ၁၅၀၀၀ က်ပ္ေတာင္းခံျပီး ဖခင္ျဖစ္သူက ေငြအဆင္သင့္မရွိလို႕ အျခားမိတ္ေဆြလူနာထံမွ ေငြ ၁၀၀၀၀က်ပ္ ခဏေခ်းယူကာ ေတာင္းပန္၍ေပးခဲ့ ရပါတယ္။

အဲဒီေန႕ တစ္ေန႕လုံး ေဆးရံုကို ဆရာဝန္ၾကီးက လာမၾကည့္ဘဲ ညကိုးနာရီေက်ာ္ အသက္ဆုံးျပီးကာ မွ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ 

တစ္ေန႕လုံး ပူေဆြးေသာက ေရာက္ေနရသူ မိသားစုကို က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈထက္ (ညေနပိုင္း မွာ တစ္ေခါက္လာခဲ့တဲ့ သူနာျပဳ ဆရာမေလးမွအပ) ေဆးရံုဝန္ထမ္းအားလံုးက ဆူပူေငါက္ငမ္းမႈ၊ ေငြေတာင္းခံမႈ၊႐ိုင္းျပစြာ ဆက္ဆံမႈတို႕သာ ျပဳခဲ့တယ္ လို႕ မိခင္ျဖစ္သူက ျပန္လည္ကာ ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

အဆိုးဆုံးက ေတာ့ ေသဆုံးသူ ဟာ ေဆးရံုတက္ျပီး ၂၄နာရီအတြင္း (၁၂နာရီအၾကာ) အသက္ဆုံး ခဲ့ေပမဲ့ ရင္ခြဲရုံမွာ မခြဲစိတ္ခဲ့ သလို သုဂတိရွင္ နာမႈကူညီေရးအသင္း ကား က လာသယ္ရာမွာလည္း လူနာတင္ပို႕ရန္ ဟု တမင္သက္သက္ေရးခဲ့ပါတယ္။

ဒါကို သုဂတိရွင္ အသင္းတာဝန္က်သူက လက္မခံႏိုင္ လို႕ ျပန္လည္ေျပာကာမွ အေလာင္းသယ္ယူရန္ ဟုျပင္ဆင္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ က်န္ရစ္သူ မိသားစုကို ေဆးမွတ္တမ္း၊ ေဆးရုံမွ ေသဆုံး၍ ဆင္းေၾကာင္းလက္မွတ္၊ စသည္တို႕ကို ယခုအခ်ိန္ထိ ထုတ္မေပးေသးသလို ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ဟု တစ္ရြာလုံးမွ သိရွိေသာ္လည္း ေဆးရံုက ေသြးလြန္တုတ္ေကြးဟု မိသားစုကို ယခုအခ်ိန္ထိ မေျပာခဲ့ပါဘူး။ 

လူတစ္ေယာက္ ရဲ့ စာရင္းမရွိ အင္းမရွိ၊ လက္လြတ္စပယ္ ျပဳခဲ့တယ္ လို႕ ယူဆကာ က်န္ရစ္သူမိသားစုနဲ႕ ရြာသူရြာသား အားလုံးက ခံျပင္းေဒါသထြက္လ်က္ရွိေနပါတယ္။

ဒီကိစၥေၾကာင့္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ ျပည့္သူ႕ေဆးရံု ကို အယံုအၾကည္မရွိေတာ့ပဲ ရြံရွာေၾကာက္ရြံ႕ျပီး ေခ်ာင္းဖ်ားရြာ ႏွင့္ သံဘို အလယ္ရြာမွ ကေလး ၁၁ေယာက္ ဟာ ေညာင္ဦးေဆးရုံ မွာ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးနဲ႕ ကုသမႈခံယူခဲ့ၾကပါတယ္။ 

အခုဆို သက္သာေပ်ာက္ကင္းလို႕ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေဆးရံုမွဆင္းခဲ့ပါျပီ။
က်န္းမာေရးဝန္ၾကီး ဌာန ကို ျမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးအကူအညီနဲ႕ မေက်ာ့မြန္ေအးအေၾကာင္းကို တိုင္ၾကားခဲ့လို႕ ဇူလိုင္ လ ၂၄ရက္မွာ ေတာ့ ျမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဌာနက ရြာကို လာစစ္ရာမွာ 

ပိုးေလာက္လန္းကို သာ ၾကည့္႐ႈခဲ့ျပီး ရြာသားမ်ားကို ေသြးလြန္တုပ္ေကြး မဟုတ္ဘဲနဲ႕ နင္တို႕ ေျပာေနေတာ့ ငါတို႕ကို အထက္က အဆူခံရတယ္ အလုပ္ရွုပ္တယ္ ဟုဆိုကာ ထပ္မံ ဆူပူၾကိမ္းေမာင္းခဲ့ျပီး ယခုအခ်ိန္ထိ ျခင္ေဆးျဖန္းျခင္းစသည္တို႕ကို မလုပ္ေဆာင္ေပးေသး ပါဘူးဘူး ။

ေညာင္ဦးျမိဳ႕ ေဆးရုံမွာ တက္ခဲ့ တဲ့ ကေလးငယ္ေတြ ရဲ့ မိသားစုေတြ က အသက္ခ်မ္းသာရသလို စိတ္လည္းအင္မတန္ခ်မ္းသာခဲ့ရပါတယ္ လို႕ ေျပာျပပါတယ္။ 

ဒါေပမဲ့ မေက်ာ့မြန္ေအးရဲ့ မိသားစုအသိုင္းအဝိုင္းက ေတာ့ အခုအခ်ိန္ထိ မ်က္ရည္လည္ရြဲ ျဖစ္ေနသလို ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ေဆးရံုအုပ္ၾကီးနဲ႕ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြ ေၾကာင့္ အျခားနယ္သူနယ္သားမ်ားကို သူတို႕လို ျဖစ္မွာ စိုးလို႕အင္တာနက္ နဲ႕အျခားသတင္းမီဒီယာေတြ က တစ္ဆင့္ေျပာျပေပးပါလို႕ အကူအညီေတာင္းခံခဲ့ပါတယ္။

ေက်းဇူးျပဳျပီး ရွယ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ မေက်ာ့မြန္ေအး ေကာင္းရာသုဂတိလားပါေစ။
(ေညာင္ဦးေဆးရုံမွ ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ့ေစတနာ၊ ဆက္ဆံေရး၊ ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းတဲ့ အေၾကာင္း ရြာသားမ်ား ေျပာျပလို႕ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္အပ္ပါတယ္)

ေမပုပၸား
၂၀၁၃ ဇူလိုင္ လ ၂၉ ရက္
မေက်ာ့မြန္ေအး ဓာတ္ပံုမ်ား၊ မိဘတို႕ ဓာက္ပံုနဲ႕ ေဆးခန္းျပ စာအုပ္ဓာတ္ပံုတို႕ကို ပူးတြဲတင္ျပပါတယ္။

Posted From ေမပုပၸား

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီလိုဘ၀ေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ားေနျပီလဲျပီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္ ၂၀ ရက္ေန႕ က ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ေဆးရံု မွာ စိတ္မေကာင္းစရာ အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခု ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ပါတယ္၊ က်မထံ ျဖစ္ျပီးကာ စမွာ သတင္းပို႕ ေပးသူရွိခဲ့ေပမဲ့ က်မကလည္း အားလပ္ရက္ရွည္နဲ႕ ဆက္ျပီး ခရီးထြက္ေနတာေၾကာင့္ ဒီသတင္း ကို မ စံုစမ္းခဲ့ရပါဘူး၊ 

အခုမွ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းက မိတ္ေဆြ ေတြ က ဗီဒီယို၊ ဓာတ္ပံု၊ အသံ နဲ႕ တကြ စံုစမ္းေပးကာ က်မထံေပးပို႕ ခဲ့ လို႕ ဒီသတင္း တင္ေပးပါရေစ၊ လိုင္းမေကာင္းလို႕ ဗီဒီယိုဖိုင္ နဲ႕ အသံဖိုင္ မရေသးပါ။ 

သတင္းတင္တာ ေနာက္က်သြား တဲ့ အတြက္ မိသားစုကို ေရာ သတင္းေပးပို႕ သူကို အႏူးအညြတ္ ေတာင္းပန္ပါတယ္။

ေက်းဇူးျပဳျပီး ရွယ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။


ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ သံဘို ေခ်ာင္းဖ်ားေက်းရြာက ကိုေအာင္လိႈင္ဝင္း၊ မျဖဴျဖဳစန္း တို႕ရဲ့ ေလးႏွစ္ငါးလ အရြယ္ သမီး ကေလး မေက်ာ့မြန္ေအး ဟာ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး လို႕ ယူဆလို႕ ရတဲ့ ေရာဂါနဲ႕ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းေဆးရံုမွာ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း တို႕ရဲ့ ေပါ့ေလ်ာ့စြာနဲ႕ ဂ႐ုမစိုက္မႈေၾကာင့္ အသက္ဆံုးရွုံးခဲ့ ရပါတယ္။ 

ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ ေန႕ ကတည္း က ျမိဳ႕နယ္ ဆရာဝန္ၾကီး ေဒါက္တာ ေအာင္ေဇာ္မိုး ရဲ့ ေဆးခန္းမွာ ကုသမႈခံယူ ခဲ့ပါတယ္။ 

သာမန္သာ ကုေပးခဲ့ ျပီး လက္လုပ္လက္စား ပုပၸားေတာင္က လပ္မွာ ေစ်းေရာင္းေနရသူ မိသားစုုက ေဆးခန္းျပ တာ ေန႕စဥ္ ၇၅၀၀ က်ပ္ထိ ေတာင္းခံတယ္ လို႕ ေျပာပါတယ္။

ဇူလိုင္ လ ၂၀ရက္ မနက္ ကိုးနာရီ မွာေတာ့ ေဆးရံု အုပ္ၾကီးေဒါက္တာေအာင္ေဇာ္မိုးက ေဆးရံုကို လႊဲေပးပါေတာ့တယ္။

ေဆးရံုလႊဲေပးဖို႕ ေဆးစာေရးေပးတာအတြက္ ေငြ ၁၅၀၀၀ က်ပ္ေတာင္းခံျပီး ဖခင္ျဖစ္သူက ေငြအဆင္သင့္မရွိလို႕ အျခားမိတ္ေဆြလူနာထံမွ ေငြ ၁၀၀၀၀က်ပ္ ခဏေခ်းယူကာ ေတာင္းပန္၍ေပးခဲ့ ရပါတယ္။

အဲဒီေန႕ တစ္ေန႕လုံး ေဆးရံုကို ဆရာဝန္ၾကီးက လာမၾကည့္ဘဲ ညကိုးနာရီေက်ာ္ အသက္ဆုံးျပီးကာ မွ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ 

တစ္ေန႕လုံး ပူေဆြးေသာက ေရာက္ေနရသူ မိသားစုကို က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈထက္ (ညေနပိုင္း မွာ တစ္ေခါက္လာခဲ့တဲ့ သူနာျပဳ ဆရာမေလးမွအပ) ေဆးရံုဝန္ထမ္းအားလံုးက ဆူပူေငါက္ငမ္းမႈ၊ ေငြေတာင္းခံမႈ၊႐ိုင္းျပစြာ ဆက္ဆံမႈတို႕သာ ျပဳခဲ့တယ္ လို႕ မိခင္ျဖစ္သူက ျပန္လည္ကာ ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

အဆိုးဆုံးက ေတာ့ ေသဆုံးသူ ဟာ ေဆးရံုတက္ျပီး ၂၄နာရီအတြင္း (၁၂နာရီအၾကာ) အသက္ဆုံး ခဲ့ေပမဲ့ ရင္ခြဲရုံမွာ မခြဲစိတ္ခဲ့ သလို သုဂတိရွင္ နာမႈကူညီေရးအသင္း ကား က လာသယ္ရာမွာလည္း လူနာတင္ပို႕ရန္ ဟု တမင္သက္သက္ေရးခဲ့ပါတယ္။

ဒါကို သုဂတိရွင္ အသင္းတာဝန္က်သူက လက္မခံႏိုင္ လို႕ ျပန္လည္ေျပာကာမွ အေလာင္းသယ္ယူရန္ ဟုျပင္ဆင္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ က်န္ရစ္သူ မိသားစုကို ေဆးမွတ္တမ္း၊ ေဆးရုံမွ ေသဆုံး၍ ဆင္းေၾကာင္းလက္မွတ္၊ စသည္တို႕ကို ယခုအခ်ိန္ထိ ထုတ္မေပးေသးသလို ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ဟု တစ္ရြာလုံးမွ သိရွိေသာ္လည္း ေဆးရံုက ေသြးလြန္တုတ္ေကြးဟု မိသားစုကို ယခုအခ်ိန္ထိ မေျပာခဲ့ပါဘူး။ 

လူတစ္ေယာက္ ရဲ့ စာရင္းမရွိ အင္းမရွိ၊ လက္လြတ္စပယ္ ျပဳခဲ့တယ္ လို႕ ယူဆကာ က်န္ရစ္သူမိသားစုနဲ႕ ရြာသူရြာသား အားလုံးက ခံျပင္းေဒါသထြက္လ်က္ရွိေနပါတယ္။

ဒီကိစၥေၾကာင့္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ ျပည့္သူ႕ေဆးရံု ကို အယံုအၾကည္မရွိေတာ့ပဲ ရြံရွာေၾကာက္ရြံ႕ျပီး ေခ်ာင္းဖ်ားရြာ ႏွင့္ သံဘို အလယ္ရြာမွ ကေလး ၁၁ေယာက္ ဟာ ေညာင္ဦးေဆးရုံ မွာ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးနဲ႕ ကုသမႈခံယူခဲ့ၾကပါတယ္။ 

အခုဆို သက္သာေပ်ာက္ကင္းလို႕ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေဆးရံုမွဆင္းခဲ့ပါျပီ။
က်န္းမာေရးဝန္ၾကီး ဌာန ကို ျမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးအကူအညီနဲ႕ မေက်ာ့မြန္ေအးအေၾကာင္းကို တိုင္ၾကားခဲ့လို႕ ဇူလိုင္ လ ၂၄ရက္မွာ ေတာ့ ျမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဌာနက ရြာကို လာစစ္ရာမွာ 

ပိုးေလာက္လန္းကို သာ ၾကည့္႐ႈခဲ့ျပီး ရြာသားမ်ားကို ေသြးလြန္တုပ္ေကြး မဟုတ္ဘဲနဲ႕ နင္တို႕ ေျပာေနေတာ့ ငါတို႕ကို အထက္က အဆူခံရတယ္ အလုပ္ရွုပ္တယ္ ဟုဆိုကာ ထပ္မံ ဆူပူၾကိမ္းေမာင္းခဲ့ျပီး ယခုအခ်ိန္ထိ ျခင္ေဆးျဖန္းျခင္းစသည္တို႕ကို မလုပ္ေဆာင္ေပးေသး ပါဘူးဘူး ။

ေညာင္ဦးျမိဳ႕ ေဆးရုံမွာ တက္ခဲ့ တဲ့ ကေလးငယ္ေတြ ရဲ့ မိသားစုေတြ က အသက္ခ်မ္းသာရသလို စိတ္လည္းအင္မတန္ခ်မ္းသာခဲ့ရပါတယ္ လို႕ ေျပာျပပါတယ္။ 

ဒါေပမဲ့ မေက်ာ့မြန္ေအးရဲ့ မိသားစုအသိုင္းအဝိုင္းက ေတာ့ အခုအခ်ိန္ထိ မ်က္ရည္လည္ရြဲ ျဖစ္ေနသလို ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ေဆးရံုအုပ္ၾကီးနဲ႕ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြ ေၾကာင့္ အျခားနယ္သူနယ္သားမ်ားကို သူတို႕လို ျဖစ္မွာ စိုးလို႕အင္တာနက္ နဲ႕အျခားသတင္းမီဒီယာေတြ က တစ္ဆင့္ေျပာျပေပးပါလို႕ အကူအညီေတာင္းခံခဲ့ပါတယ္။

ေက်းဇူးျပဳျပီး ရွယ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ မေက်ာ့မြန္ေအး ေကာင္းရာသုဂတိလားပါေစ။
(ေညာင္ဦးေဆးရုံမွ ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ့ေစတနာ၊ ဆက္ဆံေရး၊ ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းတဲ့ အေၾကာင္း ရြာသားမ်ား ေျပာျပလို႕ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္အပ္ပါတယ္)

ေမပုပၸား
၂၀၁၃ ဇူလိုင္ လ ၂၉ ရက္
မေက်ာ့မြန္ေအး ဓာတ္ပံုမ်ား၊ မိဘတို႕ ဓာက္ပံုနဲ႕ ေဆးခန္းျပ စာအုပ္ဓာတ္ပံုတို႕ကို ပူးတြဲတင္ျပပါတယ္။

Posted From ေမပုပၸား

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီလိုဘ၀ေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ားေနျပီလဲျပီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္ ၂၀ ရက္ေန႕ က ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ေဆးရံု မွာ စိတ္မေကာင္းစရာ အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခု ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ပါတယ္၊ က်မထံ ျဖစ္ျပီးကာ စမွာ သတင္းပို႕ ေပးသူရွိခဲ့ေပမဲ့ က်မကလည္း အားလပ္ရက္ရွည္နဲ႕ ဆက္ျပီး ခရီးထြက္ေနတာေၾကာင့္ ဒီသတင္း ကို မ စံုစမ္းခဲ့ရပါဘူး၊ 

အခုမွ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းက မိတ္ေဆြ ေတြ က ဗီဒီယို၊ ဓာတ္ပံု၊ အသံ နဲ႕ တကြ စံုစမ္းေပးကာ က်မထံေပးပို႕ ခဲ့ လို႕ ဒီသတင္း တင္ေပးပါရေစ၊ လိုင္းမေကာင္းလို႕ ဗီဒီယိုဖိုင္ နဲ႕ အသံဖိုင္ မရေသးပါ။ 

သတင္းတင္တာ ေနာက္က်သြား တဲ့ အတြက္ မိသားစုကို ေရာ သတင္းေပးပို႕ သူကို အႏူးအညြတ္ ေတာင္းပန္ပါတယ္။

ေက်းဇူးျပဳျပီး ရွယ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။


ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ သံဘို ေခ်ာင္းဖ်ားေက်းရြာက ကိုေအာင္လိႈင္ဝင္း၊ မျဖဴျဖဳစန္း တို႕ရဲ့ ေလးႏွစ္ငါးလ အရြယ္ သမီး ကေလး မေက်ာ့မြန္ေအး ဟာ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး လို႕ ယူဆလို႕ ရတဲ့ ေရာဂါနဲ႕ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းေဆးရံုမွာ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း တို႕ရဲ့ ေပါ့ေလ်ာ့စြာနဲ႕ ဂ႐ုမစိုက္မႈေၾကာင့္ အသက္ဆံုးရွုံးခဲ့ ရပါတယ္။ 

ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ ေန႕ ကတည္း က ျမိဳ႕နယ္ ဆရာဝန္ၾကီး ေဒါက္တာ ေအာင္ေဇာ္မိုး ရဲ့ ေဆးခန္းမွာ ကုသမႈခံယူ ခဲ့ပါတယ္။ 

သာမန္သာ ကုေပးခဲ့ ျပီး လက္လုပ္လက္စား ပုပၸားေတာင္က လပ္မွာ ေစ်းေရာင္းေနရသူ မိသားစုုက ေဆးခန္းျပ တာ ေန႕စဥ္ ၇၅၀၀ က်ပ္ထိ ေတာင္းခံတယ္ လို႕ ေျပာပါတယ္။

ဇူလိုင္ လ ၂၀ရက္ မနက္ ကိုးနာရီ မွာေတာ့ ေဆးရံု အုပ္ၾကီးေဒါက္တာေအာင္ေဇာ္မိုးက ေဆးရံုကို လႊဲေပးပါေတာ့တယ္။

ေဆးရံုလႊဲေပးဖို႕ ေဆးစာေရးေပးတာအတြက္ ေငြ ၁၅၀၀၀ က်ပ္ေတာင္းခံျပီး ဖခင္ျဖစ္သူက ေငြအဆင္သင့္မရွိလို႕ အျခားမိတ္ေဆြလူနာထံမွ ေငြ ၁၀၀၀၀က်ပ္ ခဏေခ်းယူကာ ေတာင္းပန္၍ေပးခဲ့ ရပါတယ္။

အဲဒီေန႕ တစ္ေန႕လုံး ေဆးရံုကို ဆရာဝန္ၾကီးက လာမၾကည့္ဘဲ ညကိုးနာရီေက်ာ္ အသက္ဆုံးျပီးကာ မွ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ 

တစ္ေန႕လုံး ပူေဆြးေသာက ေရာက္ေနရသူ မိသားစုကို က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈထက္ (ညေနပိုင္း မွာ တစ္ေခါက္လာခဲ့တဲ့ သူနာျပဳ ဆရာမေလးမွအပ) ေဆးရံုဝန္ထမ္းအားလံုးက ဆူပူေငါက္ငမ္းမႈ၊ ေငြေတာင္းခံမႈ၊႐ိုင္းျပစြာ ဆက္ဆံမႈတို႕သာ ျပဳခဲ့တယ္ လို႕ မိခင္ျဖစ္သူက ျပန္လည္ကာ ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

အဆိုးဆုံးက ေတာ့ ေသဆုံးသူ ဟာ ေဆးရံုတက္ျပီး ၂၄နာရီအတြင္း (၁၂နာရီအၾကာ) အသက္ဆုံး ခဲ့ေပမဲ့ ရင္ခြဲရုံမွာ မခြဲစိတ္ခဲ့ သလို သုဂတိရွင္ နာမႈကူညီေရးအသင္း ကား က လာသယ္ရာမွာလည္း လူနာတင္ပို႕ရန္ ဟု တမင္သက္သက္ေရးခဲ့ပါတယ္။

ဒါကို သုဂတိရွင္ အသင္းတာဝန္က်သူက လက္မခံႏိုင္ လို႕ ျပန္လည္ေျပာကာမွ အေလာင္းသယ္ယူရန္ ဟုျပင္ဆင္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ က်န္ရစ္သူ မိသားစုကို ေဆးမွတ္တမ္း၊ ေဆးရုံမွ ေသဆုံး၍ ဆင္းေၾကာင္းလက္မွတ္၊ စသည္တို႕ကို ယခုအခ်ိန္ထိ ထုတ္မေပးေသးသလို ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ဟု တစ္ရြာလုံးမွ သိရွိေသာ္လည္း ေဆးရံုက ေသြးလြန္တုတ္ေကြးဟု မိသားစုကို ယခုအခ်ိန္ထိ မေျပာခဲ့ပါဘူး။ 

လူတစ္ေယာက္ ရဲ့ စာရင္းမရွိ အင္းမရွိ၊ လက္လြတ္စပယ္ ျပဳခဲ့တယ္ လို႕ ယူဆကာ က်န္ရစ္သူမိသားစုနဲ႕ ရြာသူရြာသား အားလုံးက ခံျပင္းေဒါသထြက္လ်က္ရွိေနပါတယ္။

ဒီကိစၥေၾကာင့္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ ျပည့္သူ႕ေဆးရံု ကို အယံုအၾကည္မရွိေတာ့ပဲ ရြံရွာေၾကာက္ရြံ႕ျပီး ေခ်ာင္းဖ်ားရြာ ႏွင့္ သံဘို အလယ္ရြာမွ ကေလး ၁၁ေယာက္ ဟာ ေညာင္ဦးေဆးရုံ မွာ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးနဲ႕ ကုသမႈခံယူခဲ့ၾကပါတယ္။ 

အခုဆို သက္သာေပ်ာက္ကင္းလို႕ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေဆးရံုမွဆင္းခဲ့ပါျပီ။
က်န္းမာေရးဝန္ၾကီး ဌာန ကို ျမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးအကူအညီနဲ႕ မေက်ာ့မြန္ေအးအေၾကာင္းကို တိုင္ၾကားခဲ့လို႕ ဇူလိုင္ လ ၂၄ရက္မွာ ေတာ့ ျမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဌာနက ရြာကို လာစစ္ရာမွာ 

ပိုးေလာက္လန္းကို သာ ၾကည့္႐ႈခဲ့ျပီး ရြာသားမ်ားကို ေသြးလြန္တုပ္ေကြး မဟုတ္ဘဲနဲ႕ နင္တို႕ ေျပာေနေတာ့ ငါတို႕ကို အထက္က အဆူခံရတယ္ အလုပ္ရွုပ္တယ္ ဟုဆိုကာ ထပ္မံ ဆူပူၾကိမ္းေမာင္းခဲ့ျပီး ယခုအခ်ိန္ထိ ျခင္ေဆးျဖန္းျခင္းစသည္တို႕ကို မလုပ္ေဆာင္ေပးေသး ပါဘူးဘူး ။

ေညာင္ဦးျမိဳ႕ ေဆးရုံမွာ တက္ခဲ့ တဲ့ ကေလးငယ္ေတြ ရဲ့ မိသားစုေတြ က အသက္ခ်မ္းသာရသလို စိတ္လည္းအင္မတန္ခ်မ္းသာခဲ့ရပါတယ္ လို႕ ေျပာျပပါတယ္။ 

ဒါေပမဲ့ မေက်ာ့မြန္ေအးရဲ့ မိသားစုအသိုင္းအဝိုင္းက ေတာ့ အခုအခ်ိန္ထိ မ်က္ရည္လည္ရြဲ ျဖစ္ေနသလို ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ေဆးရံုအုပ္ၾကီးနဲ႕ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြ ေၾကာင့္ အျခားနယ္သူနယ္သားမ်ားကို သူတို႕လို ျဖစ္မွာ စိုးလို႕အင္တာနက္ နဲ႕အျခားသတင္းမီဒီယာေတြ က တစ္ဆင့္ေျပာျပေပးပါလို႕ အကူအညီေတာင္းခံခဲ့ပါတယ္။

ေက်းဇူးျပဳျပီး ရွယ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ မေက်ာ့မြန္ေအး ေကာင္းရာသုဂတိလားပါေစ။
(ေညာင္ဦးေဆးရုံမွ ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ့ေစတနာ၊ ဆက္ဆံေရး၊ ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းတဲ့ အေၾကာင္း ရြာသားမ်ား ေျပာျပလို႕ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္အပ္ပါတယ္)

ေမပုပၸား
၂၀၁၃ ဇူလိုင္ လ ၂၉ ရက္
မေက်ာ့မြန္ေအး ဓာတ္ပံုမ်ား၊ မိဘတို႕ ဓာက္ပံုနဲ႕ ေဆးခန္းျပ စာအုပ္ဓာတ္ပံုတို႕ကို ပူးတြဲတင္ျပပါတယ္။

Posted From ေမပုပၸား

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီလိုဘ၀ေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ားေနျပီလဲျပီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္ ၂၀ ရက္ေန႕ က ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ေဆးရံု မွာ စိတ္မေကာင္းစရာ အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခု ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ပါတယ္၊ က်မထံ ျဖစ္ျပီးကာ စမွာ သတင္းပို႕ ေပးသူရွိခဲ့ေပမဲ့ က်မကလည္း အားလပ္ရက္ရွည္နဲ႕ ဆက္ျပီး ခရီးထြက္ေနတာေၾကာင့္ ဒီသတင္း ကို မ စံုစမ္းခဲ့ရပါဘူး၊ 

အခုမွ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းက မိတ္ေဆြ ေတြ က ဗီဒီယို၊ ဓာတ္ပံု၊ အသံ နဲ႕ တကြ စံုစမ္းေပးကာ က်မထံေပးပို႕ ခဲ့ လို႕ ဒီသတင္း တင္ေပးပါရေစ၊ လိုင္းမေကာင္းလို႕ ဗီဒီယိုဖိုင္ နဲ႕ အသံဖိုင္ မရေသးပါ။ 

သတင္းတင္တာ ေနာက္က်သြား တဲ့ အတြက္ မိသားစုကို ေရာ သတင္းေပးပို႕ သူကို အႏူးအညြတ္ ေတာင္းပန္ပါတယ္။

ေက်းဇူးျပဳျပီး ရွယ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။


ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ သံဘို ေခ်ာင္းဖ်ားေက်းရြာက ကိုေအာင္လိႈင္ဝင္း၊ မျဖဴျဖဳစန္း တို႕ရဲ့ ေလးႏွစ္ငါးလ အရြယ္ သမီး ကေလး မေက်ာ့မြန္ေအး ဟာ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး လို႕ ယူဆလို႕ ရတဲ့ ေရာဂါနဲ႕ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းေဆးရံုမွာ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း တို႕ရဲ့ ေပါ့ေလ်ာ့စြာနဲ႕ ဂ႐ုမစိုက္မႈေၾကာင့္ အသက္ဆံုးရွုံးခဲ့ ရပါတယ္။ 

ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ ေန႕ ကတည္း က ျမိဳ႕နယ္ ဆရာဝန္ၾကီး ေဒါက္တာ ေအာင္ေဇာ္မိုး ရဲ့ ေဆးခန္းမွာ ကုသမႈခံယူ ခဲ့ပါတယ္။ 

သာမန္သာ ကုေပးခဲ့ ျပီး လက္လုပ္လက္စား ပုပၸားေတာင္က လပ္မွာ ေစ်းေရာင္းေနရသူ မိသားစုုက ေဆးခန္းျပ တာ ေန႕စဥ္ ၇၅၀၀ က်ပ္ထိ ေတာင္းခံတယ္ လို႕ ေျပာပါတယ္။

ဇူလိုင္ လ ၂၀ရက္ မနက္ ကိုးနာရီ မွာေတာ့ ေဆးရံု အုပ္ၾကီးေဒါက္တာေအာင္ေဇာ္မိုးက ေဆးရံုကို လႊဲေပးပါေတာ့တယ္။

ေဆးရံုလႊဲေပးဖို႕ ေဆးစာေရးေပးတာအတြက္ ေငြ ၁၅၀၀၀ က်ပ္ေတာင္းခံျပီး ဖခင္ျဖစ္သူက ေငြအဆင္သင့္မရွိလို႕ အျခားမိတ္ေဆြလူနာထံမွ ေငြ ၁၀၀၀၀က်ပ္ ခဏေခ်းယူကာ ေတာင္းပန္၍ေပးခဲ့ ရပါတယ္။

အဲဒီေန႕ တစ္ေန႕လုံး ေဆးရံုကို ဆရာဝန္ၾကီးက လာမၾကည့္ဘဲ ညကိုးနာရီေက်ာ္ အသက္ဆုံးျပီးကာ မွ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ 

တစ္ေန႕လုံး ပူေဆြးေသာက ေရာက္ေနရသူ မိသားစုကို က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈထက္ (ညေနပိုင္း မွာ တစ္ေခါက္လာခဲ့တဲ့ သူနာျပဳ ဆရာမေလးမွအပ) ေဆးရံုဝန္ထမ္းအားလံုးက ဆူပူေငါက္ငမ္းမႈ၊ ေငြေတာင္းခံမႈ၊႐ိုင္းျပစြာ ဆက္ဆံမႈတို႕သာ ျပဳခဲ့တယ္ လို႕ မိခင္ျဖစ္သူက ျပန္လည္ကာ ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

အဆိုးဆုံးက ေတာ့ ေသဆုံးသူ ဟာ ေဆးရံုတက္ျပီး ၂၄နာရီအတြင္း (၁၂နာရီအၾကာ) အသက္ဆုံး ခဲ့ေပမဲ့ ရင္ခြဲရုံမွာ မခြဲစိတ္ခဲ့ သလို သုဂတိရွင္ နာမႈကူညီေရးအသင္း ကား က လာသယ္ရာမွာလည္း လူနာတင္ပို႕ရန္ ဟု တမင္သက္သက္ေရးခဲ့ပါတယ္။

ဒါကို သုဂတိရွင္ အသင္းတာဝန္က်သူက လက္မခံႏိုင္ လို႕ ျပန္လည္ေျပာကာမွ အေလာင္းသယ္ယူရန္ ဟုျပင္ဆင္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ က်န္ရစ္သူ မိသားစုကို ေဆးမွတ္တမ္း၊ ေဆးရုံမွ ေသဆုံး၍ ဆင္းေၾကာင္းလက္မွတ္၊ စသည္တို႕ကို ယခုအခ်ိန္ထိ ထုတ္မေပးေသးသလို ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ဟု တစ္ရြာလုံးမွ သိရွိေသာ္လည္း ေဆးရံုက ေသြးလြန္တုတ္ေကြးဟု မိသားစုကို ယခုအခ်ိန္ထိ မေျပာခဲ့ပါဘူး။ 

လူတစ္ေယာက္ ရဲ့ စာရင္းမရွိ အင္းမရွိ၊ လက္လြတ္စပယ္ ျပဳခဲ့တယ္ လို႕ ယူဆကာ က်န္ရစ္သူမိသားစုနဲ႕ ရြာသူရြာသား အားလုံးက ခံျပင္းေဒါသထြက္လ်က္ရွိေနပါတယ္။

ဒီကိစၥေၾကာင့္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ ျပည့္သူ႕ေဆးရံု ကို အယံုအၾကည္မရွိေတာ့ပဲ ရြံရွာေၾကာက္ရြံ႕ျပီး ေခ်ာင္းဖ်ားရြာ ႏွင့္ သံဘို အလယ္ရြာမွ ကေလး ၁၁ေယာက္ ဟာ ေညာင္ဦးေဆးရုံ မွာ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးနဲ႕ ကုသမႈခံယူခဲ့ၾကပါတယ္။ 

အခုဆို သက္သာေပ်ာက္ကင္းလို႕ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေဆးရံုမွဆင္းခဲ့ပါျပီ။
က်န္းမာေရးဝန္ၾကီး ဌာန ကို ျမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးအကူအညီနဲ႕ မေက်ာ့မြန္ေအးအေၾကာင္းကို တိုင္ၾကားခဲ့လို႕ ဇူလိုင္ လ ၂၄ရက္မွာ ေတာ့ ျမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဌာနက ရြာကို လာစစ္ရာမွာ 

ပိုးေလာက္လန္းကို သာ ၾကည့္႐ႈခဲ့ျပီး ရြာသားမ်ားကို ေသြးလြန္တုပ္ေကြး မဟုတ္ဘဲနဲ႕ နင္တို႕ ေျပာေနေတာ့ ငါတို႕ကို အထက္က အဆူခံရတယ္ အလုပ္ရွုပ္တယ္ ဟုဆိုကာ ထပ္မံ ဆူပူၾကိမ္းေမာင္းခဲ့ျပီး ယခုအခ်ိန္ထိ ျခင္ေဆးျဖန္းျခင္းစသည္တို႕ကို မလုပ္ေဆာင္ေပးေသး ပါဘူးဘူး ။

ေညာင္ဦးျမိဳ႕ ေဆးရုံမွာ တက္ခဲ့ တဲ့ ကေလးငယ္ေတြ ရဲ့ မိသားစုေတြ က အသက္ခ်မ္းသာရသလို စိတ္လည္းအင္မတန္ခ်မ္းသာခဲ့ရပါတယ္ လို႕ ေျပာျပပါတယ္။ 

ဒါေပမဲ့ မေက်ာ့မြန္ေအးရဲ့ မိသားစုအသိုင္းအဝိုင္းက ေတာ့ အခုအခ်ိန္ထိ မ်က္ရည္လည္ရြဲ ျဖစ္ေနသလို ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ေဆးရံုအုပ္ၾကီးနဲ႕ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြ ေၾကာင့္ အျခားနယ္သူနယ္သားမ်ားကို သူတို႕လို ျဖစ္မွာ စိုးလို႕အင္တာနက္ နဲ႕အျခားသတင္းမီဒီယာေတြ က တစ္ဆင့္ေျပာျပေပးပါလို႕ အကူအညီေတာင္းခံခဲ့ပါတယ္။

ေက်းဇူးျပဳျပီး ရွယ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ မေက်ာ့မြန္ေအး ေကာင္းရာသုဂတိလားပါေစ။
(ေညာင္ဦးေဆးရုံမွ ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ့ေစတနာ၊ ဆက္ဆံေရး၊ ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းတဲ့ အေၾကာင္း ရြာသားမ်ား ေျပာျပလို႕ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္အပ္ပါတယ္)

ေမပုပၸား
၂၀၁၃ ဇူလိုင္ လ ၂၉ ရက္
မေက်ာ့မြန္ေအး ဓာတ္ပံုမ်ား၊ မိဘတို႕ ဓာက္ပံုနဲ႕ ေဆးခန္းျပ စာအုပ္ဓာတ္ပံုတို႕ကို ပူးတြဲတင္ျပပါတယ္။

Posted From ေမပုပၸား

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...